Är du en single kvinna som vill ha barn på egen hand?

Är du 40-42? Vill du bli mamma som single?

Äggdonation och spermiedonation (IVF med donerade ägg och donerade spermier) och embryo donation som single är de mest effektiva alternativ.

Om du är en single kvinna som vill ha barn på egen hand och om du är i åldern 40-42, finns god chans att 20-25 % av dina ägg fortfarande är normala och kapabla att skapa ett friskt barn.

Om du är en single kvinna som vill ha barn på egen hand och om du fortfarande inte har några egna barn kan det vara för riskabelt att fortsätta vänta på "Mr Right", beroende på äggens åldrande.

Äggens åldrandeprocess startar efter 30 år och resulterar i kromosomavvikelser i fler och fler ägg, vilket gör dem inkapabla att skapa en hälsosam graviditet och/eller ett friskt barn.

Det finns alltså goda skäl för dig att inte vänta längre, utan ta steget vidare mot ett barn och bli mamma som single med dina egna ägg innan de får för dålig kvalitet, efter 42 år [D. Wells, 2013]. Lyckligtvis finns det, medan du fortfarande är under 43 år, en metod att sortera ut de sämre äggen och embryona och bli gravid på egen hand med ett friskt barn. Intresserad? Läs mer!

Om du är en single kvinna som vill ha barn på egen hand, behöver du använda donerade spermier, vilket kanske egentligen inte är sättet som du tänkt dig att skapa ditt efterlängtade barn. Vi tror ändå att det är bättre att använda donerade spermier för att befrukta dina egna ägg än att vänta på "den rätte" i ytterligare många år, så att det slutar med ett barn skapat med hans spermier men… donerade ägg.

Vi tror att ett barn skapat med egna ägg är den finaste gåva en kvinna kan få i sitt liv, även vid en kompromiss med donerade spermier.

Donerade spermier

Hos O.L.G.A. Fertility Clinic är vi stolta över att kunna erbjuda dig en donator med grundläggande profilinformation från vår spermadonatordatabas. I den grundläggande profilen får du följande information om spermiedonatorn: ålder, blodgrupp, längd, vikt, ögon- och hårfärg. Om du ändå vill använda en öppen spermadonator, välja din egen donator och få fördjupad information om denne rekommenderar vi den europeiska spermabanken och hjälper dig gärna med valet och transporten av sperma till vår klinik.

Är du en single kvinna som vill ha barn? Om du vill veta mer om olika spermadonatoralternativ och hur du kan använda detta för att bli gravid på egen hand och bli mamma som single, var vänlig kontakta oss för en gratis, icke-bindande telefonkonsultation.

BESTÄLL ETT SAMTAL

Behandlingsalternativ

1

Om du är en single kvinna som vill ha barn på egen hand och om din follikulära reserv är normal eller obetydligt reducerad rekommenderar vi definitivt att pröva med dina egna ägg: IVF med egna ägg och donerade spermier + genetisk testning av dina embryon före embryoöverföringen (ET).

IVF (in vitro fertilisering) är en procedur för att befrukta dina ägg utanför din kropp (i ett provrör). IVF möjliggör inte bara att man säkert vet om befruktningen av ett ägg med en spermie har ägt rum och att ett växande embryo kan placeras på rätt plats vid rätt tidpunkt, utan gör också embryot tillgängligt i sin tidiga tillväxtfas! Detta ger oss ett unikt tillfälle till genetisk test av dina embryon, så att endast de 20-25 % som är normala kan överföras till livmodern, och inte de andra.  Genetisk screening av dina embryon före embryoöverföringen till livmodern ökar effektiviteten i embryoöverföringen och minskar tiden till graviditet!

Om du vill veta mer om hur dina ägg odlas och plockas ut samt hur ett embryo kan kollas genetiskt och sedan inplanteras i livmodern, var vänlig läs här: 

Om du är en single kvinna som vill ha barn och om du vill få mer information eller råd om IVF med dina egna ägg och donerade spermier, genetisk test av dina embryon och hur du kan använda detta för att bli gravid på egen hand och bli mamma som single, var vänlig kontakta oss för en gratis, icke-bindande telefonkonsultation.

BESTÄLL ETT SAMTAL

2

Kombinerat egna ägg IVF + donerade ägg IV

 • Är du en single kvinna som vill ha barn och hade flera misslyckade IVF-behandlingar tidigare?
 • Är du en single kvinna som vill bli gravid på egen hand och har lågt AMH = Reducerad follikulär reserv?
 • Är du en single kvinna som vill bli mamma som single och du  är över 40?
 • Är du en single kvinna som vill ha barn på egen hand och som är osäker om ägg och spermiedonation är nästa steg du vill ta för bli mamma som single?
 • Är du en single kvinna som vill ha barn och undrar du om IVF med egna ägg fortfarande kan lyckas?

Vill du ha möjligheten att pröva båda?

Det kan också vara möjligt för dig att genomföra en behandlingscykel som kombinerar IVF med egna och donerade ägg. Denna kombinerade cykel innebär att du får möjligheten att "pröva" att plocka ut och befrukta dina egna ägg, samtidigt som du har trygghet i vetskapen om att ifall det misslyckas finns även befruktade donerade ägg att överföra.

Om du är en single kvinna som vill ha barn på egen hand och du vill ha mer information om äggdonationsprocessen, var vänlig beställ en gratis, icke-bindande konsultation hos oss så att vi hjälpa dig att bli mamma som single.

BESTÄLL ETT SAMTAL

3

Äggdonation och spermiedonation (IVF med donerade ägg och donerade spermier)

Om du redan har prövat IVF med egna ägg utan framgång, om din follikulära reserv är liten, kan Ägg donation och spermiedonation (IVF med donerade ägg och donerade spermier) vara en effektiv lösning, som kan förverkligas antingen i kombination med IVF med egna ägg eller som separat behandling.

Ägg donation och spermie donation (IVF med donerade ägg och donerade spermier) involverar en äggdonator, en spermadonator och en äggmottagare. Äggdonatorn genomgår IVF-behandling för att producera ägg. Dessa befruktas sedan i laboratoriet av donerade spermier. De befruktade äggen blir till embryon och ett eller två av dem sätts in i äggmottagarens livmoder för att skapa en graviditet.

Om du vill ha mer information om äggdonationsprocessen var vänlig beställ en gratis, icke-bindande konsultation hos oss så att vi hjälpa dig att bli mamma som single.

BESTÄLL ETT SAMTAL


Det finns flera olika varianter av IVF med donerade ägg och donerade spermier, beroende på mängden ägg du vill få ut från programmet och hur mycket information du vill ha om donatorerna:

PGS förfamiljebalansering tillåter att man skapar en graviditet med ett foster av önskat kön. PGS tillåter också test av alla 23 kromosompar i dina embryon, för att:

 • minska risken för kromosomavvikelser hos fostret
 • öka chansen att bli gravid
 • öka chansen att föda ett friskt barn

Om du vill veta mer om könstestning av dina embryon eller hur man exkluderar kromosomavvikelser hos dina embryon och skapar en graviditet med ett friskt barn, var vänlig läs mer här:

Om du är en single kvinna som vill ha barn och om du vill få mer information eller råd om val av kön och genetisk test av dina IVF-embryon och hur vi kan använda det för att möta dina personliga behov, var vänlig kontakta oss för en gratis, icke-bindande telefonkonsultation.

BESTÄLL ETT SAMTAL

Äggdonation och spermiedonation: ALTERNATIV

Mängd ägg du vill få

Mängd information om donatorerna som du skulle vilja få

Du är en single kvinna som vill ha ett barn:

Du är en single kvinna som vill ha flera barn. (Du önskar skapa en bror eller syster från samma donatorer i framtiden):

Du är en single kvinna som vill ha barn. Du är nöjd med att få endast grundläggande information om dina donatorer:

Du är en single kvinna som vill ha barn. Du vill ha mer fördjupad information om din donator:

Välj:

 

embryo donation som single

Välj:

 

En-till-en enkel ägg och spermiedonation

Välj:

 

En-till-en enkel ägg och spermiedonation

Välj:

 

embryo donation som single

Välj:

 

Personlig ägg och spermiedonation

Tillgängliga val:

Två embryon av toppkvalitet, testade för 23 kromosompar, från professionella ägg- och spermadonatorer.

Det mest effektiva och billigaste alternativet du kan få.

Tillgängliga val:

Alla färska ägg och embryon från donatorn och möjlighet att spara kryokonserverade extra embryon från samma donatorer

Tillgänglig info:
Ålder, blodgrupp, längd, vikt, ögon- och hårfärg.

Tillgänglig info:
Personlighet, social bakgrund, utbildningshistorik, familjehistoria och personliga foton av donatorn i åldrarna upp till 10.

Du överväger att välja
kön på ditt framtida barn

Välj:

Enkel ägg och spermiedonation

eller

Personlig ägg och spermiedonation

Om du är en single kvinna som vill ha barn på egen hand ar vänlig beställ en telefonkonsultation, så att vi kan ge dig personliga råd om detaljerna i vart och ett av dessa program och hjälpa dig att välja det som bäst svarar mot dina behov så att vi hjälpa dig att bli mamma som single.

BESTÄLL ETT SAMTALl

4

Om du överväger att välja kön på ditt framtida barn kan du göra det inom programmen för IVF med egna ägg och donerad sperma och IVF med donerade ägg och donerad sperma (Enkelt äggdonationsprogram och Personligt äggdonationsprogram)

PGS för familjebalansering tillåter att man skapar en graviditet med ett foster av önskat kön. PGS tillåter också test av alla 23 kromosomer i dina embryon, för att:

 • minska risken för kromosomavvikelser hos fostret
 • öka chansen att bli gravid
 • öka chansen att föda ett friskt barn to reduce the risk of chromosome abnormalities in the fetus.
 •  

Om du vill veta mer om könstestning av dina embryon eller hur man exkluderar kromosomavvikelser i dina embryon och skapar en graviditet med ett friskt barn, var vänlig läs mer här.

Om du är en single kvinna som vill ha barn på egen hand och om du vill få mer information eller råd om val av kön och genetisk test av dina IVF-embryon och hur vi kan använda det för att möta dina personliga behov, var vänlig kontakta oss för en gratis, icke-bindande telefonkonsultation så att vi hjälpa dig att bli mamma som single.

BESTÄLL ETT SAMTAL

5

Speciella medicinska omständigheter

Om du är en single kvinna som vill ha barn på egen hand och om du har någon speciell medicinsk omständighet som dysfunktionella eller tidigare borttagna äggledare, endometrios, myom, reducerad follikulär reserv (lågt AMH) eller för tidig menopaus, var vänlig beställ en gratis, icke-bindande telefonkonsultation med vår läkare, så att vi hjälpa dig att bli mamma som single.

BESTÄLL ETT SAMTAL

Kvinnor med för tidig menopaus (klimakterium) har sorgligt nog inga ägg kvar oavsett ålder. Lyckligtvis är det fortfarande möjligt att bli mamma genom IVF with donor eggs and donor sperm äggdonation och spermiedonation.

Det finns inga frågor som är för små eller obetydliga för mig. Jag här för att diskutera dem med dig

+46 842 00 2745

Må-Fre 10:00-11:30 svensk tid
Maria Jeffs,
patientsamordnare för Sverige

Maria Jeffs

”... Jag är singel kvinna och när man är ensam, är man mycket känslig ... Ni såg mig som en person och jag kände att ni kunde hjälpa mig ...”

Birgita

“Three times I went to Russia to pick up some eggs. Six embryos tested by PGS and one was good ))) This little embryo was born when I was 44 and the egg they used was from me when I was 43…”

Susanne

Efter 3 IVF-försök i Sverige blev det 3 missfall, Elisabet och Pär är nu föräldrar till underbara Ester och detta genom äggdonation i St. Petersburg


Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories •    
  Podcast about embryonic and maternal reasons of pregnancy losses and how we solve this
  Listen to the Podcast!
  More
  The Egg Solution
  Aftenposten, 27 September 2019, Norway. Miriam Lund Knapstad, Helle Aarnes
  More
  Olga is the miracle doctor who gives baby guarantee
  ALLAS.se, Sweden. 6 August 2019. Text & Malin Aunsbjerg
  More
  Cilla Holm became a mother on her own – this is her new Liv (life)
  Dagens Nyheter, Sweden. 7 May 2019
  More
  Russian baby guarantee is the Swedes’ last chance
  Svenska Dagbladet, Sweden. 7 April 2019
  More
  Mum through embryo donation
  Marie Granmar is my very dear patient from more than 8 years ago. Please listen to Marie’s interview on TV4 7 March 2019 in Sweden
  More
  "I became pregnant with an embryo adoption”
  One more story about our dear patient Cilla Holm by Tara Magazine, Sweden
  More
  Titiyo became this year's Comeback Mum: "I've broken the norm"
  More
  Monika and André pay 240,000 SEK for having a child
  More
  "Had to travel abroad to get pregnant after 8 IVF attempts in Norway"
  Interview with our patient Elin Renate by TV2 Norway
  More
  Report on us on Norwegian Television TV 2
  More
  Enjoy our dear patient Cilla's story, who has been interviewed by the "Dagens Nyheter", daily newspaper in Sweden
  More
  Report on us and our dear patient Hillevi on SVTPlay & SVTNews
  More
  FacebookInstagram