Moederschap na eiceldonatie


Egg donation is not the method of choice — it is the method of exclusionAfter 3 IVF in Sweden, 3 miscarriages, Elisabet and Pär became parents of lovely Ester through egg donation in St. Petersburg


Moederschap na eiceldonatie

Eiceldonatie is meestal niet de eerste keus van een patiënt in het proces van kinderen krijgen. In bijna alle gevallen gaat aan de beslissing voor eiceldonatie een reeks mislukte IVF-pogingen vooraf. Wij zijn er van overtuigd dat u alles geprobeerd heeft om moeder te worden van een genetisch eigen kind en wij weten zeker dat u alle reden heeft om trots te zijn op alles wat u tot nu toe gedaan heeft om dat doel te bereiken! Nu is het tijd om uw kansen te vergroten en eindelijk moeder te worden.

Wanneer u besluit te beginnen aan eiceldonatie, weten we dat daar heel veel ethische en emotionele gedachten en gevoelens bij komen kijken. We weten dat u de behandeling het liefst zo gewoon mogelijk doorloopt, met een gevoel van innerlijke rust en het vertrouwen dat deze behandeling u eindelijk het kind zal geven waar u al zolang naar verlangt. Bij dit 'project' zijn emoties, geld, aandacht en tijd betrokken en we weten dat u resultaat verwacht. U verdient het om uw doel te bereiken, het kind dat u zo graag wilt! Zonder resultaat zo'n veeleisend traject doorlopen voelt niet logisch.

Vindt u het prettig uw situatie met ons te bespreken en te horen hoe wij u kunnen helpen?

Ontvang gratis advies

De invloed van uw moederinstinct

Wist u dat uw gedachten en gevoelens worden beïnvloed door uw moederinstinct, zelfs al voor het begin van de zwangerschap? U vraagt zich vast af of u zich straks kunt hechten aan het ongeboren kind en of het voelt als uw eigen kind. U vraagt zich ook af of u het kind wel of niet moetvertellen over de donatie, hoe het kind zal reageren en hoe het zal opgroeien met deze wetenschap.Toch?

U denkt dan al als moeder, u bent bezorgd omdat u het beste wilt voor uw kind. U bent al met het moederschap begonnen. U wilt zich misschienal geestelijk voorbereiden op hoe u zich straks voelt, hoe u reageert en denkt na de geboorte van uw kind. Maar waarom niet gewoon op uw instinct vertrouwen en op de zekerheid dat uw liefde en moederlijke gevoelens voor het kind vanzelf zullen groeien?

De ouders van een kinderleven

Wanneer u kiest voor eiceldonatie, kiest u voor het leven van uw toekomstige kind. Zonder deze beslissing zou dit kind nooit bestaan hebben en zou de unieke combinatie van de donoreicel en het sperma van uw partner nooit zijn ontstaan.

Een donoreicel is niets waard zonder een spermacel én uw baarmoeder. U bent als wensmoeder dus absoluut noodzakelijk om dit wonder te laten gebeuren!

Een eiceldonor ziet de donatie niet als het weggeven van een kind en wil ook geen rol spelen in het leven van uw kind. De eiceldonor wil paren helpen om ouders te worden en doneert alleen het laatste puzzelstukje dat nodig is om de uw puzzel te voltooien.

U bent de moeder van het leven van dit kind.

Vroege binding met het kind

Het bindingsproces met het kind begint al tijdens de zwangerschap. Wanneer u het kind in uw buik voelt, gebeurt er iets bijzonders. Het kind reageert op uw aanraking en communiceert door meer bewegingen te maken, een band die veel verder gaat dan taal.

Als iemand u in de laatste maanden van uw zwangerschap vraagt om uw kind te beschrijven, dan zult u dat vast en zeker kunnen.

U kent het kind beter dan wie dan ook, u draagt en beschermt het tot het ter wereld komt.

Vertellen of niet vertellen?Vertellen of niet vertellen?

De beslissing om uw kind wel of niet te vertellen over de donatie hangt af van uw waarden en ethische overwegingen, uw culturele achtergrond en waar u en uw partner zich goed bij voelen. U heeft alle tijd om hierover na te denken, want als u besluit uw kind te willen vertellen over de donatie, kunt u dit het best doen als het kind tussen 5 en 7 jaar oud is, blijkt uit studies. U heeft dus in elk geval nog 6 jaar de tijd om dit moment voor te bereiden!

Wanneer dat moment is aangebroken, geven we u graag advies over hoe u het gesprek met het kind hierover het best kunt voeren.

Vraagt u zich af hoe en wanneer het kind te vertellen over de eiceldonatie?

Ontvang gratis advies!

Het is niet mogelijk om alle antwoorden!

Het is niet mogelijk om alle antwoorden te hebben op de vragen die u heeft voor de geboorte van uw eiceldonorkind!

Patiënten hebben vaak dezelfde vragen en zorgen voor ze aan een eiceldonatietraject beginnen. Daar helpen we u graag bij, maar het is niet altijd nodig en somszelfs onmogelijk om al die vragen meteen te beantwoorden. Sommige antwoorden krijgt u pas als het kind er is en u weet wat het kind betekent voor u en uw gezin, wat het karakter en temperament zijn van uw zo gewenste kind. Bovendien speelt hierin ook een rol hoe de maatschappelijke houding ten opzichte van het onderwerp eiceldonatie in de loop van de tijd verandert.

Wanneer u eiceldonatie overweegt, wilt u natuurlijk zoveel mogelijk gegevens verzamelen om goed geïnformeerd en met vertrouwen een beslissing te kunnen nemen. Zekerheid over en vertrouwen in de feiten kunnenzorgen voor rust en innerlijke kalmte. We willen niet met spijt terugkijken op eerder genomen beslissingen en het gevoel hebben dat we niet het uiterste voor onzekinderen hebben gedaan. Dat geldt ook voor eiceldonatie, waar we allemaal tot het uiterste willen gaan voor het zo gewenste kind.

Een paar belangrijke vragen waarop patiënten een antwoord willen:

 • Vertel ik mijn kind over de eiceldonor en haar bijdrage aan de conceptie van mijn kind?
 • Ontstaat er een kloof tussen mij en mijn kind als ik vertel over de eiceldonatie?
 • Hoe is het om een kind te zijn dat is ontstaan met behulp van eiceldonatie?

Houden deze vragen u ook bezig? 

Kom in contact met ouders die ook kinderen kregen met behulp van eiceldonatie!

Gratis advies!

 

Deze belangrijke vragen kunnen helaas niet meteen beantwoord worden; het werkelijke antwoord wordt pas duidelijk in de toekomst en die kunnen we niet voorspellen; we kennen immers alleen het hier en nu.Niettemin proberen we zo veel mogelijk vragen te beantwoorden voor u de keuze gaat maken om zwanger te worden met behulp van eiceldonatie.


Wij vinden dat de antwoorden op bovenstaande vragen moeilijk voorspelbaar zijn voor aanvang van een eiceldonatiezwangerschap, en om de volgende redenen:

 • Het karakter en temperament van uw toekomstige kind zullen bepalend zijn voor het wel of niet vertellen over de eiceldonatie. Wij hebben patiënten gehad die vastberaden waren om hun kind te vertellen over de eiceldonatie, maar na verloop van tijd en na het steeds beter leren kennen van hun kind, van gedachtenveranderden: het kind was voor hen ondubbelzinnig hun eigen kind; bovendien meenden ze dat hun kind te gevoelig en kwetsbaar was om goed om te kunnen gaan met deze informatie. Het omgekeerde maken we echter ook mee. Er zijn patiënten die vooraf besloten hun kind nooit te vertellen over de eiceldonatie, maar die met het opgroeien van het kind voelden dat zij het kind een geheim onthielden en steeds meer gevoel kregen dat het kind goed met deze informatie om zou kunnen gaan. De combinatie van uw visie, uw mogelijkheid om uw kind op een positieve manier over de eiceldonatie te vertellen en uw verwachtingen over hoe uw kind zal reageren op deze informatie, vormt de basis voor uw beslissing hierover.
 • Om te kunnen inschatten hoe het voelt om een eiceldonorkind te zijn, moeten we ook kijken naar de snel veranderende maatschappelijke houding ten opzichte van het onderwerp eiceldonatie. Eiceldonatie wordt steeds meer geaccepteerd in de samenlevingals fertiliteitsbehandeling. Daarom zal het waarschijnlijk steeds normaler worden om een ‘eiceldonorkind’ te zijn. De gevoelens van het kind worden voor een groot deel bepaald door de houding van zijn omgeving in de tijd waarin het kind opgroeit en die houding is nu moeilijk voorspelbaar. Maar de belangrijkste factor is misschien wel het karakter van het kind zelf en het vertrouwen dat het ontwikkelt in zichzelf en in zijn familie, gebaseerd op de liefde die u het gegeven heeft.

Conclusie:

Zoals u ziet, is het dus niet altijd nodig en soms zelfs onmogelijk om alle antwoorden te hebben op uw vragen voor u aan een eiceldonatiebehandeling begint. De juiste keuze maakt u door te vertrouwen op uw intuïtieen de informatie die u op dat moment heeft. Met de tijd kunnen u en uw gevoelens veranderen, maar vandaag kunt u een weloverwogen keuzemaken die goed is voor u en uw toekomstige baby.

Wij weten dat het verlangen naar een kind het gevolg is van uw natuurlijke moederinstinct. Al uw zorgen komen voort uit de liefde en zorg voor het kind waarnaar u zo verlangt. Laat diewetenschap een geruststelling voor u zijn, want uw zorgen betekenen dus dat u altijd zult doen wat het beste is voor uw kind en dat u ook nu de juiste beslissingen neemt voor u en uw toekomstige kind. En dat is uiteindelijk het beste wat u kunt doen!

De eerste eiceldonatie-generatie

Wij zijn de eerste generatie die te maken heeft met eiceldonatie.We kunnen onze ouders niet vragen naar hun ervaringen en daarom moeten we zelf ontdekkenhoe hiermee om te gaan. Op het onderwerp rust nog een taboe en in sommige landen is eiceldonatie zelfs nog illegaal. Maar een ding weten we zeker: elke beslissing tot eiceldonatie is gebaseerd op liefde. Heel veel liefde van toekomstige ouders. En wat we altijd zien, zijn een sterk moederinstinct en een prachtig gezin om in op te groeien! We weten zeker dat u eiceldonatie beschouwt als de beste oplossing en mogelijkheid om moeder te worden. We weten ook dat u dit alternatief verdient na alles wat u heeft doorgemaakt. 

Wij willen u helpen naar uw moederschap, naar de verwezenlijking van uw droom!

Vindt u het prettig om uw situatie met ons te bespreken en te horen hoe wij u kunnen helpen?

Ontvang gratis advies

Een brief van een moeder aan het eiceldonatiekind in haar buik

Een brief van een moeder aan het eiceldonatiekind in haar buik I met with an extremely delighted woman very recently. She informed me that she was in her eight month of pregnancy after her egg donation treatment. Her baby was going to be a little girl and would become sister to her three-year-old little boy.

I have been in touch with this lady before, prior to her becoming pregnant through egg donation. That time she had wanted to discuss her ethical concerns when it came to egg donation, she was worried that she would find it hard to bond with a child that was not genetically linked to her.

I encounter this issue frequently with patients who are preparing for or have just undergone their egg donation treatment. On becoming pregnant after having egg donation treatment the patient is adjusting to their new situation. Time is needed to establish and accept their donor egg pregnancy and to gather their thoughts and emotions when considering the ethical concerns of pregnancy with egg donation. They can require time and support to gain the confidence and self-belief that they really will be able to carry their baby to full term.

How long does it normally take to feel more relaxed, optimistic and confident that she is indeed pregnant and to allow herself to begin bonding with the baby growing within her?

I often observe that this miraculous emotional transition happens on seeing her body begin to change shape and feeling the presence of the baby within her. This has a calming influence, allowing her to believe in her pregnancy and giving her the confidence and freedom to emotionally bond with her baby that she is nurturing.

The women I spoke to recently was certainly no longer fearful, she was joyous and open about her loving feelings to her donor egg baby developing and thriving within her; this was her baby and hers alone!

I asked her if she would mind putting down in words her experience throughout her pregnancy. She was more than happy to, so that she could help reassure others who are fearful about a pregnancy after egg donation. As she had taken to composing letters to the baby in her uterus, she suggested that she could write her thoughts down in the form of one of these letters.

These are the words she put down:

My dearest daughter, You are very special and were very much wanted. We travelled to St. Petersburg where we were given a magical egg. Going to St. Petersburg itself was a wonderful experience, we enjoyed a special holiday and we created you out of the magical egg and the seed from your dad. You were placed in my tummy so that I could protect and nurture you with my love. Often I had wondered whether I would be able to give you the same level of love as I have your brother. My love for him is huge; at least all the way to the moon and back again! But my love for you has grown with every passing day and I can say that I love you easily as much as him. During my first few months of being pregnant with you, I was worried that I might lose you and I was looking for signs every single day that I really was pregnant. There were only a few people including your dad, who knew how you were created and placed in my womb. I was bursting to tell everyone that I was pregnant with you, but I wanted to be sure that you made it through those crucial early few months first. When that time came, it was wonderful relief to finally be-able to tell your brother about you. He was so excited to know that he’s got a little sister growing inside me and he can’t wait to meet you when you arrive! All our friends and family were also delighted to know that I was pregnant with you. I have loved my pregnancy, but prior to becoming pregnant and before the time I could feel you moving in my belly I was fearful that I would have trouble bonding with you. Fortunately, bonding with you was effortless and came about naturally – it was the moment I first sensed you inside me. It felt like a little bubbling sensation, that in turn created bubbles of joy within me. Not long after, I felt your movements, hiccups and little kicks! My love for you has been growing and growing, the more I’m aware of you growing within me – you are truly part of me! The times I go for a swim, you move with me like you’re practicing your backstroke! If I cry, you jump about to cheer me up! When I put my feet up for a bit of rest and me time you bounce about to remind me that you’re there! My love for you is still growing. It’s now only two months until you come and join your family and we can’t wait to meet you! From your mother who loves you with all her hear

My dearest daughter,

You are very special and were very much wanted.

We travelled to St. Petersburg where we were given a magical egg.

Going to St. Petersburg itself was a wonderful experience, we enjoyed a special holiday and we created you out of the magical egg and the seed from your dad. You were placed in my tummy so that I could protect and nurture you with my love. Often I had wondered whether I would be able to give you the same level of love as I have your brother. My love for him is huge; at least all the way to the moon and back again! But my love for you has grown with every passing day and I can say that I love you easily as much as him.

During my first few months of being pregnant with you, I was worried that I might lose you and I was looking for signs every single day that I really was pregnant.  There were only a few people including your dad, who knew how you were created and placed in my womb. I was bursting to tell everyone that I was pregnant with you, but I wanted to be sure that you made it through those crucial early few months first.

When that time came, it was wonderful relief to finally be-able to tell your brother about you. He was so excited to know that he’s got a little sister growing inside me and he can’t wait to meet you when you arrive! All our friends and family were also delighted to know that I was pregnant with you.

I have loved my pregnancy, but prior to becoming pregnant and before the time I could feel you moving in my belly I was fearful that I would have trouble bonding with you. Fortunately, bonding with you was effortless and came about naturally – it was the moment I first sensed you inside me. It felt like a little bubbling sensation, that in turn created bubbles of joy within me. Not long after, I felt your movements, hiccups and little kicks! My love for you has been growing and growing, the more I’m aware of you growing within me – you are truly part of me!

The times I go for a swim, you move with me like you’re practicing your backstroke!

If I cry, you jump about to cheer me up!

When I put my feet up for a bit of rest and me time you bounce about to remind me that you’re there!

My love for you is still growing.

It’s now only two months until you come and join your family and we can’t wait to meet you!

From your mother who loves you with all her heart!

Danish woman aged 44

My wish is that this letter will reassure patients and help them to overcome some of their emotional and ethical dilemmas and concerns about becoming pregnant after egg donation. I also hope that it will encourage and comfort patients that can relate to these feelings in the early period of their pregnancy.

Believe in your motherly instincts and have confidence that your affections for your child will emerge and flourish, even though you may have needed a little assistance from a magical egg :)

Tone Braten, Family counsellor
 

Heeft u interesse in een gesprek met ouders die zelf kinderen hebben gekregen met behulp van eiceldonatie?

Ontvang gratis advies!

 

Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories


 •    
  Podcast about embryonic and maternal reasons of pregnancy losses and how we solve this
  Listen to the Podcast!
  More
  The Egg Solution
  Aftenposten, 27 September 2019, Norway. Miriam Lund Knapstad, Helle Aarnes
  More
  Olga is the miracle doctor who gives baby guarantee
  ALLAS.se, Sweden. 6 August 2019. Text & Malin Aunsbjerg
  More
  Cilla Holm became a mother on her own – this is her new Liv (life)
  Dagens Nyheter, Sweden. 7 May 2019
  More
  Russian baby guarantee is the Swedes’ last chance
  Svenska Dagbladet, Sweden. 7 April 2019
  More
  Mum through embryo donation
  Marie Granmar is my very dear patient from more than 8 years ago. Please listen to Marie’s interview on TV4 7 March 2019 in Sweden
  More
  "I became pregnant with an embryo adoption”
  One more story about our dear patient Cilla Holm by Tara Magazine, Sweden
  More
  Titiyo became this year's Comeback Mum: "I've broken the norm"
  More
  Monika and André pay 240,000 SEK for having a child
  More
  "Had to travel abroad to get pregnant after 8 IVF attempts in Norway"
  Interview with our patient Elin Renate by TV2 Norway
  More
  Report on us on Norwegian Television TV 2
  More
  Enjoy our dear patient Cilla's story, who has been interviewed by the "Dagens Nyheter", daily newspaper in Sweden
  More
  Report on us and our dear patient Hillevi on SVTPlay & SVTNews
  More
  FacebookInstagram