Forløpet ved eggdonasjon

Hvordan foregår eggdonasjon hos O.L.G.A. Fertility Clinic? Forløpet ved eggdonasjon hos O.L.G.A. Fertility Clinic er så enkelt som mulig og medfører minst mulig stress. Vi har lang erfaring med fjernbehandling av pasienter fra hele Europa. Vi har utviklet et svært effektivt og enkelt forløp for eggdonasjon, slik at pasientene kan gjennomføre 90 % av behandlingen med eggdonasjon mens de fortsatt er i hjemlandet sitt. Det krever litt bistand fra en lokal lege. Du trenger bare å besøke klinikken vår i St. Petersburg én gang: Det er under de siste trinnene av forløpet, slik som innhentingen av sæd og embryooverføringen!

Hvilke trinn inngår i forløpet ved eggdonasjon hos O.L.G.A. Fertility Clinic?

 1. Ta opp følelser knyttet til eggdonasjon under en videokonferanse med familieterapeuten vår
 2. Ta et endelig valg av eggdonor med bistand fra teamet vårt for eggdonasjon
 3. Telefon-/videokonferanse med spesiallegene våre om fremgangsmåten for behandlingen din med eggdonasjon
 4. Forberedelser til eggdonasjonen mens du fortsatt er i hjemlandet ditt
 5. Behandlingsopplegg for eggdonasjonen mens du er i St. Petersburg
 6. Medisinske råd og støtte etter at eggdonasjonen ved O.L.G.A. Fertility Clinic er gjennomført

1

Ta opp følelser knyttet til eggdonasjon under en videokonferanse med familieterapeuten vår

Vi tilbyr spesialveiledning for fertilitetspasienter som del av forløpet ved eggdonasjon. Vi ønsker at du skal få støtte av en som forstår deg, og hjelp til å føle deg mindre ensom. Du får snakket om følelser og tanker og kan komme lettere gjennom forløpet med eggdonasjon. Vårt viktigste mål er å styrke deg emosjonelt og gi deg støtte, slik at du klarer å bevare et positivt syn på livet gjennom hele prosessen din med eggdonasjon.

2

Ta et endelig valg av eggdonor med bistand fra teamet vårt for eggdonasjon

Du kan be om syv dagers tilgang til Eggdonor-databasen vår, det er helt gratis.

Så kan du sette opp en liste over eggdonorer som appellerer til deg. Send listen til den personlige pasientveilederen din, sammen med utfylt spørreskjema og bilder av deg selv i tyveårene. Dette gjør det mulig for teamet vårt for eggdonasjon å gi ekspertråd om valg av eggdonor. Donoren bør

 • ligne mest mulig på deg rent fysisk
 • ha toppresultater på medisinske prøver
 • være tilgjengelig for eggdonasjon innenfor tidsplanen din

Etter disse overveielsene kan du bruke litt tid på det endelige valget av eggdonor og sette opp hvilke datoer du foretrekker å få time ved klinikken vår i St. Petersburg.

Om det er enklere for deg, eller dersom du foretrekker det av andre grunner, kan ekspertteamet for eggdonasjon snevre inn det omfattende utvalget. De kan foreslå et mindre antall eggdonorer som du kan velge mellom.

3

Telefon-/videokonferanse med spesiallegene våre om fremgangsmåten for behandlingen din med eggdonasjon

For at tilbudet vårt om eggdonasjon skal lykkes, vil du trenge behandling, men det meste av behandlingen kan foregå i hjemlandet ditt. Du vil få råd og veiledning av teamet vårt for eggdonasjon, og du trenger litt hjelp av den lokale legen din (to ultralydundersøkelser og resept på medikamenter). Vi lykkes med fjernbehandling med eggdonasjon fordi vi er svært grundige når vi innhenter og vurderer medisinsk informasjon om deg og prøveresultatene dine. Den medisinske tilstanden din avgjør hvordan vi legger opp forløpet for behandlingen med eggdonasjon.

Er du interessert i tilbudet vårt om eggdonasjon?

For å få best utbytte av spørreskjemaet for eggdonasjon anbefaler vi at du svarer så utfyllende som mulig. Da kan vi bruke opplysningene til å gi deg maksimal mulighet for å lykkes med eggdonasjonen.

Konsultasjon med legen din per telefon- eller videosamtale:

 • Det er veldig viktig at du fyller ut det medisinske spørreskjemaet for eggdonasjon. Jo grundigere det fylles ut med detaljer om tidligere medisinsk behandling og fertilitetsutredninger, desto større sjanse har du for å lykkes. Vennligst send alle relevante journalinnførsler, brev og prøveresultater per e-post til den personlige veilederen din så tidlig som mulig.
 • Når du har sendt oss medisinsk dokumentasjon, vil vi avtale en telefon- eller videokonsultasjon med en av spesiallegene våre. Legen vil gå gjennom spørreskjemaet for eggdonasjon og sykehistorien din (og din partners, om det er relevant). Dersom det er nødvendig med flere laboratorieprøver, hjelper vi deg med å organisere det i nærområdet ditt. All informasjonen som innhentes, gjør det mulig for oss å skreddersy behandlingsplanen din. Det hjelper deg med å lykkes med eggdonasjonen.

Det er avgjørende at vi får tilgang til journalen din og all relevant dokumentasjon, og at du informerer oss om alt som kan påvirke behandlingen og pleien du skal få. Denne kunnskapen gjør at vi kan gi deg best mulig medisinsk behandling, og det øker sjansen for at du kan nå målet ditt ved hjelp av tilbudet vårt om eggdonasjon.

4

Forberedelser til eggdonasjonen mens du fortsatt er i hjemlandet ditt

Det er veldig enkelt å forberede livmoren din til embryooverføringen. Alt du trenger å gjøre, er å følge den personlige behandlingsplanen vi setter opp for deg. Det betyr at du bare trenger å komme til oss for å få utført embryooverføringen, altså én reise. Nitti prosent av behandlingen som inngår i forløpet ved eggdonasjon, kan du selv sørge for i hjemlandet ditt. Du trenger bare litt hjelp av den lokale legen din (to ultralydundersøkelser og resepter).

Du må informere oss om hvilke datoer du foretrekker å komme til St. Petersburg for de siste fasene av forløpet med eggdonasjon (innhenting av sæd og embryooverføring). Deretter vil vi sende deg en spesialtilpasset behandlingsplan for eggdonasjonen, i henhold til tidspunktene du ønsker.

Du må bestille time hos den lokale legen din. Ta med en kopi av behandlingsplanen for eggdonasjonen, slik at du kan vise frem de enkle tiltakene som kreves. Om du ikke har en lege som kan bistå deg med forløpet knyttet til eggdonasjonen, gi oss beskjed. Vi kan anbefale leger som stiller opp, som vi har samarbeidet med tidligere, og som befinner seg i nærområdet ditt.

Vi kan snakke med den lokale legen din for å gå gjennom og forklare behandlingsplanen for eggdonasjonen. Behandlingsplanen din vil inneholde telefonnummeret til spesiallegen som du har fått tildelt.

Du må be den lokale legen din om å bistå med enkelte punkter i behandlingsplanen for eggdonasjonen. Det inkluderer:

 • To ultralydundersøkelser av eggledere og livmor, og de må foretas på tidspunktet som oppgis i planen.
 • Å skrive ut medikamentene som er ført opp i planen.
 • Å ta de nødvendige blodprøvene av deg og partneren din (om aktuelt)

Som del av forløpet for eggdonasjonen er det best at du tar blodprøver omtrent en måned før du skal komme til klinikken. Da kan resultatene evalueres, og om nødvendig kan det settes inn tiltak for å justere noe. Som regel sender den lokale legen resultatene direkte til oss, men om han/hun foretrekker det, kan de sendes via deg.

Dersom det er upraktisk eller kostbart å få tatt de nødvendige blodprøvene lokalt, kan vi eventuelt ta dem på den første dagen av besøket ditt hos oss. Vi tar ikke ekstra betalt for det.

Ved eggdonasjon er det et minimum av prøver som må tas. Legen din finner dem i behandlingsplanen din for eggdonasjonen.

For den kvinnelige mottageren av eggdonasjonen:

 • Hiv, hepatitt B og C, syfilis (gyldig i tre måneder)
 • Blodtype
 • Blodverdier: blodsukker, kreatinin, bilirubin, ALAT, ASAT, protein (gyldig i en måned)
 • Blodtelling (gyldig i en måned): røde blodceller (RBC), hvite blodceller (WBC) inkludert telling av lymfocytter og nøytrofile, basofile, og eosinofile granulocytter, hemoglobin
 • Vaginal bakterieprøve (gyldig i en måned)
 • Celleprøve av livmorhalsen (gyldig i ett år)
 • TSH og prolaktin (gyldig i ett år)
 • Vennligst be fastlegen din om å skrive et brev som beskriver den generelle helsetilstanden din. Brevet må også bekrefte at det ikke finnes noen grunn til at du bør unngå å bli gravid, bære frem et barn eller føde. (gyldig i ett år)

For den mannlige partneren (dersom partnerens sæd skal benyttes):

 • Hiv, hepatitt B og C, syfilis (gyldig i tre måneder)
 • Sædanalyse som viser spermietall og motilitet

5

Behandlingsopplegg for eggdonasjonen mens du er i St. Petersburg

Dersom partneren din skal bidra med sæd til behandlingen med eggdonasjon, må han besøke klinikken i St. Petersburg for å gi oss sæd. Sæden kan fryses ned, om nødvendig.

Du må til klinikken noen dager etter at han har avlevert sæd, for å få overført et embryo som er på blastocyststadiet, og som holder topp kvalitet. Dersom sæden ble fryst ned, kan det skje ukevis senere. Oppholdet er som regel på en til fem dager, avhengig av hvordan behandlingen din er lagt opp. Under telefon-/videokonferansen med din personlige veileder og spesiallege vil det bli satt opp en tidsplan for eggdonasjonen, som er tilpasset dine medisinske behov og ønsker.

Ta gjerne kontakt med oss, slik at du kan ta opp dette med en veileder. Vi er veldig fleksible og setter opp behandlingsplanen for eggdonasjonen slik at den passer med dine, eller din partners, jobbforpliktelser.

Besøket ditt vil som regel forløpe slik:

 • Sjåføren vår møter deg ved ankomst på flyplassen
 • Legetime med ultralydundersøkelse og samtale
 • Du får informasjon om resultatet av egguttaket, befruktningen, antall embryoer og eventuelt om det er normalt kromosomtall (PGS-resultat)
 • Du får råd om hvordan du kan få en god graviditet, og hva du kan gjøre for å forebygge spontanabort
 • Embryooverføringen
 • Anbefalinger av severdigheter, spisesteder og kulturopplevelser under besøket ditt i St. Petersburg og en guidet rundtur med sjåføren vår. Alt dette er gratis.
 • Du kjøres tilbake til flyplassen før hjemreisen din

6

Medisinske råd og støtte etter at eggdonasjonen ved O.L.G.A. Fertility Clinic er gjennomført

Vår erfaring tilsier at en graviditet som har oppstått ved hjelp av eggdonasjon, oftere går galt i løpet av de første månedene enn andre graviditeter.

Mens du er hos oss, vil du få full informasjon om hva du kan gjøre for å forebygge spontanabort etter behandlingen med eggdonasjon. Vår filosofi er at det er bedre å forutse og forebygge noe, enn å bare sette inn tiltak når noe skjer.

Veilederne våre er her for å lytte og hjelpe deg dersom du er bekymret for noe, eller trenger medisinske råd, i løpet av de første tolv ukene av graviditeten.

Etter tolv uker bør du kunne få ordinær veiledning og støtte som del av svangerskapstilbudet i hjemlandet ditt. Likevel er vi her for deg, og du kan kontakte oss når du måtte ønske det.

Contact us now! Get a free consultation!

 • We ask you provide your full Date of Birth for more exact medical advice
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Live Birth or Money Back

Fertility Treatment with Guarantee

Find Out More
Dr. Olga's Patients' Gathering in Stockholm

Dr. Olga's Patients' Gathering in Stockholm

August 2017


Our Webinars

By Dr. Anna Gusareva
Embryo Lab Chief at O.L.G.A. Clinic

View Now Free

Dr. Elena Lapina with little Emma, born a year ago after immune and hormonal therapy in our clinic. Her dear Mom Anna @annaepelbaoum came to us at the age of 38 in the first days of her 5th pregnancy. The previous 4 pregnancies have sadly been lost. Elena has saved this baby.


Dr. Olga's Patients' Gathering in Oslo

Dr. Olga's Patients' Gathering in Oslo

September 2017Watch video about our Team!Join Our Webinars. Find out more!