Fortæller barnet om ægdonation: ja eller nej?

Hvordan fortæller man et barn fra donoræg om dets tilblivelse gennem ægdonation? Er du bekymret om, hvorvidt du skal fortælle din familie, dine venner og dit fremtidige barn omkring ægdonation? Så er den artikel for dig!

Nogle patienter finder det let og andre svært at fortælle andre mennesker, at deres barn er født ved hjælp af ægdonation.

Anvendelse af ægdonation er naturligvis et meget privat anliggende, og hvem patienter vælger at dele det med, er meget forskelligt. Synspunkter omkring ægdonation varierer meget, og det er kun dig der bestemmer om det skal fortælles, til hvem samt hvor og hvornår.

Hvorfor overhovedet nævne ægdonation?

Folk, som kan få deres børn uden medicinsk hjælp, bliver ikke stillet overfor spørgsmålet om, på hvilken måde deres børn blev til. Det tages for givet — af forældrene eller omgivelserne — at moderen har en genetisk såvel som genetisk forbindelse til barnet. Hvis moderen har en mand eller en partner, formodes han ligeledes at være den biologiske far.

Folk, der i stedet undfanger deres børn via ægdonation, spekulerer ofte på, hvad de skal fortælle og til hvem.
 

Der er mange forskellige mennesker, som du måske vil fortælle om ægdonation:

 • barnet selv
 • nære familiemedlemmer
 • fjernere familiemedlemmer
 • nære venner
 • fjernere venner, bekendtskaber og naboer
 • kolleger og forretningsforbindelser
 • sundhedspersonale
 • autoriteter (f. eks offentlige instanser)

At O.L.G.A. Fertility Clinic, anser vi det som vores opgave at give vores patienter den information, som de behøver, for at kunne overveje denne sag grundigt. 

Du vælger måske at fortælle nogle mennesker om det og ikke andre. Vi mener, du selv skal have mulighed for at bestemme, hvad du finder rigtigt.

Bekymret om, hvorvidt du skal fortælle det til dit barn eller ej?

Få gratis rådgivning!

Skal du fortælle barnet om hans/hendes undfangelse gennem ægdonation?

Det vigtigste er, om du skal fortælle dit barn, at det er en donorægbaby. Ægdonation er næsten aldrig det første valg i ønsket om at få et barn, men det kan blive opfattet positivt. I modsætning til et stort antal børn, som bliver født uden medicinsk hjælp, kan et barn født via ægdonation, være helt sikker på, at det er et ønskebarn. Forældre til disse børn er ofte stærkt motiverede for at få et barn og har normalt gennemgået mange forhindringer for at komme dertil. Børn født via ægdonation er sædvanligvis meget elsket og værdsat. Derfor vokser de ofte op i gode psykologiske såvel som fysiske omgivelser for på bedste vis at blive støttet af deres forældre gennem hele barndommen. De lærer at kunne begå sig blandt andre mennesker og at få det bedste ud af tilværelsen.

Rådet fra de fleste fertilitetsorganisationer og professionelle er at være åben og ærlig overfor barnet omkring dets oprindelse lige fra starten. Ved at videregive dette budskab på en positiv og naturlig vis, vil du kunne hjælpe barnet til at forstå, at det er overordentligt elsket, fordi mor og far har gået så meget igennem for at få et barn. Som tiden går, vil du kunne tilføje mere og mere information afhængig af dit barns alder. Der findes også bøger, som du kan bruge til at fortælle om den specielle måde, som barnet er undfanget på.

Måske vælger du ikke at fortælle barnet, at det er en donorægbaby, og det kan der være gode grunde til. Du vil måske føle, at dit barn bliver utrygt og forvirret, hvis du fortæller, at mor ikke er hendes eller hans genetiske mor, eller at afsløringen vil foranledige dit barn til at ønske at finde ægdonoren. Måske har du ikke engang fortalt dine nærmeste venner eller familie om behovet for ægdonation, og ønsker derfor ikke at fortælle dem det nu. En anden grund til ikke at fortælle det kunne være, at du ønsker at undgå ubehagelige bemærkninger eller spørgsmål til dig selv og/eller til dit barn, om hvem der er den ”sande” mor.

Tænker ud over, hvordan og hvornår du skal fortælle det til barnet?

Få gratis rådgivning!

Skal du fortælle andre mennesker omkring ægdonation?

Skal du fortælle andre mennesker omkring ægdonation?

Nogle recipienter taler ikke om ægdonation med andre end deres partner, nogle fortæller det til enkelte mennesker og ikke andre, og nogle recipienter er i stand til at fortælle om det til alle og enhver. I dag er der en tendens til at være mere åben omkring fertilitetsproblematikken, hvilket i høj grad skyldes en større viden om emnet. Mange ugeblade og aviser har udgivet artikler om barnløshed og ægdonation, og denne fortsatte omtale hjælper generelt til større forståelse for problematikken. Alle er dog forskellige, og den samme løsning passer ikke til alle.

For at hjælpe dig med din egen beslutning, har vi lavet en liste over forskellige begrundelser, som folk har givet for og imod afsløring. De er blevet samlet med hjælp fra omfattende forskning i løbet af de sidste 20 år. 

Begrundelser for at afsløre ægdonation

 • Recipienterne af donoræg føler ingen grund til at skamme sig over ægdonation
 • De ønsker at få støtte fra familie og venner
 • Familie og venner kendte allerede til deres infertilitet
 • De ønsker ikke at have nogen hemmeligheder for familien
 • De ønsker ikke, at barnet ved et uheld skal finde ud af, at det er en donoræg-baby
 • De ønsker at forsikre deres barn om, at han eller hun er et stort ønske
 • De mener, at barnet har ret til at kende sin oprindelse
 • De ønsker, at barnet skal vide, at der ikke er nogen risiko for at få en arvelig sygdom
 • Barnets medicinske baggrund eller behandlingen kan få konsekvenser, hvis ikke det bliver noteret i lægens journal

Begrundelser for ikke at afsløre ægdonation

 • Fare for at blive misforstået af de mennesker, som omgiver en
 • Overbevisning om, at barnløshed er et udelukkende personligt problem
 • Forlegen eller flov over behovet for behandling med donoræg
 • Beslutning om at undgå spørgsmålet om, hvem der er den ”sande” mor
 • Barnets velbefindende (at undgå at han eller hun bliver behandlet som ”anderledes”)
 • Religiøse / kulturelle - specifikke motiver (mindre accept i gruppen)
 • Ønske om at glemme behandlingen med donoræg og problemerne i den forbindelse

Bekymret om, hvorvidt du skal fortælle det til dit barn eller ej?

Få gratis rådgivning!

Hvad tænker de professionelle?

Det amerikanske samfunds etiske komité for reproduktiv medicin (The Ethics Committee of the American Society for Reproductive Medicine (ASRM)) støtter kraftigt princippet i, at forældre bør fortælle deres børn det faktum, at de er født ved hjælp af donoræg. Komitéen mener også, at informationen til barnet om de uidentificerbare karakteristika på ægdonoren er i barnets største interesse.

Ydermere er det, i de tilfælde hvor alle er enige, tilrådeligt at røbe alle personlige data på ægdonoren. Komitéen erkender dog, at sådan en beslutning er af særlig personlig karakter, og at den kun kan tages af forældrene. (ASRM Ethics Committee, 2004).

Sammenslutningen for etik og lov i (ESHRE) foreslår en procedure med ”to spor”. Gennem denne procedure er ægdonoren forsynet med to valgmuligheder – at deltage i programmet som enten en identificerbar eller en total anonym ægdonor. Recipienten har ligeledes mulighed for at vælge imellem de to typer ægdonorer. Så når ægdonoren skal vælges, skal alle præferencer fra ægdonorens og recipienternes side tages i betragtning. (ESHRE Task Force on Ethics and Law, 2002). Hvorvidt dette koncept tages i brug afhænger af lovgivningen i hvert enkelt land.

I nogle lande er anonym donation ikke (eller ikke længere) tilladt. Det betyder, at børn født via sæd - eller ægdonation vil kunne skaffe sig personlig information om deres sæd- eller ægdonor, når de når en vis alder. For at det er muligt, skal børnene selvfølgelig være vidende om, at de er undfanget på denne måde.

Mange lande lader denne afsløring være op til forældrene, men nogle specialister mener, at par som får et barn via sæd eller ægdonation bør afsløre dette, når barnet når en vis alder.

En engelsk undersøgelse viser, at børn, som leder efter information om deres donorer, primært gør det for at tilfredsstille deres egen nysgerrighed om donorens udseende og karakter, snarere end for at etablere et langvarigt forhold. (Howe et al., 2000).

Vi er den eneste klinik med ægdonation i Europa, der giver vores recipienter af donoræg den unikke mulighed for at fortælle deres barn så meget som muligt om deres ægdonor, hvis de ønsker at fortælle det og finder tidspunktet passende.

Hver donor har skrevet et brev til dig og dit kommende barn, som forklarer, hvilke personlige motiver, der har været årsagen til at blive ægdonor.

Hver ægdonor på vores klinik har selv børn og kender derfor mere end nogen værdien af den største gave i livet – en baby, muligheden for at blive mor. Du er meget velkommen til at komme i kontakt med os for at modtage dit log in og læse mere om din ægdonors livshistorie, uddannelse, familie, hobbyer og interesser, se deres egne fotos, du vil have muligheden for at gemme og beholde alle disse detaljer til at fortælle dit barn, hvis og når du finder det passende. 

Vil du gerne se vores ægdonorregister?

Registrer nu!

 

Tilhængere af afsløring mener, at ethvert menneske fundamentalt er interesseret i og har retten til at kende hans eller hendes biologiske ophav, og at det har en central plads i den personlige udvikling. Tilhængere mener også, at afsløringen af ægdonationen er en del af den åbenhed og sammenspil, der er mellem børn og forældre. Afsløringen omkring ægdonationen vil blandt andet hjælpe til at undgå hemmeligheder i familielivet, som kan give et anstrengt forhold mellem de familiemedlemmer, som kender til undfangelsen gennem ægdonation, og de som ikke gør. Ved at fortælle barnet om dets skabelse gennem ægdonation i en tidlig alder, undgår man også den risiko, at barnet finder ud af det ved et uheld, f.eks. ved at overhøre en samtale eller en familiediskussion. Det er sket for mange adopterede børn, som har ført til stor opstandelse og forvirring som et resultat af ikke at have fået fortalt den rigtige historie noget før. Deres vrede over hemmeligheden og den manglende sandhed, som de ikke har fået fortalt, kan betyde et endnu større følelsesmæssigt slag end, hvis de var blevet fortalt sandheden.

Uanset hvad, vil manglende afsløring omkring ægdonation give forældre mulighed for at beholde deres barnløshed som en hemmelighed, hvilket kan være vigtigt for dem af forskellige grunde.

Den samtidige angst for at barnet vil kunne vrage den ikke-genetiske forælder, og frygt for nedsættende reaktioner fra familiemedlemmer, specielt i kulturer hvor sæd- eller ægdonation ikke er velset. Selv i sociale miljøer, hvor ægdonation er et godkendt begreb, vil du føle at du og/eller dit barn bliver set anderledes på eller sågar set ned på. Når informationen først er ude i offentligheden, ved du ikke, hvem der ved det, og hvem der ikke gør.

Rusland er et konservativt land – specielt på familieområdet. Mange af vores patienter foretrækker derfor at holde forhold i forbindelse ægdonationen fuldstændig privat. I vores kliniske praksis respekterer vi, mere end noget andet, vores patienters privatliv og medicinsk tavshedspligt omring alt deres data.

Ligheder og forskelle imellem ægdonation og adoption

Ved ægdonation er det faderen, der er den genetiske forælder, og moderen er ikke  en genetisk forælder, men definitivt en biologisk forælder, hvorimod ved adoption er begge forældre sociale forældre. De er hverken genetiske eller biologiske forældre til et adopteret barn! Et adopteret barn bliver medlem af familien som et allerede eksisterende individ. Ude af stand til at leve i en familie og adopteret af en anden, kan et adopteret barn have brug for nøjagtig viden om dets baggrund. Afhængig af det adopterede barn forhold og tidligere traumer, er det måske nødvendigt med terapi af psykologiske årsager. Derimod er barnet via ægdonation opdraget af dets fremtidige mor på et meget tidligt tidspunkt, og bliver derfor en meget elsket del af familien allerede før fødslen.

Kunne du tænke dig at tale om din situation og høre, hvordan vi kan hjælpe?

Få gratis konsultation!

“…Well the Millennium shift came, the year 2000, we all remember what we did then, right? I got cancer, Hodgkin's lymphoma... And when I stand here now 17 years later, you understand that it went well! Except for one important thing…"

Hillevi

“…When I left the clinic and walked down the Nevsky Prospect I knew I was pregnant — and the feeling was right! 9 month after her visit at the AVA Clinic Alexander was born!”

Ewa and Sten

“Three times I went to Russia to pick up some eggs. Six embryos tested by PGS and one was good ))) This little embryo was born when I was 44 and the egg they used was from me when I was 43…”

Susanne


Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories •    
  Podcast about embryonic and maternal reasons of pregnancy losses and how we solve this
  Listen to the Podcast!
  More
  The Egg Solution
  Aftenposten, 27 September 2019, Norway. Miriam Lund Knapstad, Helle Aarnes
  More
  Olga is the miracle doctor who gives baby guarantee
  ALLAS.se, Sweden. 6 August 2019. Text & Malin Aunsbjerg
  More
  Cilla Holm became a mother on her own – this is her new Liv (life)
  Dagens Nyheter, Sweden. 7 May 2019
  More
  Russian baby guarantee is the Swedes’ last chance
  Svenska Dagbladet, Sweden. 7 April 2019
  More
  Mum through embryo donation
  Marie Granmar is my very dear patient from more than 8 years ago. Please listen to Marie’s interview on TV4 7 March 2019 in Sweden
  More
  "I became pregnant with an embryo adoption”
  One more story about our dear patient Cilla Holm by Tara Magazine, Sweden
  More
  Titiyo became this year's Comeback Mum: "I've broken the norm"
  More
  Monika and André pay 240,000 SEK for having a child
  More
  "Had to travel abroad to get pregnant after 8 IVF attempts in Norway"
  Interview with our patient Elin Renate by TV2 Norway
  More
  Report on us on Norwegian Television TV 2
  More
  Enjoy our dear patient Cilla's story, who has been interviewed by the "Dagens Nyheter", daily newspaper in Sweden
  More
  Report on us and our dear patient Hillevi on SVTPlay & SVTNews
  More
  FacebookInstagram