Medisinske undersøkelser av potensielle eggdonorer

Ved O.L.G.A. Fertility Clinic utfører vi omfattende medisinske undersøkelser og screening av potensielle eggdonorer. Våre donorer er friske, attraktive kvinner under 30 år med god utdannelse. De skal ha født minst ett barn selv, ha godt fungerende eggstokker (ovarial reserve) og samtlige blodprøver skal være normale. For å vurdere at de er tilstrekkelig motivert og psykisk egnet til å være eggdonor, gjennomgår alle potensielle eggdonorer også dybdesamtaler med lege og psykolog før de blir godkjent.

Det at våre eggdonorer alle er under 30 år, har god ovarial reserve og har født egne barn innebærer at forutsetningene for å kunne høste mange egg av god kvalitet selv ved moderat stimulering av eggstokkene er gode. Den moderate stimuleringen medfører at vi bevarer den naturlige gode eggkvaliteten og at vi får embryo av optimal kvalitet.

Våre omfattende medisinske undersøkelser legger grunnlaget for at vi skal få egg av høyeste kvalitet og derved høyest mulig graviditetsrate.

Utredningen for å finne ut om en kvinne kan bli eggdonor starter med et omfattende intervju for å finne ut om hun egner seg til å bli potensiell eggdonor.  Alle kvinnene blir vurdert av fertilitetslege og psykolog/psykiatriker.

Basert på russisk lov og retningslinjene til European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) og American Society for Reproductive Medicine (ASRM) gjennomgår samtlige potensielle eggdonorer følgende tester:

 • Omfattende initial samtale med en av våre leger for å vurdere hennes generelle helsestatus, intellektuelle kapasitet, medisinske og reproduktive historie og genetiske forhold.
 • Man utfører også en gynekologisk undersøkelse med ultralyd av livmor og eggstokkene.
 • Screeningprøver og undersøkelser:
 • HIV, hepatitt B og hepatitt C tas hver tredje måned.
 • Kromosomprøver.
 • Hemoglobin, røde blodceller, hvite blodceller (lymfocytter, nøytrofile, basofile, eosinofile) tas hver måned.
 • Biokjemiske blodprøver for å vurdere leverfunksjon, nyrefunksjon, blodsukker og proteinnivå tas hver måned.
 • Blodprøver på koagulasjon tas hver måned.
 • Klinisk urinprøve tas regelmessig.
 • Elektrokardiografi (EKG) for å vurdere hjertefunksjonen gjøres hvert år.
 • Røntgen av lungene utføres hvert år.
 • Celleprøve fra livmorhalsen til cytologisk undersøkelse tas hvert år.
 • Bakterieprøve fra underlivet på blant annet klamydia tas to ganger per år.
 • Årlig helsekontroll utført av allmennpraktiserende lege/fastlege.
 • Årlig kontroll av psykisk helse utført av psykolog/psykiatriker.

Den omfattende utredningen og oppfølgingen av våre eggdonorer legger grunnlaget for trygg medisinsk behandling og et best mulig resultat av fertilitetsbehandlingen.

Om dere har spørsmål eller ønsker veiledning, ta gjerne kontakt med oss via epost info.@clinic.avapeter.com eller via telefon + 7 812 600 7 812. Om dere ønsker det, tilbyr vi med glede en kostnadsfri telefonkonsultasjon for å kunne hjelpe dere.

After 3 IVF in Sweden, 3 miscarriages, Elisabet and Pär became parents of lovely Ester through egg donation in St. Petersburg

“…When I left the clinic and walked down the Nevsky Prospect I knew I was pregnant — and the feeling was right! 9 month after her visit at the AVA Clinic Alexander was born!”

Ewa and Sten

“…Well the Millennium shift came, the year 2000, we all remember what we did then, right? I got cancer, Hodgkin's lymphoma... And when I stand here now 17 years later, you understand that it went well! Except for one important thing…"

Hillevi


Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes
     
  Mum through embryo donation
  Marie Granmar is my very dear patient from more than 8 years ago. Please listen to Marie’s interview on TV4 7 March 2019 in Sweden
  More
  "I became pregnant with an embryo adoption”
  One more story about our dear patient Cilla Holm by Tara Magazine, Sweden
  More
  Titiyo became this year's Comeback Mum: "I've broken the norm"
  More
  Monika and André pay 240,000 SEK for having a child
  More
  "Had to travel abroad to get pregnant after 8 IVF attempts in Norway"
  Interview with our patient Elin Renate by TV2 Norway
  More
  Report on us on Norwegian Television TV 2
  More
  Enjoy our dear patient Cilla's story, who has been interviewed by the "Dagens Nyheter", daily newspaper in Sweden
  More
  Report on us and our dear patient Hillevi on SVTPlay & SVTNews
  More
  FacebookInstagram