Graviditet etter eggdonasjon

Vurderer du å bli gravid ved hjelp av eggdonasjon? Er du bekymret for enda en spontanabort? Vi kan garantere deg et barn i løpet av tre forsøk, ellers så gir vi deg pengene tilbake!

Graviditet etter eggdonasjon! Hvordan føles det?

Eggdonasjon er en metode som gjør det mulig for kvinner som tidligere var infertile, å oppleve gleden over å være mor. Mange av pasientene våre har brukt årevis på å forsøke å bli gravide ved hjelp av IVF og andre behandlinger, men har mislykkes gang på gang. Naturlig nok gleder de seg desto mer over graviditeten og morsrollen når de endelig lykkes.

Om du aldri har klart å bli gravid før ved hjelp av eggdonasjon, får du antagelig en overveldende lykkefølelse når du endelig er gravid. Samtidig kan du selvsagt engste deg for om du vil klare å bære frem barnet, og ha andre bekymringer som er knyttet til eggdonasjon. Bør du fortelle familie og venner hvordan barnet ble unnfanget? Kommer «donoregg-babyen» til å ligne på deg og/eller partneren din? Kommer hele erfaringen til å bli like fantastisk som den ville vært om du hadde klart å bli gravid uten medisinsk hjelp?

Grubler du på disse spørsmålene?
Spør foreldre som har fått barn ved eggdonasjon!

Gratis veiledning!


Vi forstår alle disse bekymringene og vet hvordan vi kan hjelpe deg med dem.

Selv om du er overlykkelig for å ha blitt gravid ved hjelp av et donoregg, kan det gi deg blandede følelser at barnet ditt ikke får dine gener. Kanskje du får skyldfølelse om du ønsker at «donoregg-babyen» skal ligne på deg, eller bekymrer deg for kommentarene folk kan komme med om barnets utseende. Om du har spesielle evner (for eksempel innen musikk eller vitenskap), er du kanskje lei deg for at disse ikke vil bli genetisk overført til barnet ditt.

Du bør ha i mente at utseende og evner ikke alltid overføres til neste generasjon, selv når folk kan unnfange et barn på naturlig måte. Enkelte barn ligner på begge foreldre, enkelte ligner på én av foreldrene, og enkelte ligner ikke på noen av foreldrene sine! Når det gjelder intelligens eller evner, så bare tenk på alle familiene du vet om hvor barna har sin tydelige egenart, i stedet for at de mestrer noe like godt (eller dårlig!) som foreldrene gjør. Du kommer til å gi barnet ditt kjærlighet og stimulere det til å utvikle seg og realisere evnene sine, uansett hvilke de er.

Som biologisk mor har du nær kontakt med babyen din både før og etter fødselen. Båndet mellom mor og barn utvikles mens babyen vokser inni deg, og gleden over å føle barnet sparke i magen din er akkurat den samme som for hvilken som helst annen mor. Kroppen din verner om barnet ditt og gir det næring i alle ukene og månedene av graviditeten, og deretter får du oppleve hvor uforglemmelig det er å føde et barn — ditt barn! 

Dette barnet ville ikke vært mulig om det ikke var for ditt valg, din viljestyrke, din kropp og din livmor!

Du er moren som har bragt barnet ditt til verden.

Ønsker du å diskutere situasjonen din med oss og høre hvordan vi kan hjelpe deg?

Få en gratis konsultasjon

Endelig gravid ved hjelp av donoregg! Hvor stor er sjansen for at jeg føder et barn?

Dersom en kvinne har vært gravid tidligere, men dessverre mistet barnet hun bar på, vil hun ofte engste seg for om det samme vil skje igjen, selv med eggdonasjon.

Kvinner i høy fruktbarhetsalder har som regel veldig liten sjanse for å bli gravide med sine egne egg og veldig stor sjanse for spontanabort. Lave graviditetstall og høy forekomst av spontanabort blant kvinner over 40 år skyldes eggenes dramatiske kvalitetsfall. Ved å bruke donoregg fra unge, friske eggdonorer kan disse kvinnene få vesentlig bedre sjanse for å bli gravide og vesentlig reduksjon i faren for spontanabort, sammenlignet med kvinner på deres alder som bruker sine egne egg. Ved hjelp av donoregg får kvinner i høy fruktbarhetsalder like stor sjanse for en levende fødsel som unge kvinner som bruker sine egne egg!

Forekomsten av spontanabort blant kvinner som bruker sine egne egg ved IVF-behandling

Forekomsten av spontanabort blant kvinner som bruker sine egne egg ved IVF-behandling

Prosenttall for IVF-sykluser med ferske, ikke-donerte egg eller embryoer, som resulterte i spontanabort, etter kvinnens alder, 2009
Referanse: Nasjonal rapport om suksessratene for assistert befruktning i USA. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Desember 2011

Andelen levende fødsler ved IVF med eggdonasjon og med egne egg, etter kvinnens alder

Andelen levende fødsler ved IVF med eggdonasjon og med egne egg, etter kvinnens alder

Prosent av overføringer som resulterte i levende fødsel ved assistert befruktning med ferske embryoer fra egne egg og assistert befruktning med ferske embryoer fra donoregg, etter kvinnens alder, 2009
Referanse: Nasjonal rapport om suksessratene for assistert befruktning i USA, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Desember 2011. (Data fra 84039 embryooverføringer med ferske ikke-donerte egg og 16225 embryooverføringer med ferske donoregg)
 

Er det hormonelle forskjeller i første trimester mellom graviditeter med donoregg og med sitt eget ferske egg?

Østradiol og progesteron er to viktige hormoner som sørger for at endometriet (slimhinnen) blir værende i livmoren. Stabile nivåer av disse hormonene sikrer at menstruasjonen ikke kan starte. Å unngå menstruasjon er selvsagt bra for embryoet!

De første 12 ukene av en graviditet frembragt med egne ferske egg produserer eggstokken progesteron og østrogen. Embryoet har en viktig funksjon, for det regulerer disse hormonnivåene. Embryoet skiller ut et viktig hormon som heter humant choriongonadotropin (HCG), til morens blodomløp. HCG-et stimulerer eggstokkens produksjon av østradiol og progesteron. Eggstokkens «hormonfabrikk» heter corpus luteum. Corpus luteum finnes bare i eggstokken etter eggløsning, for det skapes av restene etter eggfollikkelen som løsnet.

Når en kvinne er gravid etter behandling med eggdonasjon, har det ikke blitt produsert noe egg i eggstokkene hennes. Det betyr at eggstokkene til kvinnen som er  gravid (ved hjelp av et donoregg), har vært passive i denne syklusen. De har ikke produsert noen eggfollikler og har ikke noe corpus luteum. De produserer ikke hormoner som kan støtte opp om den tidlige graviditeten, selv om embryoet produserer HCG for å stimulere dem. 

Samhandling mellom embryo og mor i første trimester av en naturlig
unnfanget graviditet

Samhandling mellom embryo og mor i første trimester av en naturlig unnfanget graviditet

Annerledes samhandling mellom embryo og mor i første trimester av en graviditet ved hjelp av eggdonasjon

Annerledes samhandling mellom embryo og mor i første trimester av en graviditet ved hjelp av eggdonasjon

Derfor er det avgjørende at kvinner som har blitt gravide ved hjelp av eggdonasjon, tar hormonene progesteron og østrogen for å holde på donoregg-graviditeten de første 12 ukene. Etter fullgåtte 12 uker tar morkaken over styringen av hormonproduksjonen og det å videreføre graviditeten. Dette gjelder alle graviditeter, uansett hvordan de oppstod.

Kvinner som har blitt gravide ved eggdonasjon, må derfor fortsette med hormonbehandling lenger enn IVF-pasienter som har brukt egne egg. Sistnevnte trenger ikke østradiol-tilskudd i første trimester, og de kan slutte med progesteron-tilskudd etter en positiv graviditetstest (som reagerer på HCG). Pasienter som har fått IVF-behandling med egne egg, har som regel mer enn ett corpus luteum i eggstokkene. De vil få en utmerket hormonproduksjon som svar på HCG fra embryoet.
 

Vi har ikke bare utmerkede suksessrater for graviditet, men også størst sjanse for en levende fødsel. Det har gjort det mulig å tilby pasientene våre en babygaranti!
 

Vi garanterer at det vil bli født et barn i løpet av 3 IVF-forsøk med donoregg, ellers så refunderer vi 80 % av pasientens betaling.

Interessert i babygaranti?

Få en gratis konsultasjon!

Blødning i første trimester! Hvorfor? Kan jeg likevel holde på graviditeten?

Den viktigste funksjonen for østradiol og progesteron er å opprettholde endometriet (slimhinnen) i livmoren. Dersom nivået av disse hormonene faller med 30 % eller mer, vil det komme en menstruasjon eller blødning.

Enkelte kvinner, uansett om de har blitt gravide med ferske egne egg eller donoregg, kan få blødninger i første trimester.

Hva kan vi lese ut av blødningen?
 

Ved en graviditet med ferske egne egg foregår produksjonen av østradiol og progesteron i eggstokken. Embryoet styrer denne produksjonen med sin HCG-produksjon. Østrogen- og progesteron-nivået i kroppen til en gravid kvinne avhenger av HCG-nivået som embryoet produserer. Så når det oppstår en blødning ved en graviditet med et eget ferskt egg, betyr det at produksjonen av østradiol og progesteron har falt. Det kan ofte være en konsekvens av at embryoet har sluttet å produsere HCG. Dersom embryoet har sluttet å produsere HCG, vil HCG-nivået sakte falle. Å sjekke HCG-nivået minst to ganger med et intervall på 24 timer vil bidra til å forklare tilstanden til embryoet. Det kan være HCG i blodet flere uker etter at en graviditet har opphørt. Dette er grunnen til at urinprøver ikke kan avklare om det fortsatt er en graviditet. Dersom HCG-nivået faller, er det en veldig trist nyhet, og en pasient, eller en lege, kan ikke gjøre noe fra eller til med dette. I dette tilfellet er blødningen en naturlig prosess som renser ut livmorhulen, slik at den blir klar for en ny unnfangelse.
 

Ved en graviditet med donoregg blir ikke østradiol og progesteron produsert av eggstokken. De tilføres kroppen i form av medikamenter på følgende måter: oralt, gjennom huden, vaginalt og intramuskulært. Embryoet styrer ikke progesteron- og østradiol-nivået ditt. Nivåene i kroppen din avhenger av: doseringen av medikamenter, inntaket av medikamenter, og hvor raskt kroppen din absorberer medikamentene.

Blødninger forteller oss ingenting om embryoets leveevne eller funksjonsnivå.

Blødninger under en graviditet med donoregg betyr at nivåene av østradiol og progesteron har falt.


Hva kan ha ført til at de falt?

 • Problemer knyttet til kroppens opptak av medikamenter (absorbering via magen, vagina, huden)
 • Medikamentenes effekt i kroppen er ikke langvarig nok (de brytes ned av kroppen for raskt i forhold til neste inntak)


Hva er hovedårsakene til at kroppen din kan streve med opptak av medikamentene?

 • Mat som du ikke er vant til
 • Endringer ved spiserytmen din
 • Diaré
 • Oppkast


Hva er hovedårsakene til at kroppen din bryter ned medikamentene raskere?

Alle aktiviteter som gir høyere stoffskifte:

 • Physical
 • Fysisk trening 
 • Varme (badstue, dampbad)
 • Samleie
 • Livsstil med høyt tempo


Vi har god medisinering for å stanse blødninger effektivt, forutsatt at medisineringen starter før det har gått mange timer siden blødningen kom. Vi gir hver enkelt pasient en individuell gjennomgang med en sykepleier ved klinikken vår, med forklaring og opplæring for denne medisineringen. Vi gir alle pasienter resept på medikamentene, og vi anbefaler på det sterkeste at de kjøper dem på apoteket vårt, for det er ikke sikkert at de er tilgjengelige i hjemlandet.

Å sjekke HCG-nivået minst to ganger med et intervall på 24 timer kan bidra til å bekrefte at embryoet fortsatt befinner seg i livmoren og fortsetter å utvikle seg, til tross for blødningene. 

Har du hatt blødninger i forkant av en graviditetstest eller etter en positiv graviditetstest? Ønsker du profesjonell veiledning om den medisinske tilstanden din, og vil du vite hvordan du kan redusere faren for spontanabort?

Få en gratis konsultasjon!

Gravid etter eggdonasjon? Vil du redusere faren for spontanabort og øke sjansen for levende fødsel?

Vi anbefaler kvinner som har blitt gravide ved hjelp av eggdonasjon, å gå inn i hvilemodus, eller i det minste å spare litt på kreftene.

Så ingen intensive aktiviteter frem til 12 uker av graviditeten er fullgått!!

Faren for spontanabort er høyere desto tidligere det er i graviditeten. Spontanabort under graviditeter med eggdonasjon forekommer hyppigst på grunn av blødninger. Som forklart ovenfor kommer disse blødningene dersom hormonnivåene i blodet til den gravide faller.

Det betyr at det viktigste for å holde på graviditeten er å sørge for stabile nivåer av progesteron og østradiol.
 

Hvordan stabilisere hormonnivåene og redusere faren for blødninger?

 1. Vi anbefaler pasientene våre å bruke alle metoder som finnes for å absorbere hormonbehandling i kroppen: oralt, gjennom huden, vaginalt og intramuskulært. Opptaket via en av inngangene kan av en eller annen grunn bli hindret eller redusert, for eksempel vil diaré redusere opptaket av medisiner som har blitt inntatt oralt. Spres inntaket mellom inngangene, vil det bidra til å unngå et vesentlig fall i hormonnivåene.
 2. Ikke driv fysisk trening. Trening gir høyere stoffskifte, og derfor forbrenner du næringen du inntar, så vel som medisiner, raskere. Som forklart tidligere bør du unngå fall i hormonnivåene.
 3. Pass på hva du spiser. Sørg for regelmessige måltider, og ha et kosthold som er mest mulig likt det du vanligvis har. Da fungerer fordøyelsen din som normalt, og kroppen din kan ta opp næringen i maten på beste måte.
 4. Får du diaré eller oppkast, setter du på et ekstra østradiol-plaster og tar opp med oss om det er nødvendig å tilføre progesteron intramuskulært. Intramuskulært progesteron vil bidra til å stabilisere nivået av østradiol, dersom det orale inntaket midlertidig har blitt utilstrekkelig.
 5. Vi råder deg til å ikke ta badstue, varme bad og boblebad i første trimester av graviditeten, for det fører til at hormonene dine brytes ned raskere. En varm dusj er helt i orden, og det samme gjelder tjue minutters rolig svømming i svømmebasseng.
 6. Etter embryooverføringen anbefaler vi at du avstår fra samleie frem til du har tatt graviditetstesten. Dersom testen er positiv, og du ikke har smerter eller småblødninger, kan du ha samleie. Men husk på at samleie gir deg høyere stoffskifte, så ta en ekstra pille med 2 mg østradiol ;)

Heldigvis sørger morkaken for nok østrogen og progesteron etter uke 12 av graviditeten, så deretter er det ingen hormonforskjeller mellom graviditeter med donoregg og med ferske egne egg. Vi anbefaler likevel å fortsette med vaginal progesteron frem til uke 30-32, for det bidrar til å strekke ut og styrke livmorhalsen. Det reduserer faren for senabort, eller prematur fødsel, særlig for pasienter i øvre alderssjikt.

Vi har lang erfaring med å oppnå graviditet ved hjelp av eggdonasjon, men også med å sørge for at pasientene våre forblir gravide, og får større sjanse for å føde.

Ønsker du å få behandling med eggdonasjon som har babygaranti? Et barn blir født i løpet av tre forsøk med eggdonasjon, eller du får pengene tilbake.

Få en gratis konsultasjon!

 

Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories


 •    
  Podcast about embryonic and maternal reasons of pregnancy losses and how we solve this
  Listen to the Podcast!
  More
  The Egg Solution
  Aftenposten, 27 September 2019, Norway. Miriam Lund Knapstad, Helle Aarnes
  More
  Olga is the miracle doctor who gives baby guarantee
  ALLAS.se, Sweden. 6 August 2019. Text & Malin Aunsbjerg
  More
  Cilla Holm became a mother on her own – this is her new Liv (life)
  Dagens Nyheter, Sweden. 7 May 2019
  More
  Russian baby guarantee is the Swedes’ last chance
  Svenska Dagbladet, Sweden. 7 April 2019
  More
  Mum through embryo donation
  Marie Granmar is my very dear patient from more than 8 years ago. Please listen to Marie’s interview on TV4 7 March 2019 in Sweden
  More
  "I became pregnant with an embryo adoption”
  One more story about our dear patient Cilla Holm by Tara Magazine, Sweden
  More
  Titiyo became this year's Comeback Mum: "I've broken the norm"
  More
  Monika and André pay 240,000 SEK for having a child
  More
  "Had to travel abroad to get pregnant after 8 IVF attempts in Norway"
  Interview with our patient Elin Renate by TV2 Norway
  More
  Report on us on Norwegian Television TV 2
  More
  Enjoy our dear patient Cilla's story, who has been interviewed by the "Dagens Nyheter", daily newspaper in Sweden
  More
  Report on us and our dear patient Hillevi on SVTPlay & SVTNews
  More
  FacebookInstagram