Vem kan ha nytta av PGS

Klinisk data visar att om embryot väljs för överföring enbart utifrån sin morfologi (utseendet) är den kliniska graviditetsgraden 50 % vid 30 års ålder och sjunker till 20 % vid 41 års ålder.

Aneuploidi hos embryon verkar vara den huvudsakliga orsaken till misslyckade inplanteringar och tidiga missfall.

1 av 4 blastocystembryon med god morfologi är aneuploida vid 30 års ålder, och 3 av 4 blastocystembryon med god morfologi är aneuploida vid 41 års ålder. [Ata, Munne al 2012 – 875 cycles, 4600 embryos]

Ju högre äggets ålder är desto högre blir risken att ett aneuploidembryo väljs för överföring, om valet baseras enbart på morfologin.

Om 1 av 4 blastocyster är aneuploida vid 30 års ålder blir chansen 75 % att ett euploidembryo väljs för överföring, baserat på enbart morfologi.

Om 3 av 4 blastocyster med god morfologi är aneuploida vid 41 års ålder, finns bara 25 % chans att ett eupliodembryo väljs för överföring, baserat på enbart morfologi.

Vad skulle hända om vi kände till vilka embryon som är aneuploida innan vi väljer ett för överföring?

Vi skulle få samma andel lyckade graviditeter i alla patientgrupper, eftersom de huvudsakliga orsakerna till misslyckad inplantering och missfall blivit exkluderade!

Klinisk data bekräftar denna hypotes!

PGS för 23 kromosompar eliminerar negativa effekter av moderns ålder på inplanteringen (om man hittar embryon utan anormaliteter som kan överföras till livmodern)!

Sammanfattningsvis: Ju högre åldern är på ägget som används för att skapa en graviditet, desto högre är risken att det är onormalt, och desto högre är risken att välja ett onormalt embryo för överföring baserat enbart på embryots morfologi. Ju högre åldern är på ett ägg som används för att skapa en graviditet, desto högre är alltså nyttan av att använda PGS för 23 kromosompar före embryoöverföringen. PGS för 23 kromosompar eliminerar negativa effekter av moderns ålder på inplanteringen!

Kvinnor med hög reproduktiv ålder (35+)

 • Vid åldern 30-35 30-40 % av blastocysterna är aneuploida
 • Vid åldern 40-42  70-80 % av blastocysterna är aneuploida [ Fragouli et al., 2012]

Således har kvinnor med hög reproduktiv ålder stor nytta av PGS för 23 kromosompar.

För att finna åtminstone ett euploidembryo tillgängligt för överföring i den studerade gruppen, behöver vi ett minsta antal blastocyster att undersöka. Ju högre äggens ålder är, desto högre är den procentuella andelen onormala embryon och desto fler embryon behöver undersökas för att vi ska hitta åtminstone ett euploidembryo.

En stor studie har gjorts för att beräkna hur många embryon som behöver studeras vid en viss ålder hos kvinnan.

Embryo banking för små kohorter

# dag 5

embryon

 

 

 

% patienter med normala embryon
(% normala embryon)

Äggdonatorer

<35

år

35-39
år

40-42
år

>42
år

1-3

99%
69%

95%
68%
79%
49%
61%
34%

37%
17%

4-6

100%
77%

100%
73%

97%
52%

81%
31%

67%
13%

7-10

100%
62%

100%
58%

100%
48%

97%
27%

95%
22%

>10

100%
67%

100%
59%

100%
51%

100%
41%

100%
17%

[Ata, Munne et al. (2012) Reprod Biomed Online (875 cycler, 4600 embryon)]

Till exempel:

 • om du är 35-39, är hälften av dina blastocyster genetiskt onormala. För att få en god chans att hitta åtminstone ett genetiskt normalt embryo användbart för överföring måste vi testa minst 2 blastocyster. (Se tabellen ovan: vid 35-39 års ålder är chansen 79 % att finna åtminstone en euploid blastocyst, om vi testar 1-3 blastocyster)
 • om du är 41, är tre fjärdedelar av dina blastocyster onormala. För att få en god chans att hitta åtminstone ett genetiskt normalt embryo användbart för överföring måste vi testa minst 4 blastocyster. (Se tabellen ovan: vid 40-42 års ålder är chansen 81 % att hitta åtminstone en euploid blastocyst, om vi testar 4-6 blastocyster)

Men om du är 40+ och producerar enbart 1-2 blastocyster av god kvalitet på en gång?

Är det då någon idé att överföra dem inom din äggplockningscykel, samla negativa graviditetstest, trötthet och frustration? Att utsätta dig själv för risken för missfall, som kommer att stjäla månader av ditt liv (tid)?

Är det en bättre idé att testa blastocysterna för att få reda på om de är onormala, vilket skulle leda till ingen embryoöverföring alls?

Vi har ett tredje och bättre förslag till dig: Vi ordnar din personliga embryobank. Samla 5 eller fler blastocyster från mer än en äggplockning och gör test för 23 kromosompar på dem!

Du gör sedan en överföring av livsdugliga, genetiskt normala embryon i stället för flera överföringar av otestade embryon.

Embryo banking:

Vid 40 års ålder är bara 1 av 4 blastocyster euploida. Om du är över 39 år och producerar mindre än 3 blastocyster under en IVF-cykel är risken hög att alla embryon är onormala och att det inte går att göra någon embryoöverföring. Då har du nytta av embryo banking.

Du kan genomgå 2 eller 3 äggplockningar inom 3-6 månader för att producera statistiskt sett ett tillräckligt antal blastocyster för att hitta några som är euploida. I varje cykel kommer embryon som växer till blastocyststadiet studeras med biopsi och frysas direkt efter biopsin. Efter att vi har lyckats studera med biopsi och frysförvara ett gott antal blastocyster, statistiskt sett ett tillräckligt antal för att hitta några som är euploida, testar vi alla 23 kromosomer i proverna som samlats in och sparats efter biopsin. Därefter informerar vi dig om det finns några euploida embryon. Om så är fallet kommer vi att träffa dig snart igen för överföring av dina(ditt) frysta, euploida embryo(n).

Låt oss ge ett exempel:

En 41-årig patient (en fjärdedel av blastocysterna euploida) har genomgått 3 stimuleringar och äggplockningar vid 3 påföljande menstruationscykler. Tre äggplockningar har tillsammans producerat 5 blastocyster som undersökts med biopsi och frysts med vitrifiering på dag 5 efter varje äggplockning (embryo banking). Proverna som undersökts med biopsi sparades och testades sedan för 23 kromosompar. Bara en av 5 blastocyster visade sig vara euploid och överfördes till livmodern inom frysning-tiningscykeln och resulterade i en levandefödsel.

Vad är nyttan med embryo banking?

 • Hjälper till så att PGS blir inte bara en diagnosmetod, utan även ett effektivt sätt att öka chanserna att lyckas vid IVF för patienter med hög reproduktiv ålder och/eller låg follikulär reserv.
 • Embryo banking och CGH hjälper dig att undvika att stapla negativa graviditetstest på varandra.
 • Gör det möjligt att överföra livsdugliga, genetiskt normala embryon i stället för flera överföringar av otestade embryon.
 • Gör det möjligt att undvika konsekvenserna av missfall orsakat av ett genetiskt onormalt embryo

Slutsats: Embryo banking hjälper till så att PGS blir inte bara en diagnosmetod, utan även ett effektivt sätt att öka framgångsgraden för din IVF-behandling

Vad skulle ha hänt med denna 41-åriga patient om hon hade gjort på det traditionella sättet utan PGS?

En 41-årig patient (en fjärdedel av blastocysterna euploida) har genomgått stimulering av äggstockarna och äggplockning och har slutligen fått fram endast två blastocyster. Hon blir gravid men får missfall vid 12 veckor på grund av att embryot är aneuploit. Efter en paus på 2-3 månader gör hon ett nytt försök med stimulering och äggplockning och återigen är överföring av två blastocyster möjlig. Hon blir inte gravid. Två månader senare görs ett tredje försök som resulterar i överföring av enbart ett blastocystembryo och ingen graviditet. Nästan ett år har gått och nu är kvinnan 42 och måste genomgå en ny IVF-cykel med mycket lägre chans att lyckas.

Om hon hade gjort PGS för 23 kromosompar med dessa 5 embryon hade vi sett att alla var onormala. Hon kanske hade valt att omedelbart gå vidare med en fjärde stimulering och äggplockning för att producera fler embryon, eller hade kanske bestämt sig för att prova alternativ (äggdonation).

Om du vill diskutera hur du kan öka din framgång vid IVF eller har frågor, var vänlig ring oss eller skicka e-post

 

Misslyckade IVF: er och/eller upprepade missfall

Om du redan har genomgått flera misslyckade IVF:er och/eller har en bakgrund med upprepade missfall (2 eller fler) - kan PGS ge dig en realistisk chans att förbättra din framgång med IVF?

Javisst, klinisk data visar tydligt att särskilt patienter i din situation har nytta av att använda PGS. Det är känt att patienter med återkommande misslyckade inplanteringar och/eller missfall producerar en hög andel genetiskt onormala embryon. Aneuploida embryon har bekräftats som den främsta anledningen till misslyckad inplantering och tidiga missfall. Genetisk testning av dina embryon före överföringen hjälper till att exkludera embryon som är genetiskt onormala, så att de inte används för överföring vilket skulle resultera i att inplanteringen misslyckas eller i missfall.

Utmaningen för många patienter som har en bakgrund med misslyckade IVF:er och/eller upprepade missfall beskrivs av en kombination av 2 svaga prognosfaktorer:

 • den höga andelen onormala embryon förväntade på grund av ålder och/eller medicinsk bakgrund
 • det låga antalet embryon som skapas efter en äggplockning och som är tillgängliga för genetisk testning (på grund av liten follikulär reserv eller låg embryokvalitet)

Bekräftelse på att alla embryon som du producerat är genetiskt onormala och inte kan skapa en livsduglig graviditet besparar dig förstås onödiga förhoppningar om ett positivt graviditetstest eller från att frysa icke-användbara embryon. Det kan också hjälpa dig att överväga alternativ som äggdonation, men det kommer inte att öka din framgångsgrad med egna ägg.

Låt oss ordna din personliga embryobank! Samla 5 eller fler blastocyster från mer än en äggplockning och gör test för 23 kromosompar på dem!

Gör sedan överföring av livsdugliga, genetiskt normala embryon i ställer för flera överföringar av otestade embryon.

Låt oss ge ett exemepel:

Efter 3 misslyckade IVF:er har en patient gjort 3 stimuleringar och äggplockningar inom 3 påföljande menstruationscykler. Tre äggplockningar har tillsammans producerat 5 blastocyster som undersökts med biopsi och frysts genom vitrifiering på dag 5 efter varje äggplockning. De biopsiundersökta proverna sparades och testades för 23 kromosompar. Bara en av 5 blastocyster visade sig vara euploid, överfördes till livmodern inom frysnings-tiningscykeln och resulterade i en levandefödsel.

Embryo banking:

Vad är nyttan med embryo banking?

 • Hjälper till så att PGS blir inte bara en diagnosmetod, utan även ett effektivt sätt att öka chanserna att lyckas vid IVF för patienter med hög reproduktiv ålder och/eller låg follikulär reserv.
 • Embryo banking och CGH hjälper dig att undvika att stapla negativa graviditetstest på varandra.
 • Gör det möjligt att överföra livsdugliga, genetiskt normala embryon i stället för flera överföringar av otestade embryon.
 • Gör det möjligt att undvika konsekvenserna av missfall orsakat av ett genetiskt onormalt embryo

Slutsats: Embryo banking hjälper till så att PGS blir inte enbart en diagnosmetod, utan även ett effektivt sätt att öka dina chanser vid IVF, särskilt efter flera förlorade cykler.

Vad skulle ha hänt med denna patient som har en bakgrund med misslyckade IVF:er om hon hade valt ”den traditionella vägen” utan PGS igen?

Efter 3 misslyckade IVF:er har en patient genomgått stimulering av äggstockarna och äggplockning igen och fått fram två blastocyster. Hon blir gravid men får missfall vid 12 veckor på grund av att embryot är aneuploit. Efter en paus på 2-3 månader gör hon ett nytt försök med stimulering och äggplockning och återigen är överföring av två blastocyster möjlig. Hon blir inte gravid. Två månader senare görs ett tredje försök som resulterar i överföring av enbart ett blastocystembryo och ingen graviditet.

Om hon hade gjort PGS för 23 kromosompar med dessa 5 embryon hade vi sett att alla var onormala. Hon kanske hade valt att omedelbart gå vidare med nästa stimulering och äggplockning för att producera fler embryon, eller hade kanske bestämt sig för att prova alternativ (äggdonation).

Om du vill diskutera hur du kan öka din framgång vid IVF eller har frågor, var vänlig ring oss eller skicka e-post

Yngre patienter och mottagare av donerade ägg

Yngre patienter som producerar ett stort antal ägg och embryon, liksom mottagare av donerade ägg som använder en individuell äggdonator, kan använda PGS för 23 kromosompar för att nå samma chans till levandelfödsel med ett genetiskt testat euploidembryo som med två otestade embryon.

Varför är överföring av två embryon “som ser väldigt bra ut” farligt för yngre patienter och mottagare av donerade ägg?

För att varannan gravid kvinna får en tvillinggraviditet efter överföring av två embryon med god morfologi på dag 5. Sorgligt nog resulterar tvillinggraviditeter i sena missfall eller för tidigt födda 5-6 gånger oftare än singelgraviditeter. Det verkar som om den mänskliga kroppen är designad för att producera en frisk bebis åt gången…

Det finns inga frågor som är för små eller obetydliga för mig. Jag här för att diskutera dem med dig

+46 842 00 2745

Må-Fre 10:00-11:30 svensk tid
Maria Jeffs,
patientsamordnare för Sverige

Maria Jeffs

“Three times I went to Russia to pick up some eggs. Six embryos tested by PGS and one was good ))) This little embryo was born when I was 44 and the egg they used was from me when I was 43…”

Susanne

”... Jag är singel kvinna och när man är ensam, är man mycket känslig ... Ni såg mig som en person och jag kände att ni kunde hjälpa mig ...”

Birgita

"... När Millenniumskiftet kom 2000, minns vi alla vad vi gjorde, eller hur? Jag hade cancer, Hodgkins lymfom ... Och nu när jag står här 17 år senare förstår du att det gick bra! Förutom en viktig sak ... "

Hillevi


Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories •    
  Podcast about embryonic and maternal reasons of pregnancy losses and how we solve this
  Listen to the Podcast!
  More
  The Egg Solution
  Aftenposten, 27 September 2019, Norway. Miriam Lund Knapstad, Helle Aarnes
  More
  Olga is the miracle doctor who gives baby guarantee
  ALLAS.se, Sweden. 6 August 2019. Text & Malin Aunsbjerg
  More
  Cilla Holm became a mother on her own – this is her new Liv (life)
  Dagens Nyheter, Sweden. 7 May 2019
  More
  Russian baby guarantee is the Swedes’ last chance
  Svenska Dagbladet, Sweden. 7 April 2019
  More
  Mum through embryo donation
  Marie Granmar is my very dear patient from more than 8 years ago. Please listen to Marie’s interview on TV4 7 March 2019 in Sweden
  More
  "I became pregnant with an embryo adoption”
  One more story about our dear patient Cilla Holm by Tara Magazine, Sweden
  More
  Titiyo became this year's Comeback Mum: "I've broken the norm"
  More
  Monika and André pay 240,000 SEK for having a child
  More
  "Had to travel abroad to get pregnant after 8 IVF attempts in Norway"
  Interview with our patient Elin Renate by TV2 Norway
  More
  Report on us on Norwegian Television TV 2
  More
  Enjoy our dear patient Cilla's story, who has been interviewed by the "Dagens Nyheter", daily newspaper in Sweden
  More
  Report on us and our dear patient Hillevi on SVTPlay & SVTNews
  More
  FacebookInstagram