Some IVF clinics copy our services, texts, presentations and arrange seminars in the same locations. Please be attentive to which seminar you register and which clinic you land in. Dr. Olga Zaytseff and her team runs own clinic O.L.G.A. in St. Petersburg and does not work for any other clinics. Lectures at our seminars are personally done by Dr. Olga Zaytseff

Den russiske lovgivning mht. eggdonasjon


Egg donation is not the method of choice — it is the method of exclusion"...If I would have known at the start, what I know now, I would not have done my IVF-attempts at my age as egg donation gave us result straight away. It was the best decision of our lives!"

Karin and Pedro, Sweden


Det er ikke alle land som tilbyr behandling med eggdonasjon til barnløse. Russland har en liberal holding til denne form for behandling. Donorer er garantert anonymitet, og de kan også få betalt for å donere egg. Dette gjør det mulig for O.L.G.A. Fertility Clinic å opprettholde en stor database av eggdonorer, som til en hver tid er tilgjengelige for å hjelpe barnløse par og kvinner. 

Reglene for eggdonasjonegg donation success result

Russland er et av de få europeiske land som ikke har strenge juridiske restriksjoner mht. eggdonasjon. Lovverket tillater at eggdonasjon foregår helt anonymt, såfremt donor er i aldersgruppen 20-35, og med et minst ett eget barn. Lovverket tillater også at donor er kjent, dersom donor er en kvinnelig bekjent eller slektning.
Det finnes selvsagt regler som alle russiske IVF klinikker må følge. F.eks. så må all personlige informasjon om donor og motaker lagres på en forsvarlig måte. All personlig informasjon er underlagt den medisinske taushetsplikt. Denne taushetsplikten gjelder for både donor og mottaker. Vi behandler forskriftene om medisinsk taushetsplikt, med den største respekt. O.L.G.A. Fertility Clinic vil heller ikke gi ut informasjon til barn som er unnfanget via eggdonasjon. Vi mener at vi på denne måten, beskytter alle involverte i prosessen. Det er derfor helt opp til deg/dere som foreldre å avgjøre hva dere velger å fortelle barnet.
På tross av dette, så har eggmottakere krav på noe informasjon om personen som donerer egg. Dette gjelder informasjon om donors medisinske helse, en beskrivelse av hennes utseende, evt. utdannelse, og nasjonalitet. For å beskytte donors personvern, vil mottaker ikke få se bilde av donor. For å kunne matche donorer og mottakere på best mulig grunnlag, tillates det at våre leger har bilder av både donorer og mottakere. Vi møter alle våre donorer personlig, og tilbyr og anbefaler det samme til våre mottakere innen vi foretar en match.
Etter russisk lov blir gifte russiske par som har gitt samtykke til behandling for nedsatt fruktbarhet, juridisk registrert som foreldre til barn som er født som et resultat av denne behandlingen. Dette inkluderer barn, som er født som et resultat av eggdonasjon. I de fleste europeisk land vil kvinnen som fysisk føder et barn, bli regnet som barnets juridiske mor.Mange IVF klinikker i Europa har svært restriktive aldersgrenser for mottakere for eggdonasjon. Enkelte klinikker nekter til og med å behandle kvinner som er eldre enn 40 år. Her ved O.L.G.A. Fertility Clinic aksepterer vi kvinner inntil de fyller 50 år.

Å overkomme mangelen på donor egg.

egg donation result

Noen land forsøker å overkomme mangelen på donoregg, ved å igangsette ordninger for ”eggdeling”. Dette betyr i praksis at eggene som blir høstet fra en kvinne gjennom IVF behandling, blir gitt til flere enn en mottaker. Denne kvinnen kan være en eggdonor, eller hun kan være en pasient som selv mottar behandling for barnløshet. Dersom det siste er tilfelle, må kvinnen godkjenne at noen av eggene blir donert bort, ofte i gjengjeld for en rabatt eller gratis behandling. Foruten at dette ikke er tillatt under russisk lov (pasienter kan ikke samtidig være eggdonorer), så kan pasientens sjanser for suksess bli redusert.

Ved O.L.G.A. Fertility Clinic praktiserer vi heller ikke egg-deling med eggdonorers egg. Hver eggdonor er personlig tilknyttet en mottaker, som mottar/eier alle eggene fra eggdonoren. Dette øker pasientenes sjanse for suksess.

Er du interessert i eggdonasjon ved O.L.G.A. Fertility Clinic?

Vennligst fyll ut vårt spørreskjema Spørreskjemaet vil raskt bli behandlet av en av våre erfarne leger, som vil kontakte deg/dere i henhold til ønsket metode for kontakt.

Dersom du har noen spørsmål, kan du ringe vår engelsktalende sentralborddame på telefonnummer: +7 931 597 6542, mellom kl. 07:00-14:00 Central European time. Vi kan også nås på e-mail adresse: info@olgafertilityclinic.com

Vi ser fram til å høre fra deg/dere!!

Med vennlig hilsen,
Ditt personlige O.L.G.A. Fertility Clinic team

After 3 IVF in Sweden, 3 miscarriages, Elisabet and Pär became parents of lovely Ester through egg donation in St. Petersburg

“…Well the Millennium shift came, the year 2000, we all remember what we did then, right? I got cancer, Hodgkin's lymphoma... And when I stand here now 17 years later, you understand that it went well! Except for one important thing…"

Hillevi

“Three times I went to Russia to pick up some eggs. Six embryos tested by PGS and one was good ))) This little embryo was born when I was 44 and the egg they used was from me when I was 43…”

Susanne


Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes
     
  Olga is the miracle doctor who gives baby guarantee
  ALLAS.se, Sweden. 6 August 2019. Text & Malin Aunsbjerg
  More
  Cilla Holm became a mother on her own – this is her new Liv (life)
  Dagens Nyheter, Sweden. 7 May 2019
  More
  Russian baby guarantee is the Swedes’ last chance
  Svenska Dagbladet, Sweden. 7 April 2019
  More
  Mum through embryo donation
  Marie Granmar is my very dear patient from more than 8 years ago. Please listen to Marie’s interview on TV4 7 March 2019 in Sweden
  More
  "I became pregnant with an embryo adoption”
  One more story about our dear patient Cilla Holm by Tara Magazine, Sweden
  More
  Titiyo became this year's Comeback Mum: "I've broken the norm"
  More
  Monika and André pay 240,000 SEK for having a child
  More
  "Had to travel abroad to get pregnant after 8 IVF attempts in Norway"
  Interview with our patient Elin Renate by TV2 Norway
  More
  Report on us on Norwegian Television TV 2
  More
  Enjoy our dear patient Cilla's story, who has been interviewed by the "Dagens Nyheter", daily newspaper in Sweden
  More
  Report on us and our dear patient Hillevi on SVTPlay & SVTNews
  More
  FacebookInstagram