Vokabulär

Biopsi – insamling av celler för prov från ett organ eller en vävnad. Embryobiopsi – insamling av embryonala celler för prov. Vanligtvis tas celler för prover från trophectoderm – den framtida moderkakan. Detta kallas trophectoderm-biopsi.

Blastocyst – stadium för embryo som växt i 5 dagar. Beroende på det naturliga urvalet når i genomsnitt var tredje normalt befruktade ägg blastocyststadiet. Inte alla embryon med god morfologi på dag 3 utvecklas till embryon med god morfologi på dag 5. En del slutar att växa mellan dag 3 och 5. Detta beror också på det naturliga urvalet.

Embryots morfologi – icke-invasiv optisk studie av hur embryot ser ut i mikroskopet. Med “embryo av god kvalitet” = ”embryo med god morfologi” menar vi att embryot ser bra ut i mikroskopet och samtidigt har god chans att fästa (baserat på uppföljningar av flera hundra tusen embryoöverföringar). Men god morfologi garanterar inte att embryot är genetiskt normalt. För en 30-årig kvinna är 1 av 4 blastocystembryon med god morfologi onormala. Vid 41 års ålder är 3 av 4 blastocystembryon med god morfologi onormala. [Ata, Munne al 2012 – 875 cycles, 4600 embryos]

Kromosomaneuploidi – onormalt kromosomtal. Vanligtvis har människor 46 kromosomer eller 23 kromosompar: 22 par med icke-könsbundna kromosomer och ett par som har två X-kromosomer hos kvinnor och en X- och en Y-kromosom hos män.

Euploidembryo – embryo med korrekt (normalt) kromosomtal. Hos människor innehåller alla kroppsceller (somatiska celler) 23 kromosompar. 22 par har icke-könsbundna kromosomer. Det 23e paret har två X-kromosomer hos kvinnor och en X- och en Y-kromosom hos män. Varannan kromosom i ett par kommer från ägget och varannan från spermien, alltså från modern och fadern. Inte alla embryon med god morfologi är euploid.

Aneuploidembryo – embryo med onormalt kromosomtal. 90 % av alla aneuploida embryon slutar utvecklas väldigt tidigt och blir inte inplanterade. Bara 10 % av dem går att inplantera och resulterar antingen i en biokemisk graviditet eller missfall före 12 veckor, eller väldigt sällan i ett barn som föds med Downs syndrom. En del embryon med god morfologi är aneuploida. Andelen aneuploida embryon beror på äggets ålder. För en 30-årig kvinna är 1 av 4 blastocystembryon med god morfologi onormala. Vid 41 års ålder är 3 av 4 blastocystembryon med god morfologi onormala.

PGS – preimplantatorisk genetisk screening

Enstaka embryoöverföring (SET) – överföring av endast ett embryo till livmodern, vanligtvis på dag 5, baserat på god morfologi. Ett embryo som väljs för SET har bästa möjliga morfologi och därmed bäst potential att fästa vid inplanteringen jämfört med övriga embryon från en äggplockning. Samtidigt kan ett embryo med god morfologi vara aneuploid. Risken för det är mellan 20 och 30 % hos en kvinna runt 30 år och mellan 70 och 80 % hos en kvinna runt 40 år. Ytterligare screening (undersökning) av embryon med god morfologi, för 23 kromosompar, hjälper till så att användning av aneuploida embryon kan undvikas. Detta ökar effektiviten vid SET för alla patientgrupper.

Biokemisk graviditet – graviditet som visat positivt vid HCG-test men inte fortsatt

Klinisk graviditet – graviditet som bekräftats med ultraljud

Inplanteringsgrad – antal fetalsäckar i livmodern per antal överförda embryon

Misslyckad inplantering – ingen graviditet efter embryoöverföring

Upprepat misslyckad inplantering – 3 eller fler överföringar av färska embryon utan resultat

Det finns inga frågor som är för små eller obetydliga för mig. Jag här för att diskutera dem med dig

+46 842 00 2745

Må-Fre 10:00-11:30 svensk tid
Maria Jeffs,
patientsamordnare för Sverige

Maria Jeffs

“Three times I went to Russia to pick up some eggs. Six embryos tested by PGS and one was good ))) This little embryo was born when I was 44 and the egg they used was from me when I was 43…”

Susanne

Efter 3 IVF-försök i Sverige blev det 3 missfall, Elisabet och Pär är nu föräldrar till underbara Ester och detta genom äggdonation i St. Petersburg

"...If I would have known at the start, what I know now, I would not have done my IVF-attempts at my age as egg donation gave us result straight away. It was the best decision of our lives!"

Karin and Pedro, Sweden


Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories •    
  Podcast about embryonic and maternal reasons of pregnancy losses and how we solve this
  Listen to the Podcast!
  More
  The Egg Solution
  Aftenposten, 27 September 2019, Norway. Miriam Lund Knapstad, Helle Aarnes
  More
  Olga is the miracle doctor who gives baby guarantee
  ALLAS.se, Sweden. 6 August 2019. Text & Malin Aunsbjerg
  More
  Cilla Holm became a mother on her own – this is her new Liv (life)
  Dagens Nyheter, Sweden. 7 May 2019
  More
  Russian baby guarantee is the Swedes’ last chance
  Svenska Dagbladet, Sweden. 7 April 2019
  More
  Mum through embryo donation
  Marie Granmar is my very dear patient from more than 8 years ago. Please listen to Marie’s interview on TV4 7 March 2019 in Sweden
  More
  "I became pregnant with an embryo adoption”
  One more story about our dear patient Cilla Holm by Tara Magazine, Sweden
  More
  Titiyo became this year's Comeback Mum: "I've broken the norm"
  More
  Monika and André pay 240,000 SEK for having a child
  More
  "Had to travel abroad to get pregnant after 8 IVF attempts in Norway"
  Interview with our patient Elin Renate by TV2 Norway
  More
  Report on us on Norwegian Television TV 2
  More
  Enjoy our dear patient Cilla's story, who has been interviewed by the "Dagens Nyheter", daily newspaper in Sweden
  More
  Report on us and our dear patient Hillevi on SVTPlay & SVTNews
  More
  FacebookInstagram