Eggdonasjonsprosessen og medisinering

Behandlingen ved eggdonasjon involverer tre personer: Eggdonoren, eggmottageren og mannen som skal sørge for spermier slik at eggene kan bli befruktede. Spermiene kan komme fra din partner eller fra en sæddonor.

Alle kvinner som er under 51 år uavhengig om de er single, samboere eller gifte kan få hjelp med eggdonasjon ved O.L.G.A. Fertility Clinic. Alle eggene som blir donerte kommer fra en kvinne som er yngre enn 30 år og som har minst ett eget barn. Samtlige potensielle donorer gjennomgår omfattende medisinske, psykiske og sosiale undersøkelser før de blir godkjente. Vi har også bilder av samtlige donorer før de var 10 år gamle og som voksne. Dersom dere foretrekker en slektning eller venninne som eggdonor, er også det mulig. Men disse må også gjennomgå omfattende utredninger før de blir godkjente.

Valg av eggdonor

Vi kan tilby en unik mulighet til å velge en eggdonor i vår omfattende database med godkjente donorer – den eneste i Europa. Alternativt, dersom dere foretrekker det, kan vi ved O.L.G.A. Fertility Clinic utføre en matching og velge en donor for dere basert på eggmottagerens fysiske karakteristika, som blant annet omfatter hudfarge, hårfarge, øyenfarge, høyde og vekt.

Synkronisering av menstruasjonssykluser

For å starte behandlingen på et optimalt tidspunkt må både eggdonor og eggmottager være i starten av sin menstruasjonssyklus på samme tid. Det første vi må gjøre er derfor å synkronisere menstruasjonssyklusene. Selv om man ikke lenger har menstruasjoner eller menstruasjonene er uregelmessige, kan vi sette i gang en menstruasjonsblødning på et ønsket tidspunkt. Dette gjøres ved at både eggdonoren og eggmottageren får hormontabletter etter avtale med oss.  Dessuten må enkelte eggmottagere gjennomføre en eller flere medisinske tester for å se at medisinene effektivt bygger opp livmorslimhinnen så den blir tykk nok til at et befruktet egg kan feste seg.  Når dette er klart tar både eggdonor og eggmottager tabletter som de slutter med på samme tidspunkt. Derved får de begge menstruasjonsblødninger på samme tid, og de er begge klare til å starte behandlingen.

Velger man å benytte fryste ubefruktede egg fra en donor er det ikke nødvendig med synkronisering av menstruasjonssyklusene. Behandlingen kan da til og med bli gjennomført i naturlig syklus. Be gjerne om en gratis ikke-bindende telefonkonsultasjon med oss så kan vi forklare mer detaljert!

Behandlingen av eggdonor

Med en gang eggdonoren får menstruasjonsblødning gjør vi en ultralyd for blant annet å se at hennes livmorslimhinne og eggstokker er normale. Om alt er normalt, starter hun med medisiner for å stimulere eggstokkene slik at det dannes modne egg. Etter noen få dager gjør vi en ny ultralydundersøkelse for å vurdere hvordan eggstokkene responderer på medisineringen. Når folliklene (eggposene) har nådd en viss størrelse, starter hun dessuten med medisiner som skal hindre at det blir eggløsning for tidlig. Vi gjør normalt to til tre ultralydundersøkelser under stimuleringen av eggstokkene. Noen ganger må vi justere dosen med medisiner for å få ønsket vekst av eggposene. Etter cirka 10 dager tar hun dessuten medisin for at eggene skal modnes helt. Egguthentingen skjer et par dager senere. Den utføres ved hjelp av gynekologisk ultralyd. Man benytter en nål som man stikker inn i eggposene via skjedeveggen. Via nålen suger man ut væsken i eggposene. Denne væsken blir undersøkt i laboratoriet for å finne egg i den. Under egguthentingen får eggdonoren generell anestesi slik at hun ikke kjenner smerter.  Hver eggmottager har sin egen personlige eggdonor, og alle eggene som blir hentet ut blir disponert av bare en eggmottager.  Eggdonoren hviler så en kort stund etter egguthentingen før hun reiser hjem. Hun er derved ferdig med sin oppgave. Hun vil så få en normal menstruasjon igjen cirka to uker etter egguthentingen.

Behandlingen av eggmottager

Det er svært viktig å diagnostisere underliggende problem som kan redusere sjansen for en vellykket graviditet. En av våre oppgaver er å løse mulige underliggende problem effektivt slik at man kan gjøre innsetting av embryo på et så tidlig tidspunkt som mulig, uten unødvendige utsettelser.

Den som skal ha egg fra en donor kan ha normale regelmessige menstruasjoner eller ikke menstruasjoner i det hele tatt. Vi bruker alltid å teste våre mottagere med hormontabletter for å se at de kan få tykke nok livmorslimhinner til at befruktede egg kan feste og at de får en menstruasjonsliknende blødning når de slutter med tablettene. I noen tilfeller må man teste ut disse forholdene flere ganger for å finne den medisinen som for eksempel gir best mulig livmorslimhinne for en graviditet. Din personlige lege ved O.L.G.A. Fertility Clinic vil utarbeide en individuell behandlingsplan. Noen ganger hender det at kvinnen må ha sprøyter for å nedregulere eggstokkene, for å hindre for tidlig eggløsning, eller for å forskyve tidspunktet for innsetting av embryo slik at det er størst mulig sjanse for graviditet, eller for å synkronisere behandlingen i forhold til eggdonoren. Vanligvis gjøres en ultralydundersøkelse for å se at livmorslimhinnen er tynn til å begynne med og at det ikke er noen cyster på eggstokkene. For å sikre en optimalt tykk livmorslimhinne før innsetting av embryo behandles kvinnen ofte med østrogen, enten i form av tabletter, plaster eller krem. Fem dager før den planlagte innsettingen (embryo transfer) starter også kvinnen med progesteron i tillegg til østrogen. Progesteron gis vanligvis som vaginalkrem eller vaginaltabletter.

Mannlig partner

Eggene kan bli befruktet med ferske eller fryste tinede spermier. Dette gjøres samme dag som egguthentingen skjer. Menn kan derfor fryse ned spermier ved det første besøket i St. Petersburg. Sæd til befruktning av eggene kan så tines samme dag som egguthentingen skjer. Alternativt kan en fersk sædprøve leveres samme dag som egguthentingen. For å få best mulig sædkvalitet bør mannen ha utløsning enten ved samleie eller masturbasjon 2-5 dager før levering av sædprøven. Sædprøven kan ordnes enten i private rom på klinikken eller på et hotellrom. Sædprøven må leveres til oss senest 1 time etter sædutløsningen. Sædprøven må holdes varm, det vil si minst romtemperatur hele tiden. Sædprøven kan for eksempel holdes varm ved at begeret med prøven oppbevares inn mot kroppen ved transport fra hotellet til klinikken. 

Befruktning og embryo transfer

Etter at eggene er befruktet med spermier fra en partner eller en donor dyrkes de i vårt laboratorium i fem dager. I løpet av denne tiden vil eggene dele seg og de vil vokse slik at det består av flere celler. Etter fem dager kalles et embryo for en blastocyst. Når embryoene har blitt blastocyster, vil vi velge ut de beste embryoene. Ved embryo transfer etter fem dager med dyrkning settes ett eller to embryo inn i livmorhulen via livmorhalskanalen ved hjelp av et tynt kateter. Dette er vanligvis en rask og smertefri prosedyre.

    Ved IVF eller ICSI av ferske egg setter vi vanligvis inn ett fersk embryo i livmorhulen. De andre blastocystene av god kvalitet fryser vi ned for eventuelle nye forsøk. Ved innsetting av fryste tinede embryo setter vi oftest inn to embryo i livmorhulen. Beslutningen om vi skal sette inn ett eller to embryo tas av pasientene etter at vi har vurdert den medisinske situasjonen og kvaliteten på embryoene.

I 2013 var den kliniske graviditetsraten ved bruk av donoregg på 54,0 % per embryo transfer av ferske embryo. Den tilsvarende kliniske graviditetsraten etter embryo transfer av fryste tinede embryovar 48,8 %.

Vår anbefaling er å sette inn bare ett ferskt embryo om dette er av god kvalitet. Anbefalingen baserer vi på:

  • Transfer av to ferske embryo øker sjansen for graviditet litt sammenliknet med bare transfer av ett embryo. Ved transfer av to embryo var den kliniske graviditetsraten hos oss i 2013 på 61,0 %.
  • Ved transfer av to ferske embryo vil cirka 40 % av graviditetene være tvillinggraviditeter.
  • Ved en tvillinggraviditet er risikoen for komplikasjoner hos mor og barn økt med 5-6 ganger sammenliknet med en singlegraviditet.  

Behandling etter embryo transfer

Etter innsetting av embryo i livmorhulen fortsetter du med medisinering med østrogen og progesteron i to uker før du tar graviditetstesten. Testen kan være en urinprøve eller en blodprøve. Dersom graviditetstesten er positiv, bør du gjøre en ultralydundersøkelse to uker senere. Ved ultralyd vil man kunne bekrefte om det er en normal graviditet i livmorhulen.

Dersom det er en normal graviditet, skal du fortsette med både østrogen og progesteron til 12. graviditetsuke. Deretter skal du fortsette med progesteron til du er 30 uker gravid. For å forstå at graviditeter med donoregg er spesielle kan dere se >>>

Vennligst informer oss om graviditetsresultatet. Dersom du er gravid, ønsker vi å bli oppdatert om hvordan graviditeten utvikler seg. Vi håper selvsagt at den utvikler seg normalt. Skulle det imidlertid være noen komplikasjoner i løpet av de første 12 ukene, kan det være bra å ta en titt på >>>

Dersom graviditetstesten er negativ, er det dessverre et uttrykk for at du ikke har blitt gravid. En del pasienter velger å fortsette medisineringen noen dager og så å ta en ny test for å være helt sikker på at man ikke er gravid. Dersom også denne testen er negativ, kan man slutte med medisineringen.

Dersom man ikke lykkes med behandlingsforsøket, vil vi gjøre hva vi kan med å gi råd og støtte. Som ved alle graviditeter innebærer også en graviditet etter eggdonasjon en viss risiko for spontanabort, graviditet utenfor livmoren, misdannelser og sene graviditetskomplikasjoner. Risikoen for spontanabort etter eggdonasjon er ikke høyere enn for andre  kvinner som blir gravide med sine egne egg før de fyller tretti år. Dette skyldes at vi bare benytter egg fra unge friske kvinner som har født egne velskapte barn. 

Contact us now! Get a free consultation!

  • We ask you provide your full Date of Birth for more exact medical advice
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Live Birth or Money Back

Fertility Treatment with Guarantee

Find Out More
Dr. Olga's Patients' Gathering in Stockholm

Dr. Olga's Patients' Gathering in Stockholm

August 2017


Our Webinars

View Now Free

Dr. Elena Lapina with little Emma, born a year ago after immune and hormonal therapy in our clinic. Her dear Mom Anna @annaepelbaoum came to us at the age of 38 in the first days of her 5th pregnancy. The previous 4 pregnancies have sadly been lost. Elena has saved this baby.


Dr. Olga's Patients' Gathering in Oslo

Dr. Olga's Patients' Gathering in Oslo

September 2017Watch video about our Team!Join Our Webinars. Find out more!