PGS-metoden

PGS-metoden föreslår

 • Äggstocksstimulering äggplockning IVF eller ICSI
 • Embryon odlas till dag 5 blastocyststadiet
 • Embryobiopsi på dag 5 och omedelbar frysning av blastocyster, efter biopsi via vitrifiering

Stegen 1-3 kan upprepas så många gånger som behövs för att få fram det antal blastocystembryon som krävs för din åldersgrupp. Detta för att ha en god chans att hitta åtminstone ett euploid-embryo i den studerade gruppen. Var vänlig titta i diagrammet ”embryo banking” för att hitta hur många embryon som behövs för testning i din åldersgrupp.

 • Test av prover från alla biopsiundersökta embryon för 23 kromosompar.
 • Inom 1 månad efter den sista äggplockningen får ni PGS-resultaten från oss.
 • Om det finns åtminstone ett euploid-embryo tillgängligt gör vi fryst embryoöverföring under ditt endagsbesök.

Mer om PGS-metoden kan du läsa här:

Embryobiopsi på dag 5

Fram tills nyligen var embryobiopsi generellt genomfört på dag 3 vid 8-cellsstadiet. Detta gjorde det möjligt att få resultaten av det genetiska testet före dag 5, och sedan göra en färsk embryoöverföring på dag 5.

År 2011 visade Treff et al. att biopsin på dag 3 minskade embryonas förmåga att fästa med minst 42 procent. Samtidigt hade biopsi på dag 5 ingen inverkan på inplanteringsgraden, i jämförelse med kontrollgruppen.

Inplanteringsgrad

Klyvningsstadie (dag 3)

Blastocyststadie (dag 5)

biopsi

ingen biopsi

biopsi
31%  53% 52%

 

Huvudsakliga fördelen med blastocystbiopsi (dag 5) jämfört med biopsi i klyvningsstadiet (dag 3) är minskad inverkan från biopsin på embryots livduglighet.

Vitrifiering av biopsiundersökta blastocyster

Biopsi på dag 5 har dock väckt en ny utmaning: antingen att välja att få det genetiska resultatet väldigt snabbt och göra embryoöverföringen på morgonen efter dag 6, eller frysförvara embryot tills resultaten av det genetiska testet för 23 kromosompar är klart.

Färsk embryoöverföring på dag 6 verkar vara mindre effektiv än fryst embryoöverföring av 5-dagarsblastocyster, beroende på att inplanteringsfönstret ofta missas.

Vitrifiering av blastocyster omedelbart efter biopsi erbjuder ett unikt tillfälle att vinna tid för testning av materialet, erhållet genom biopsin, och på samma gång undvika att kompromissa med de inplanteringsmöjligheter som finns vid embryoöverföring till äldre livmoderslemhinnor. Naturligtvis är det väldigt viktigt att proceduren för embryofrysning är väl genomförd. Vid O.L.G.A. Fertility Clinic har vi 95 procents överlevnadsgrad för blastocyster efter frysning-tining och 45 procents graviditetsgrad (kliniska) efter överföring av frysta embryon för alla patientgrupper (utan PGS).

Är fryst överföring lika bra som färsk?

Ett slumpmässigt kontrollförsök har gjorts som jämför överföring av en fryst euploidblastocyst med en färsk [Forman et al. 2013]. Klinisk graviditetsgrad med en färsk euploidblastocyst var då 65 procent, och med en fryst euploidblastocyst 55 procent.

Kliniska resultat vid vitrifiering

[Schoolcraft et al. 2010]

 

 

Cykler

Moderns alder

Tidigare misslyckade cykler

Embryo- ersättningar

Inplantering (fostersäck vid skanning)

CGH

45

37,7

2,4

2,0

72 %

Kontroll

113

37,1

1,2

2,7

46 %

 

Fördelar med FET:

 • Endometrial mottaglighet potentiellt bättre vid FET-cykel
 • Tillåter “embryo banking”: fler embryon att välja bland, mindre risk för att inte ha några embryon för överföring
 • Minskar kostnaderna för tester per embryo, tack vare “embryo banking”

 

Det finns inga frågor som är för små eller obetydliga för mig. Jag här för att diskutera dem med dig

+46 842 00 2745

Må-Fre 10:00-11:30 svensk tid
Maria Jeffs,
patientsamordnare för Sverige

Maria Jeffs

"... När Millenniumskiftet kom 2000, minns vi alla vad vi gjorde, eller hur? Jag hade cancer, Hodgkins lymfom ... Och nu när jag står här 17 år senare förstår du att det gick bra! Förutom en viktig sak ... "

Hillevi

“Three times I went to Russia to pick up some eggs. Six embryos tested by PGS and one was good ))) This little embryo was born when I was 44 and the egg they used was from me when I was 43…”

Susanne

”... Jag är singel kvinna och när man är ensam, är man mycket känslig ... Ni såg mig som en person och jag kände att ni kunde hjälpa mig ...”

Birgita


Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories •    
  Podcast about embryonic and maternal reasons of pregnancy losses and how we solve this
  Listen to the Podcast!
  More
  The Egg Solution
  Aftenposten, 27 September 2019, Norway. Miriam Lund Knapstad, Helle Aarnes
  More
  Olga is the miracle doctor who gives baby guarantee
  ALLAS.se, Sweden. 6 August 2019. Text & Malin Aunsbjerg
  More
  Cilla Holm became a mother on her own – this is her new Liv (life)
  Dagens Nyheter, Sweden. 7 May 2019
  More
  Russian baby guarantee is the Swedes’ last chance
  Svenska Dagbladet, Sweden. 7 April 2019
  More
  Mum through embryo donation
  Marie Granmar is my very dear patient from more than 8 years ago. Please listen to Marie’s interview on TV4 7 March 2019 in Sweden
  More
  "I became pregnant with an embryo adoption”
  One more story about our dear patient Cilla Holm by Tara Magazine, Sweden
  More
  Titiyo became this year's Comeback Mum: "I've broken the norm"
  More
  Monika and André pay 240,000 SEK for having a child
  More
  "Had to travel abroad to get pregnant after 8 IVF attempts in Norway"
  Interview with our patient Elin Renate by TV2 Norway
  More
  Report on us on Norwegian Television TV 2
  More
  Enjoy our dear patient Cilla's story, who has been interviewed by the "Dagens Nyheter", daily newspaper in Sweden
  More
  Report on us and our dear patient Hillevi on SVTPlay & SVTNews
  More
  FacebookInstagram