Hvem kan forsøke eggdonasjon O.L.G.A. Fertility Clinic?


Egg donation is not the method of choice — it is the method of exclusionAfter 3 IVF in Sweden, 3 miscarriages, Elisabet and Pär became parents of lovely Ester through egg donation in St. Petersburg


Eggdonasjon er ofte den beste og eneste måte å seire over barnløshet. Eggdonasjon blir ofte brukt når andre behandlinger, som IVF, ikke har ført fram til en graviditet eller en fullbåren graviditet. Dette betyr at kvinner som ikke kan bli gravide ved å bruke egne egg allikevel kan bli gravide og få oppleve å bli mor. Vi har stor erfaring med eggdonasjon her ved O.L.G.A. Fertility Clinic. Nedenfor finner du/dere noen argumenter for å bruke eggdonor for å bli foreldre

For tidlig overgangsalder

donated egg cell ivf En av de verste konsekvensene av for tidlig overgangsalder, er at en ikke kan bli gravid på vanlig måte. Når overgangsalderen inntreffer, har kvinnens forråd av egg blitt tømt, og hun kan ikke lengre bli gravid. Denne ekstra byrden, i tillegg til de vanlige symptomer på overgangsalder, er en belastning for de som ønsker å få barn. Tidlig overgangsalder kan forekomme mye tidligere enn hva man normalt regner som vanlig. På tross av diagnosen «for tidlig overgangsalder», har de fleste kvinner en normalt fungerende livmor. Kvinner som lider av «for tidlig overgangsalder», kan derfor bli gravid, gjennomføre en graviditet og føde et velskapt barn ved hjelp av eggdonasjon. Ved O.L.G.A. Fertility Clinic tilbyr vi behandling til kvinner fram til de fyller 50 år.

Få egg, eller egg av dårlig kvalitet

Når en gjennomgår undersøkelser og behandling for barnløshet, kommer man ofte fram til at problemet ligger i antall egg og/eller kvaliteten på eggene. Du kan for eksempel reagere dårlig eller ikke reagere i det hele tatt på hormonbehandlingen for å øke fruktbarheten, eller du produserer egg som ikke er levedyktige. Et problem som dessverre forverres jo eldre man blir, og eggreservene minsker. Resultatet er at det blir stadig vanskeligere å bli gravid med egne egg, enten dette skjer på naturlig måte eller via IVF. O.L.G.A. Fertility Clinic kan ikke reversere denne utviklingen, men vi kan tilby en alternativ løsning gjennom eggdonasjon.

Mislykkede IVF-forsøk

egg cell dividing Assistert befruktning, som IVF, kan være en løsning for mange ufrivillig barnløse. Dessverre minsker sjansen for å lykkes med IVF, når kvinnens alder øker. Dette da embryoer som er skapt med egg fra kvinner over 38, har en mye mindre sjanse for å bli tilbakesatt med godt resultat. Kvaliteten på eggene minsker drastisk etter at kvinnen når en hvis alder. Når en kvinne blir 42 år, har hun i snitt kun 5 % sjanses til å lykkes med assistert befruktning (IVF). Dårlig eggkvalitet er derfor hovedårsaken til at eldre kvinner sjelden, lykkes med IVF. Selv om kvinnen ikke kan produsere mange nok egg og egg av god nok kvalitet, kan hun fysisk gå igjennom en graviditet og føde et sunt barn. Kvinner i denne gruppen kan derfor dra stor nytte av eggdonasjon. Ofte vil eggdonasjon være eneste mulighet for å bære fram et barn.

Medisinske tilstander

Det er flere medisinske diagnoser som gjør at kvinner ikke kan bli gravide på egen hånd. Kvinner med diagnosen Turners syndrom produserer ikke egg, og kan derfor ikke bli gravide. I andre tilfeller har kvinner fått fruktbarheten ødelagt pga. medisinsk behandling, som kjemoterapi, kirurgi i mave regionen (sterilisasjon osv.), eller smitte av enkelte kjønnssykdommer. Disse kvinnene kan hjelpes til graviditet ved eggdonasjon. For mer informasjon og detaljer, kontakt oss på O.L.G.A. Fertility Clinic.

Arvelige sykdommer

egg donation success result

Noen kvinner velger eggdonasjon, da de ikke ønsker å overføre alvorlige genetiske sykdommer til et eventuelt barn. Barn bærer med seg det genetiske arvematerialet fra sine genetiske foreldre. Barn som fødes som et resultat av en eggdonasjon, vil bære genene fra sin far og fra donoren, istedenfor mottaker. Selv om mottaker bærer barnet gjennom hele graviditeten, og blir sett på som mor (ikke minst av babyen!) så er det ingen genetisk link, og derved ingen overførsel av genetisk arvelig sykdommer.

Downs Syndrom

Risikoen for å føde et barn med Downs Syndrom øker jo eldre den genetiske mor er. Eggdonasjon, kan av den grunn være et alternativ for eldre kvinner som ønsker å minske denne risikoen. Ved eggdonasjon, er det donorens alder som er av betydning, ikke alderen på den gravide mottaker. Alle eggdonorer ved O.L.G.A. Fertility Clinic er yngre enn 30 år, med et gjennomsnitt på bare 26.

 

Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories


 •    
  Podcast about embryonic and maternal reasons of pregnancy losses and how we solve this
  Listen to the Podcast!
  More
  The Egg Solution
  Aftenposten, 27 September 2019, Norway. Miriam Lund Knapstad, Helle Aarnes
  More
  Olga is the miracle doctor who gives baby guarantee
  ALLAS.se, Sweden. 6 August 2019. Text & Malin Aunsbjerg
  More
  Cilla Holm became a mother on her own – this is her new Liv (life)
  Dagens Nyheter, Sweden. 7 May 2019
  More
  Russian baby guarantee is the Swedes’ last chance
  Svenska Dagbladet, Sweden. 7 April 2019
  More
  Mum through embryo donation
  Marie Granmar is my very dear patient from more than 8 years ago. Please listen to Marie’s interview on TV4 7 March 2019 in Sweden
  More
  "I became pregnant with an embryo adoption”
  One more story about our dear patient Cilla Holm by Tara Magazine, Sweden
  More
  Titiyo became this year's Comeback Mum: "I've broken the norm"
  More
  Monika and André pay 240,000 SEK for having a child
  More
  "Had to travel abroad to get pregnant after 8 IVF attempts in Norway"
  Interview with our patient Elin Renate by TV2 Norway
  More
  Report on us on Norwegian Television TV 2
  More
  Enjoy our dear patient Cilla's story, who has been interviewed by the "Dagens Nyheter", daily newspaper in Sweden
  More
  Report on us and our dear patient Hillevi on SVTPlay & SVTNews
  More
  FacebookInstagram