Featured Stories

Events & News

Read more

Last Monday we had a pleasure of welcoming our dear patients to our traditional seminar on the boat in Limassol. In our lecture we explained blastocyst classification, PGT-A process, hysteroscopy and ERA test, hormonal support after embryo transfer.

Read more

It was such a cheerful and friendly seminar in Copenhagen today! Thank you so much, dear Joan, Kristina and Camilla for joining as guest speakers and sharing about your own journeys towards becoming parents

Read more

Media & Press

expressen.se, Sweden | 21 September 2023 | Article by Pamela Anderson, Translation from Swedish by Anna Svarinskaya | Photo: Peter Knutson

Read more

Femina.se (Swedish), 9 Jan 203 | Dagbladet.no (Norwegian), 23 Mar 2023 | Aino Oxblood | Photo: Private | Translation into English by Anna Svarinskaya

Read more

Expressen (Sweden) | 13 Feb 2023 | Thérèse Bilby | Translation Into English: Anna Svarinskaya

Read more

Success Stories

Alltid, alltid ska jag känna djup tacksamhet till Olga och hennes team för att de förverkligade min dröm och gav mig min älskade Elvira.

Read more

Kära vänner, för att ge er hopp och stöd delar vi med er framgångsrika behandlingshistorier från vår klinik.

Read more

Read more

Dr. Olga's Patients' Gathering in Stockholm

Dr. Olga's Patients' Gathering in Stockholm

August 2017


Dr. Olga's Patients' Gathering in Oslo

Dr. Olga's Patients' Gathering in Oslo

September 2017


Watch video about our Team!