Featured Stories

Events & News

It was such a great pleasure to see you at the OLGA Family Gathering in Copenhagen two weeks ago!

Read more

Dear Friends, thank you so much for this amazing Family Gathering in Oslo yesterday!

Read more

We are happy to tell you about your opportunities in the beginning of 2023!

Read more

Media & Press

TV2, Norway, 19 Feb 2023 | Selma Joner  | Sofie Prestegård  | Christian Roth Christensen (photo)  | Frank Lervik (photo)  | Truls Aagedal (graphics) | Translation into English by Anna Svarinskaya

Read more

21 January 2023 | The Weekend Australian Magazine | Ву Jamie Walker

Read more

TV2, Norway | 18 December 2022 | Text by Christina Eriksen, Photo by Agnes Mogstad/Good morning Norway and private

Read more

Success Stories

Alltid, alltid ska jag känna djup tacksamhet till Olga och hennes team för att de förverkligade min dröm och gav mig min älskade Elvira.

Read more

Kära vänner, för att ge er hopp och stöd delar vi med er framgångsrika behandlingshistorier från vår klinik.

Read more

Read more

Dr. Olga's Patients' Gathering in Stockholm

Dr. Olga's Patients' Gathering in Stockholm

August 2017


Dr. Olga's Patients' Gathering in Oslo

Dr. Olga's Patients' Gathering in Oslo

September 2017


Watch video about our Team!