Hur och när du ska berätta för ditt barn som skapats med hjälp av donatorägg, om äggdonation?

En saga om äggdonation för barn 5-7 år: det bästa sättet att berätta! Undrar du om hur och när du ska berätta för ditt barn om äggdonationen? Det är en vanlig fråga som fertilitetspatienter och föräldrar till barn som skapats genom äggdonation ofta behöver svar på. Fertilitetspatienter vill alltid göra det bästa för sina barn, även innan barnet är fött! 

Jag kommer att försöka besvara denna fråga ur mitt perspektiv, med min erfarenhet och kunskap som fertilitetsrådgivare, eftersom jag är övertygad om att det är inte finns bara ett rätt svar på frågan, utan många. Hur och när man ska berätta? Det beror på föräldrarnas värderingar, historia, samhället de lever i, graden av acceptans, förhållandet de har till sina barn och barnens personligheter. När du läser denna text – var medveten om att bara du kommer att ha det rätta svaret på vad som är bäst för din familj, men mitt råd och arbete kan också hjälpa dig. 

Hur och när man ska berätta för barnet är en fråga som fertilitetspatienter, som tar hjälp av spermadonation, äggdonation eller embryoadoption, fokuserar på. Patienterna vill veta hur och när man ska berätta, redan innan de är gravida. Att ha en uppfattning om vad som är bäst för barnet kan vara motiverande och även leda till större trygghet under behandlingen. Det kan också förstärka övertygelsen om att beslutet att välja äggdonation är rätt.

Vill du prata med föräldrar efter äggdonation?

Kontakta oss

 

Funderar du på äggdonation i framtiden och hur du berättar för ditt barn?

Om du undrar över hur och när du ska berätta för ditt barn om äggdonationen, antingen medan du genomgår en äggdonationsbehandling eller redan innan du har bestämt dig för att påbörja en behandling, så har jag några råd till dig:

 • Du måste lita på din modersinstinkt, du kommer att veta vad som är bäst för ditt barn när den tiden kommer
 • Barnets personlighet kommer att påverka hur och när du berättar för det, så det kan vara svårt att veta det rätta svaret, just nu!
 • Din inställning kommer att påverka hur du berättar om äggdonationen för människor runt omkring dig och ditt barn och det i sin tur kommer att påverka hur de reagerar på informationen. Om du inte är gravid än kanske du inte har en helt positiv och stolt inställning till äggdonation. Så när du funderar kring hur och när du ska berätta behöver du även tänka på att dina känslor och tankar kommer att förändras under graviditeten och efter att du fött. Upplevelsen av att vara mor och stoltheten över ditt barn kommer att påverka hur du berättar för barnet och din familj om äggdonationen.
 • Du kommer att vara mamma till barnets existens, eftersom det var du som fattade beslutet om äggdonation. Du behövde en cell från en äggdonator, en cell som inte av sig själv kunde utvecklas till ett barn. Du bestämde att äggdonationsbehandlingen skulle vara anledningen till barnetsexistens. Ditt framtida barn behöver veta detta; att det är du och inte äggdonatorn som har spelat den viktigaste rollen i detta projekt.
 • Du har inte bråttom! Du har 5-6 år på dig att besluta hur du ska berätta, eftersom studier visar att bästa tiden för att berätta för barnet är i den tidiga barndomen.
 • Kom ihåg att vårt samhälle hela tiden förändras och att äggdonation blir allt mer normalt och mindre tabu i många länder. Detta kommer naturligtvis också att påverka hur du berättarför ditt barn om äggdonationen och hur hon/han reagerar.

Vill du diskutera din situation med Tone?

Få gratis konsultation!

 

Lilly — från andra sidan regnbågen

Skrivet av Tone Bråten, en norsk familjerådgivare, författare och talare som specialiserat sig på infertilitet.

Skrivet av Tone Bråten, en norsk familjerådgivare, författare och talare som specialiserat sig på infertilitet.

Funderar du på äggdonation i framtiden och undrar hur man berättar för barnet? Är du mamma efter äggdonation och undrar hur och när du ska berätta för ditt barn? 

Jag berättar gärna om min bok «Lilly från andra sidan regnbågen». En bok som vänder sig till barn mellan 5 och 7 år.

Mitt intresse för ‘hur och när’ man bör berätta för barnen började för fyra år sedan då jag arbetade på en norsk fertilitetsklinik och pratade med många par som behövdespermadonation. Under mångamöten, då paret skulle förbereda sig för spermadonationsbehandlingen ur ett känslomässigt och etiskt perspektiv, kom samma fråga upp om och om igen: ‘När och hur ska vi berätta för barnet om spermadonationen’? 

Fyra år senare började jag arbeta internationellt med äggdonationspatienter och samma frågor ställdes: ‘Hur och när ska vi berätta för barnet’?

Jag läste om forskning på nya familjeformer och studerade Susan Golomboks arbete. Hon är professor på Family Research Centre vid universitetet i Cambridge och har studerat nya familjeformer under många år.

Vad jag fann var att om föräldrar vill berätta för sina barn att de blivit till genom donation måste det ske i “tidig barndom”, före puberteten. Studier visade att de barn som fått veta sanningen redan i tidig barndom mest tyckte att det var spännande! Men om sperma- eller äggdonationen höllshemlig och barnet fick reda på det senare i livet fick barnet större problem med att hantera denna information.

 

Studierna visade också att kvaliteten på förhållandet mellan föräldrar och barn var viktigare för barnets identitet och utveckling än hur barnet blivit till.

Denna information gav mig motivationen att skriva en bok om barn som blivit till med hjälp av äggdonation. Jag ville hjälpa barnens föräldrar att berätta om behandlingen med barnets eget språk. Jag ville ge föräldrarna ett verktyg.

Så vem är jag att berätta den här historien med barnets eget språk?

 • Innan jag utbildade mig till rådgivare var jag utbildad lärare. Jag har arbetat med barn i 12 år.
 • Mina egna barn är resultat av IVF-behandlingar, de är nu 7 år (tvillingar) och har medverkat i skapandet av denna bok.
 • Jag har arbetat som rådgivare till fertilitetspatienter i fem år och har hjälpt dem med etiska och känslomässiga dilemman relaterade till donation.
 • I dagsläget ger jag råd till över 50 par och ensamstående kvinnor i månaden som genomgår, eller är på väg att påbörja, en donationsbehandling.

Vill du diskutera din situation med Tone?

Få gratis konsultation!

 

Boken 'Lilly från andra sidan regnbågen' handlar om en femårig flicka.


Boken “Lilly från andra sidan regnbågen” handlar om en femårig flicka. Hon berättar historien om hur hennes mamma och pappa reste till andra sidan regnbågen för att hitta det magiska ägg som skulle ge dem barnet de önskade mer än något annat i världen.

I boken ger jag barnen mycket information i form av en saga, en berättelse som kommer att behålla barnets intresse över varje sida. Illustratören har ritat bilder som barnen kommer att älska och de kommer att hitta små, intressanta detaljer på varje sida.

Boken är en introduktion till barnet, för att det ska börja förstå och acceptera att det blivit till genom äggdonation. Ni som föräldrar har er egen historia och resa som lett till att ni slutligen nåttert mål, så ni kan börja med att läsa boken och senare berätta er egen historia för barnet.

 

Vilken sorts information ger jag till barnet genom denna saga?

 • Lilly berättar om hur hennes mamma och pappa reste långt bort för att hitta det magiska ägg de behövde. Detta ger föräldrarna möjlighet att berätta om sin egen resa till landet/kliniken där de fick sin behandling.
   
 • Boken visar en gråtande mamma som tittar på andra gravida kvinnor och spädbarn. Jag försöker berätta för barnet hur viktigt det är för en kvinna och en man att bli föräldrar.
   
 • När Lillys föräldrar kommer till andra sidan regnbågen möter de en läkare som är en blandning mellan människa och troll. Han talar om för dem att mammans ägg inte är magiskalängre och att det är något som mamman inte kan rå för. Jag försöker tala om för barnet att mamman inte kan klandras för att hennes ägg har dålig kvalitet. Det är något som ligger utanför mammors kontroll och det finns inget hon kan göra för att ändra kvaliteten på sina ägg, så hon är i behov av hjälp från läkaren.
När Lillys föräldrar kommer till andra sidan regnbågen möter de en läkare som är en blandning mellan människa och troll.

 

 • Donatorn visas med barn runt henne. Jag vill visa barnet att donator-fen redan har egna barn och att hon vill ge bort magiska ägg för att hjälpa andra att bli mammor och pappor. Jag visar barnet att det viktigaste donatorn gör är att ge bort det magiska ägget. Jag ger också information så att barnet förstår att ägget inte är tillräckligt för att göra mamman gravid och få barn. Ägget måste kombineras med ett magiskt grodyngel och sedan överföras, med läkarens hjälp, till mammans mage för att utvecklas till ett barn. Barnet behöver veta att det inte räcker med ett ägg för att skapa ett barn. Hans eller hennes mor och far måste vara en del av processen; den största delen av processen!
Donatorn visas med barn runt henne.

 

 • I boken kan ni bara se äggdonatorn bakifrån och hennes hår, medan barnet kan se ansiktet på mamma och pappa. Jag försöker tala om för barnet, med hjälp av bilderna, att det är mamma och pappa som är viktiga, inte donatorn. Hon är snäll och ger bort ett magiskt ägg, men det är föräldrarna som bestämmer sig för att resa, ta hjälp av läkaren och få ägget. Det är föräldrarna som gör detta och på så vis blir gravida.
I boken kan ni bara se äggdonatorn bakifrån och hennes hår, medan barnet kan se ansiktet på mamma och pappa.

 

 • Föräldrarna i boken måste följa tre gyllene regler för att få ett magiskt ägg; den tredje regeln är att de inte får träffa donator-fen. Jag vill berätta för barnet att beslutet om att få möjlighet, eller inte, att träffa donatorn fattas av kliniken/läkaren. Jag vill hjälpa föräldrar att berätta för sina barn om valet av anonyma eller icke-anonyma donatorer. Med hjälp av boken kan du enkelt förklara din egen situation och ditt val av anonyma eller icke-anonyma donatorer, eftersom det i boken är föräldrarna som inte får se givaren, inte barnet.

 

 • På sista sidan skriver jag om hur stolt Lilly är över att vara ett barn från andra sidan regnbågen och hon talar till läsaren (barnet)! Jag vill berätta för barnet att det är speciellt och efterlängtat och att dess föräldrar gjort allt och lytt alla regler för att få just sitt barn. Jag vill berätta för barnet att varje barn är unikt på sitt sätt.

 

Det är inte säkert att ditt barn kommer att reagera på det sätt som du förväntar dig när du berättar om donationen!

När du väljer att berätta för ditt barn om äggdonationen kommer det troligen att bli en mycket viktig stund för dig, men det kanske inte blir så viktigt för ditt barn! 

Barn i åldrarna 5 till 7 år är intresserade av att leka, vara uppe sent på kvällen, vara med sina vänner och äta godis.

Så om du läser den här boken, eller berättar historien på ditt eget sätt, ska du inte bli besviken om barnet är inte så intresserat eller påverkas känslomässigt av berättelsen som du förväntat dig. Ditt barn har uppfostrats med kärlek och du har lyckats uppfylla barnets behov, därför ‘saknar’ ditt barninte något.

Med vänliga hälsningar, Tone Bråten

 

Alla patienter som genomgår äggdonations- eller embryoadoptionsbehandling på vår klinikfår denna underbara bok som numera ingår i behandlingspaketet. Vi bryr oss inte bara om att du får goda chanser att bli gravid och bli förälder, utan också om att du får en lycklig familj med en varm och naturlig relation mellan föräldrar och barn.

 

Undrar du något om äggdonationsprocessen vid vår klinik?

FÅ GRATIS RÅDGIVNING!

Kontakta oss nu! Få en gratis konsultation!

 • Vi ber dig att uppge ditt födelsedatum för mer exakt medicinsk rådgivning
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Because of multiple reasons of miscarriages and IVF failures we split IVF process in parts to solve each of them and achieve live birth

By Dr. Olga Zaytseff
The founder of O.L.G.A. Clinic

Get Access Free

How to identify challenges, grow competent eggs, create viable embryos and screen them by PGT-A

By Dr. Olga Zaytseff
The founder of O.L.G.A. Clinic

Get Access Free

This webinar about optimizing uterus by hysteroscopy, boosting uterine lining by specific medication, precise timing of embryo transfer with the help of ERA test, hormonal and immune treatment

By Dr. Elena Lapina
Head doctor and co-founder of O.L.G.A. Clinic

Get Access Free

How to identify and solve them to achieve successful pregnancy and live birth

By Dr. Elena Lapina
Head doctor and co-founder of O.L.G.A. Clinic

Get Access Free

Hot and controversial topics explained from the very beginning — basic genetics, indications, embryo biopsy and freezing, challenges, results and new frontiers

By Dr. Anna Gusareva
Embryo Lab Chief at O.L.G.A. Clinic

Get Access Free

How embryos are created and grow in the lab? How embryologists make sure that embryos feel at home in the lab? How to choose the best embryo that will result in live birth?

By Dr. Anna Gusareva
Embryo Lab Chief at O.L.G.A. Clinic

Get Access Free

By Dr. Alena Egorova
Leading fertility specialist at O.L.G.A. Clinic

Get Access Free

How to make decision and process comfortable and friendly for you, and your result — efficient.

By Dr. Olga Zaytseff
The founder of O.L.G.A. Clinic

Get Access Free

Valeria shares different aspects of her work and show even examples of excellent egg donor choices based on physical characteristics and non-physical parameters, such as education, personal motivation, occupation...

By Valeria Sergeeva
The leading egg donation expert at O.L.G.A. Clinic

Get Access Free

Egg donation… Embryo adoption…
How normal is the whole process? Who are the donors and what I should/can know about them? Where is the border of my influence?

By Valeria Sergeeva
The leading egg donation expert at O.L.G.A. Clinic

Get Access Free

We prepared a very special video where egg donors personally tell about themselves, their principles of life, their reasons to donate and the philosophy of this huge project called "Egg Donation" at O.L.G.A Fertility Clinic

By Valeria Sergeeva
The leading egg donation expert at O.L.G.A. Clinic

Get Access Free
Four Steps to Wellbeing and Balance during Fertility Treatment

By Tatiana Varzaeva
Perinatal psychologist at O.L.G.A. Clinic

Get Access Free

 • We ask you provide your full Date of Birth for more exact medical advice
 • Hidden
 • Hidden
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

 


Media & Press

VG.no, Norway | 30 March 2024 | Nora Thorp Bjørnstad | Fredrik Solstad (Photo) | Translation to English: Anna Svarynskaya

Read more

Read more

Tara (Sweden) | By Anna-Maria Stawreberg | Translation from Swedish by Anna Svarinskaya

Read more

Success Stories

Alltid, alltid ska jag känna djup tacksamhet till Olga och hennes team för att de förverkligade min dröm och gav mig min älskade Elvira.

Read more

Kära vänner, för att ge er hopp och stöd delar vi med er framgångsrika behandlingshistorier från vår klinik.

Read more

Read more

Dr. Olga's Patients' Gathering in Stockholm

Dr. Olga's Patients' Gathering in Stockholm

August 2017


Dr. Olga's Patients' Gathering in Oslo

Dr. Olga's Patients' Gathering in Oslo

September 2017


Watch video about our Team!