Graviditet efter äggdonation

Graviditet efter äggdonation

Graviditet efter äggdonation! Hur känns det?

Äggdonation är en teknik som gör det möjligt för tidigare infertila kvinnor att få uppleva glädjen i moderskapet. Många av våra patienter har försökt bli gravida under flera år genom IVF och andra behandlingar, men har bara mött misslyckande efter misslyckande. Föga förvånande njuter de av graviditeten och moderskapet ännu mer när de slutligen når målet.

Om du aldrig har lyckats bli gravid innan du använder äggdonation, ger beskedet om att du äntligen är gravid vanligtvis en överväldigande känsla av glädje. Denna kan naturligtvis blandas med oro för om du kommer att kunna bära barnet hela tiden ut, plus en del andra bekymmer som är unika för äggdonation. Ska du berätta för familj och vänner om hur barnet blivit till? Kommer «donator-ägg-barnet» att se ut som du och/eller din partner? Kommer hela erfarenheten att bli lika underbar som om du hade kunnat skapa barnet själv, utan medicinsk hjälp?

Berörs du av dessa frågor?
Fråga föräldrar som har fått barn genom äggdonation!

Gratis rådgivning!


Vi förstår alla dessa bekymmer och vet hur vi kan hjälpa dig.

Oavsett hur glad du är över att vara gravid med hjälp av donatorägg, kan du ha blandade känslor inför det faktum att ditt barn inte har dina gener. Du kan känna skuld över att önska att «donator- ägg-barnet» ska se ut som du, eller oroa dig för anmärkningar som människor kan komma att göra om barnets utseende. Om du har särskilda talanger (för musik, eller vetenskap till exempel), kan du känna dig upprörd över att dessa inte kommer att föras vidare genetiskt till ditt barn.

Det är värt att komma ihåg att även hos människor som kan skapa ett barn på vanligt sätt, förs utseende och färdigheter inte alltid över till nästa generation. Det finns barn som ser ut som båda sina föräldrar, barn som liknar en förälder och barn som inte ser ut som någon av sina föräldrar! När det gäller intelligens, eller talang, tänk bara på alla familjer som du känner där barnen på något sätt insisterar på att vara individer snarare än att vara lika bra (eller dåliga!) på något som sina föräldrar. Kärleken och stimuleringen som du ger ditt barn kommer att göra det möjligt för det att utveckla sin fulla potential oavsett vilken inriktning den har.

Som den biologiska modern, interagerar du med ditt barn både före och efter förlossningen. Mamma-barnbindningen utvecklas när barnet växer i dig och tack vare spänningen i att känna barnet sparka inuti dig, precis som i vilken annan mamma som helst. Du vårdar ditt barn med din kropp under graviditetens alla veckor och månader, och sedan går du igenom den oförglömliga upplevelsen av att föda ett barn — ditt barn!

Detta barn skulle inte ha varit möjligt utan ditt beslut, din vilja, din kropp och din livmoder!

Du är mamma till ditt barns existens

Vill du diskutera din situation med oss och se hur vi kan hjälpa till?

Få gratis konsultation

Slutligen gravid med donerade ägg! Vad är min chans att föda?

Om en kvinna har varit gravid tidigare, men förlorat barnet hon bar, kommer hon att vara extra orolig för och undra om samma sak kommer att hända igen, även med äggdonation.

Kvinnor i avancerad reproduktiv ålder har vanligtvis en mycket liten chans att skapa en graviditet med sina egna ägg och mycket hög risk för missfall. Den enorma minskningen i graviditetsgrad och ökningen av antal missfall hos kvinnor över 40 orsakas av den dramatiska minskningen i äggkvalitet. Genom att använda donerade ägg från unga friska äggdonatorer, går det att avsevärt öka sina chanser att bli gravid och kraftigt minska risken för missfall, jämfört med kvinnor i 40-årsåldern som använder sina egna ägg. Genom att använda donatorägg kan kvinnor i avancerad reproduktiv ålder få samma chanser till levandefödslar som unga kvinnor som använder sina egna ägg!

Missfall bland kvinnor som använder egna ägg vid IVF-behandling

Missfall bland kvinnor som använder egna ägg vid IVF-behandling

Procent av IVF-cykler med färska icke-donatorägg eller embryon som resulterat i missfall, och ålder på kvinnan, 2009.
Referens: American National Summary on Assisted Reproductive Technology Success rates. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, december 2011

Andel levandefödslar utifrån ålder, för äggdonation och IVF med egna ägg

Andel levandefödslar utifrån ålder, för äggdonation och IVF med egna ägg

Procent av överföringar som resulterat i levande födda vid cykler med assisterad reproduktionsteknologi (ART) med färska embryon från egna ägg och ART-cykler med färska embryon från donatorägg, utifrån kvinnans ålder, 2009. Referens: American National Summary on Assisted Reproductive Technology Success rates. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, december 2011. (Data från 84 039 embryoöverföringar med färska icke-donerade ägg och 16 225 embryoöverföringar med färska donerade ägg)
 

Finns det hormonella skillnader under den första trimestern mellan graviditeter som skapas med donatorägg eller med egna färska ägg?

Östradiol och progesteron är två viktiga hormoner som upprätthåller slemhinnan i livmodern. Stabila nivåer av dessa hormoner ser till att menstruationen inte kan börja. Ingen menstruation är naturligtvis bra för embryot!

Under de första 12 veckorna av en graviditet, skapad med egna, färska ägg produceras progesteron och östrogen i äggstocken där embryot spelar en viktig roll i regleringen av hormonnivåerna. Embryot släpper ut ett viktigt hormon som kallas Human Chorionic Gonadotrophin (HCG) i moderns blodflöde. HCG stimulerar äggstockarnas produktion av östradiol och progesteron. Den hormonproducerande fabriken i äggstocken kallas «Corpus Lutheum». Denna finns i äggstocken endast efter ägglossningen — den är skapad av resterna av ägglossningsfollikeln.

I en graviditet som skapats av äggdonation producerades inte något ägg i äggstocken hos kvinnan som är gravid efter äggdonationsbehandling. Detta innebär att äggstockarna hos kvinnan som blivit gravid med ett donatorägg har varit vilande under denna cykel: de har inte producerat några folliklar och har inte någon Corpus Lutheum. Äggstockarna producerar inte heller några hormoner för att stödja den tidiga graviditeten, även om embryot producerar HCG för att stimulera dem.

Embryo-moder-dialog under den första trimestern av en naturligt skapad graviditet

Embryo-moder-dialog under den första trimestern av en naturligt skapad graviditet

Olika embryo-moder-dialoger under den första trimestern av en äggdonationsgraviditet

Olika embryo-moder-dialoger under den första trimestern av en äggdonationsgraviditet

Därför är det absolut nödvändigt för kvinnor, gravida efter äggdonation, att ta progesteron och östrogen, för att upprätthålla sin graviditet med donatorägg under de första tolv veckorna. Efter 12 hela veckors graviditet tar moderkakan hand om produktionen av hormon och underhåller alla graviditeter, oavsett hur de skapats.

Kvinnor gravida genom äggdonation måste därför fortsätta med hormonstöd längre än IVF-patienter som använder egna ägg. IVF-patienterna behöver inte östradiol-medicinering under första trimestern och kan sluta med sin progesteron-medicin efter att ha fått ett positivt HCG-graviditetstest. Äggstockarna hos patienter som har genomgått IVF med egna ägg innehåller vanligtvis mer än bara en Corpus Lutheum och kommer att svara på embryonal HCG, med utmärkt hormonellt stöd.

Inte bara höga graviditetsgrader, utan också de bästa levandefödseltalen, har gjort det möjligt att erbjuda patienterna vår baby-garanti!

Vi garanterar att ett barn kommer att födas inom tre IVF-försök med donerade ägg, annars betalar vi tillbaka 70 % av pengar till patienten.

Intresserad av baby-garanti?

Få gratis konsultation!

Blödningar under första trimestern! Varför? Kan jag fortfarande behålla min graviditet?

Den huvudsakliga uppgiften för östradiol och progesteron är att stödja livmoderslemhinnan (endometrium). Om nivån av dessa hormoner sjunker med 30 % eller mer kommer menstruationen eller en blödning att starta.

Vissa kvinnor som är gravida med egna färska ägg, eller donatorägg, kan få blödningar under första trimestern.

Vad säger oss dessa blödningar?

Under en graviditet med egna, färska ägg görs produktionen av östradiol och progesteron i äggstocken och embryot styr denna produktion genom sin egen HCG-produktion. Nivåerna av östrogen och progesteron i kroppen hos en gravid kvinna beror på halterna av HCG som produceras av embryot. Därför betyder blödning under en graviditet med egna, färska ägg att produktionen av östradiol och progesteron har minskat, vilket ofta beror på att embryot har slutat producera HCG. Om embryot har upphört med HCG-produktionen kommer HCG sakta att gå ner. Att kontrollera HCG minst två gånger med ett uppehåll på 24 timmar emellan hjälper då till att förstå vad som händer med embryot. HCG kan finnas i blodet flera veckor efter att graviditeten har slutat, varför urinprov inte räcker för att förstå om en graviditet fortfarande pågår. Om HCG faller är det en mycket tråkig nyhet och det finns inget en patient, eller en läkare, kan göra åt detta. Blödning i det här fallet är en naturlig process för rengöring av livmodern, för att göra den redo för en ny befruktning.

Under en graviditet med donatorägg produceras östradiol och progesteron inte av äggstockarna. De förs i stället in i kroppen som läkemedel på följande sätt: oralt, trans-dermalt (genom huden), vaginalt och intramuskulärt. Embryot styr inte nivåerna av progesteron och östradiol i din kropp, utan dessa beror på: medicineringsdosen, hur ofta medicinen intas och hur snabbt din kropp absorberar medicinen.

Blödningen säger oss inget om embryots dödlighet eller funktion.

Blödning vid en graviditet med donatorägg innebär att nivåerna av östradiol och progesteron har minskat.


Varför kan de ha minskat?

 • Medicineringen har svårt att komma in i kroppen (absorption från magen, vagina, hud)
 • Medicineringen har svårt att vara tillräckligt länge i kroppen (förstörs för snabbt av kroppen innan det nya intaget)


Vilka är de största problemen som orsakar nedsatt intag av läkemedlet från kroppen?

 • Mat som du inte är van vid
 • Förändringar i matrutiner
 • Diarré
 • Kräkningar


Vilka är de främsta orsakerna till påskyndande och destruktion av läkemedel i kroppen?

All verksamhet som ökar ämnesomsättningen:

 • Fysisk träning
 • Värme (bastu, hamam)
 • Samlag
 • Intensiv livsstil


Vi har en tillförlitlig medicineringsrutin som stoppar blödning effektivt, om den utförs inom några timmar efter att blödningen har börjat. Vi erbjuder även alla patienter ett individuellt möte med en sjuksköterska på vår klinik, som förklarar och visar hur medicineringsrutinen används. Vi förser patienterna med recept och rekommenderar dem att köpa all medicin för detta i vårt apotek, eftersom medicinen kanske inte finns tillgänglig i hemlandet.

Kontroll av HCG minst två gånger, med ett uppehåll på 24 timmar, kan bekräfta att embryot trots blödningen fortfarande är kvar i livmodern och fortsätter att utvecklas.

Har du upplevt blödningar före eller efter ett positivt graviditetstest? Vill du få professionell rådgivning om din medicinska situation och hur du kan minska risken för missfall?

Få gratis konsultation!

Gravid efter äggdonation? Vill du minska risken för missfall och öka din chans till en levandefödsel?


Vår rekommendation till kvinnor som är gravida genom äggdonation är att gå in i standby-läge, eller åtminstone «batterisparläge».

Så ingen högpresterande aktivitet under graviditetens första 12 veckor!

Risken för missfall är högre ju tidigare kvinnan är i graviditeten. Missfall vid graviditeter efter äggdonation inträffar främst på grund av blödningar som bryter igenom. Som förklarats ovan uppstår dessa blödningar för att hormonnivåerna i blodflödet hos den gravida kvinnan har minskat.

Den huvudsakliga metoden för att bevara graviditeten är därför att hålla stabila nivåer av progesteron/östradiol.

Hur håller man hormonnivåerna stabila och minskar risken för blödning?

 1. Vi rekommenderar att våra patienter använder alla tillgängliga sätt att absorbera hormonläkemedel i kroppen: oralt, trans-dermalt, vaginalt och intramuskulärt. Om intaget av läkemedel av någon anledning blockeras, eller minskas, via en ingång (till exempel kan diarré minska oralt intag av läkemedel) kommer diversifieringen hjälpa till att undvika ett allt för stort fall i hormonnivåer.
 2. Träna inte hårt. Sport ökar ämnesomsättningen och därmed kommer du att förbränna såväl din kost som läkemedlen snabbare, och som redan förklarats bör du undvika fallande hormonnivåer.
 3. Var uppmärksam på ditt matintag. Njut av regelbundna måltider och håll din diet så lik det normala som möjligt, så att din matsmältningsprocess och din kropp kan optimera absorptionen av näringsämnena i maten.
 4. Om du skulle drabbas av diarré eller kräkningar — sätt på ett extra östradiol-plåster och diskutera med oss om användningen av intramuskulärt progesteron är nödvändigt. Detta progesteron kommer att hjälpa till att ge en stabil nivå av östradiol, om det orala intaget blivit tillfälligt otillräckligt.
 5. Vårt råd är att undvika bastu, varma bad eller bubbelpool under graviditetens första trimester, eftersom dessa påskyndar nedbrytningen av dina hormoner. Varma duschar är helt okej, liksom en tjugo minuters lugn simtur i en pool.
 6. Efter embryoöverföringen rekommenderar vi att du avstår från samlag tills efter graviditetstestet. Om testet är positivt och om du inte har någon smärta eller blödningar kan du sedan ha samlag. Men kom ihåg att samlag ökar din ämnesomsättning, så backa upp det med ett extra 2 mg östradiol-piller ;)

Lyckligtvis kan moderkakan generera tillräckligt med östrogen och progesteron efter tolv veckors graviditet, så då finns ingen hormonell skillnad längre mellan graviditet med donatorägg och med egna, färska ägg. Men vi rekommenderar fortsatt användning av vaginalt progesteron fram till vecka 30-32, eftersom det förlänger och förstärker livmoderhalsen vilket minskar risken för sent missfall eller för tidig födsel, särskilt hos äldre patientgrupper.

Vi är mycket erfarna inte bara inom att skapa graviditeter genom äggdonation, utan också i att hålla våra patienter gravida och öka deras chanser till att föda barn.

Vill du ha äggdonationsbehandling med babygaranti — ett barn föds inom tre äggdonationsförsök eller du får pengarna tillbaka?

Få gratis konsultation!

Kontakta oss nu! Få en gratis konsultation!

 • Vi ber dig att uppge ditt födelsedatum för mer exakt medicinsk rådgivning
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Media & Press

VG.no, Norway | 30 March 2024 | Nora Thorp Bjørnstad | Fredrik Solstad (Photo) | Translation to English: Anna Svarynskaya

Read more

Read more

Tara (Sweden) | By Anna-Maria Stawreberg | Translation from Swedish by Anna Svarinskaya

Read more

Success Stories

Alltid, alltid ska jag känna djup tacksamhet till Olga och hennes team för att de förverkligade min dröm och gav mig min älskade Elvira.

Read more

Kära vänner, för att ge er hopp och stöd delar vi med er framgångsrika behandlingshistorier från vår klinik.

Read more

Read more

Dr. Olga's Patients' Gathering in Stockholm

Dr. Olga's Patients' Gathering in Stockholm

August 2017


Dr. Olga's Patients' Gathering in Oslo

Dr. Olga's Patients' Gathering in Oslo

September 2017


Watch video about our Team!