Våra äggdonatorer

Vilka är våra äggdonatorer?

If those celebrities came to choose a donor from our Database, what donor could they get? Have a look! Make your own test donor choice! It is free!Våra äggdonatorer har en genuin önskan att hjälpa våra patienter, eftersom de vet hur livet förändras efter ett barns födelse och hur mycket gladare och ljusare allt runt omkring dig plötsligt blir när ett barn föds.

När en ny donator kommer till oss frågar vi först angående hennes motivation för att donera. Till vår äggdonatorkatalog bjuder vi bara in de kvinnor vars önskan att donera inte är ekonomiskt driven, utan de som verkligen vill hjälpa.

Det är så underbart att många av våra donatorer också berättar att efter deras donationer blev deras egna liv plötsligt så mycket bättre. Vi tror att detta är helt naturligt då ju mer positiv energi du förmedlar desto mer får du tillbaka.

Vi värdesätter högt våra äggdonatorers gåva och gör alltid vårt bästa för att skapa oklanderliga medicinska och psykologiska förhållanden för dem under deras donationer.

Vill du få gratis 7-dagars tillgång till vår Äggdonatordatabas? Kontakta oss!

Get a Free Access to our Egg Donor Database

  • Hidden
  • Hidden
  • We ask you provide your full Date of Birth for more exact medical advice
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Hur kommer äggdonatorer till oss?

Everything you wanted to know about our egg donors

De flesta av våra potentiella äggdonatorer hittar oss via sociala nätverk eller via deras vänner och släktingar.

Det tar dock alltid en viss tid mellan önskan att bli äggdonator och det faktiska beslutet att donera. Detta är dock bra eftersom det är ett viktigt steg som bör noga tänkas igenom. I genomsnitt tar beslutet för att donera cirka 6 månader vilket betyder att efter denna tid är dessa kvinnor känslomässigt redo och har sina familjers fulla stöd. De kommer då till O.L.G.A. Fertility och träffar vårt äggdonatorteam.

Alla potentiella äggdonatorer har en djupintervju med en medlem i vårt äggdonatorteam:

  • Varje kandidat informerar oss om sin hälsa, sina barn, sin medicinska historia, utbildning (alla donatorer måste ha ett minimum av högskoleexamen eller universitetsexamen), jobb, intressen, värderingar i livet och skälen till att bli äggdonator så att vi kan inkludera all denna information i vår äggdonatorkatalog åt dig. Eftersom våra strikta donatorkriterier säkerställer att donatorn själv ska vara en ung mamma är det också viktigt att förstå om hon har den nödvändiga mängden tid och energi för att engagera sig i processen.
  • De genomgår även flera läkarkontroller av fyra av våra läkare (gynekolog, allmänläkare, genetiker och psykiater) och genomför även ett antal medicinska tester.

Om det medicinska teamet och äggdonatorteamet godkänner äggdonatorn läggs hennes profil upp i vår online katalog. På grund av vår strikta urvalsprocess och krav på givare godkänner vi endast cirka 10 % av potentiella kandidater.

Många av våra äggdonatorer stannar hos oss i flera år. Ganska ofta donerar våra äggdonatorer för första gången i 20-årsåldern (när de bara har ett eget barn), sedan tar de en paus för att ha sin(a) nya graviditet(er) och efter det kommer de tillbaka för att donera igen då de uppskattar vårt förhållningssätt och delar våra värderingar. Dessa situationer med våra donatorer är en ära för oss och ger även våra patienter möjlighet att välja samma donator för sitt syskon.

Ömsesidiga anonyma brev mellan givaren och patienten

Alla våra donatorer hoppas alltid att deras donation kommer att bli framgångsrik och ber oss informera dem med endast: "ja" eller "nej". De kan inte vänta på att få denna nyhet, och det är naturligtvis förståeligt, med tanke på det engagemang och den tid de har gett till donationsprocessen: gå igenom alla medicinska tester, intervjuer, väntan på att bli utvald och slutligen ha ett stimuleringsprotokoll och ägguttag. Vad otroligt glada de blir när de hör ”ja” och inser att de hjälpt någon att bli förälder!

Eftersom vi ser denna uppenbara känslomässiga koppling mellan våra patienter och givare, har vi kommit på en idé om ett brev där patienter och givare kan stödja och uppmuntra varandra utan att faktiskt träffas eller avslöja vem de är.

Så våra givare skriver ofta sina tankar och lyckönskningar till våra patienter och våra patienter kan säga tack till sin givare. Dessa brev är så uppriktiga och fantastiska och de bygger en otrolig koppling, till och med en intimitet mellan människor som aldrig faktiskt kommer att träffas.

Har du frågor?

Få en gratis konsultation!

Because of multiple reasons of miscarriages and IVF failures we split IVF process in parts to solve each of them and achieve live birth

By Dr. Olga Zaytseff
The founder of O.L.G.A. Clinic

Get Access Free

How to identify challenges, grow competent eggs, create viable embryos and screen them by PGT-A

By Dr. Olga Zaytseff
The founder of O.L.G.A. Clinic

Get Access Free

This webinar about optimizing uterus by hysteroscopy, boosting uterine lining by specific medication, precise timing of embryo transfer with the help of ERA test, hormonal and immune treatment

By Dr. Elena Lapina
Head doctor and co-founder of O.L.G.A. Clinic

Get Access Free

How to identify and solve them to achieve successful pregnancy and live birth

By Dr. Elena Lapina
Head doctor and co-founder of O.L.G.A. Clinic

Get Access Free

Hot and controversial topics explained from the very beginning — basic genetics, indications, embryo biopsy and freezing, challenges, results and new frontiers

By Dr. Anna Gusareva
Embryo Lab Chief at O.L.G.A. Clinic

Get Access Free

How embryos are created and grow in the lab? How embryologists make sure that embryos feel at home in the lab? How to choose the best embryo that will result in live birth?

By Dr. Anna Gusareva
Embryo Lab Chief at O.L.G.A. Clinic

Get Access Free

By Dr. Alena Egorova
Leading fertility specialist at O.L.G.A. Clinic

Get Access Free

How to make decision and process comfortable and friendly for you, and your result — efficient.

By Dr. Olga Zaytseff
The founder of O.L.G.A. Clinic

Get Access Free

Valeria shares different aspects of her work and show even examples of excellent egg donor choices based on physical characteristics and non-physical parameters, such as education, personal motivation, occupation...

By Valeria Sergeeva
The leading egg donation expert at O.L.G.A. Clinic

Get Access Free

Egg donation… Embryo adoption…
How normal is the whole process? Who are the donors and what I should/can know about them? Where is the border of my influence?

By Valeria Sergeeva
The leading egg donation expert at O.L.G.A. Clinic

Get Access Free

We prepared a very special video where egg donors personally tell about themselves, their principles of life, their reasons to donate and the philosophy of this huge project called "Egg Donation" at O.L.G.A Fertility Clinic

By Valeria Sergeeva
The leading egg donation expert at O.L.G.A. Clinic

Get Access Free
Four Steps to Wellbeing and Balance during Fertility Treatment

By Tatiana Varzaeva
Perinatal psychologist at O.L.G.A. Clinic

Get Access Free

  • We ask you provide your full Date of Birth for more exact medical advice
  • Hidden
  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

 


Media & Press

VG.no, Norway | 30 March 2024 | Nora Thorp Bjørnstad | Fredrik Solstad (Photo) | Translation to English: Anna Svarynskaya

Read more

Read more

Tara (Sweden) | By Anna-Maria Stawreberg | Translation from Swedish by Anna Svarinskaya

Read more

Success Stories

Alltid, alltid ska jag känna djup tacksamhet till Olga och hennes team för att de förverkligade min dröm och gav mig min älskade Elvira.

Read more

Kära vänner, för att ge er hopp och stöd delar vi med er framgångsrika behandlingshistorier från vår klinik.

Read more

Read more

Dr. Olga's Patients' Gathering in Stockholm

Dr. Olga's Patients' Gathering in Stockholm

August 2017


Dr. Olga's Patients' Gathering in Oslo

Dr. Olga's Patients' Gathering in Oslo

September 2017


Watch video about our Team!