Some IVF clinics copy our services, texts, presentations and arrange seminars in the same locations. Please be attentive to which seminar you register and which clinic you land in. Dr. Olga Zaytseff and her team runs own clinic O.L.G.A. in St. Petersburg and does not work for any other clinics. Lectures at our seminars are personally done by Dr. Olga Zaytseff

Vitrifiering av dina överskottsembryon

Om det under äggdonationsprocessen med färska eller frysta donerade ägg skapas fler embryon än som kan överföras till livmodern, går det att frysa de överskottsembryon som har tillräckligt god kvalitet. Dessa frysta embryon tillhör det par eller den singel-kvinna som genomgår behandlingen och kan sparas för att använda vid ett senare försök till graviditet. De frysta embryona kan behövas om du inte blev gravid vid försöket med färska embryon, eller om du vill ha ett syskon till det första barnet några år senare.

Fördelen med kryokonservering (djupfrysning) av embryon är att kvinnan får fler chanser att bli gravid utan att det krävs någon ny stimulering av och äggplockning från donatorn. Det behövs inte heller någon ny spermainsamling. Därför är överföring av frysta embryon mycket mindre tidskrävande och mer kostnadseffektivt. Det enda som behövs är ett dagsbesök för kvinnan och inget besök alls av mannen. Förberedelsen av livmodern inför embryoöverföringen skiljer sig inte mycket från förberedelserna vid överföringen av färska embryon.

Kryokonservering innebär att man förvarar embryon i minusgrader (-196 grader Celsius), vanligtvis i en utvecklingsfas (embryogenesis) som motsvarar stadiet strax före inplantering.

Det första barnet i världen som kom till efter en överföring av frysta embryon föddes 1984. Sedan dess och fram till 2008 uppskattas mellan 350 000 och en halv miljon IVF-barn ha blivit till från frysta embryon. Graviditeter har rapporterats även efter överföring av embryon som förvarats i 16 år [1]. Flera forskningsstudier, inriktade på att studera eventuella ökningar av missbildningar hos barn som blivit till från frysta embryon, har inte kunnat visa på någon sådan ökad risk [2]. Längden på frysförvaringen har inte heller någon betydande effekt på klinisk graviditet, missfall, inplantering eller antalet levandefödslar, oavsett om embryot kommer från vanlig IVF eller äggdonationscykler [3].

Vitrifiering (snabb djupfrysning) anses idag vara den mest effektiva metoden för kryokonservering av embryon och används i de flesta IVF-kliniker världen över. Men forskningen på det här området fortsätter och metoderna för frysning och tining av mänskliga embryon har förbättrats enormt under de senaste 25 åren.

O.L.G.A. Fertility Clinic äger en av de största kryobankerna med frysta embryon i Ryssland, som används för att spara både embryon från donatorer och våra patienters embryon. Vi har använt oss av vitrifiering med hjälp av Kuwayama-metoden och Cryotop-system. Kryokonservering görs på dag fem eller sex i embryots utveckling.

O.L.G.A. Fertility Clinics resultat vid vitrifiering respektive långsam frysning på dag 5:

 

Vitrifiering Dag 5     

Vitrifiering Dag 6     

Långsam frysning    

Genomsnittlig överlevnadsgrad hos embryon  

   77 %

78,5 %

62 %

Inplanteringsgrad

30 %

- -

Andel bekräftade(kliniska) graviditeter

43 %

47 %

26 %

Andel förlorade graviditeter

21 %

13 %

26 %


Resultaten från O.L.G.A. Fertility Clinic arbete överensstämmer med slutsatser dragna i flera europeiska forskningsstudier, som visar att andelen bekräftade graviditeter ofta blir högre när vitrifiering (snabb djupfrysning) används.

Kryokonservering av embryon ökar parets chanser att få barn. Det är också en relativt ekonomisk metod, eftersom kostnaden för förvaring, tining och embryoöverföring blir mycket lägre än kostnaden för stimulering av och äggplockning från en ny donator.

Kryokonservering av överskottsembryon kan ses som en biologisk ”back-up” för paret, eftersom man aldrig kan vara säker på om nästa försök till befruktning kommer att lyckas eller om samma donator är tillgänglig igen. Om ett par planerar att skaffa mer än ett barn erbjuder frysning av embryon en realistisk möjlighet till syskon med samma genetiska bakgrund.

Kryokonservering är en pålitlig och betrodd metod. Den har ingen negativ inverkan på fostret eller graviditeten. Kryokonservering av embryon gör behandlingen enklare och mer ekonomisk.


Referenser:
1.  Planer NEWS and Press Releases 'Twins' born 16 years apart. 01/06/2006
2.  "Genetics & IVF Institute". Givf.com. Archived from the original on 2009-07-27. Retrieved  2009-07-27.
3. Riggs R, Mayer J, Dowling-Lacey D, Chi TF, Jones E, Oehninger S (November 2008). "Does storage time influence postthaw survival and pregnancy outcome? An analysis of 11,768 cryopreserved human embryos". Fertil. Steril. 93 (1): 109–15.

Det finns inga frågor som är för små eller obetydliga för mig. Jag här för att diskutera dem med dig

+46 842 00 2745

Må-Fre 10:00-11:30 svensk tid
Maria Jeffs,
patientsamordnare för Sverige

Maria Jeffs

“Three times I went to Russia to pick up some eggs. Six embryos tested by PGS and one was good ))) This little embryo was born when I was 44 and the egg they used was from me when I was 43…”

Susanne

"...If I would have known at the start, what I know now, I would not have done my IVF-attempts at my age as egg donation gave us result straight away. It was the best decision of our lives!"

Karin and Pedro, Sweden

Different life stories, but the same dreams for a baby bring Ulrika from Norway and Willeke from Netherlands to St. Petersburg...


Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories • Willeke and Mario from Netherlands come to AVA-Peter for egg donation treatment… Enjoy this touching and sincere documentary by Jorien van Nes
     
  Olga is the miracle doctor who gives baby guarantee
  ALLAS.se, Sweden. 6 August 2019. Text & Malin Aunsbjerg
  More
  Cilla Holm became a mother on her own – this is her new Liv (life)
  Dagens Nyheter, Sweden. 7 May 2019
  More
  Russian baby guarantee is the Swedes’ last chance
  Svenska Dagbladet, Sweden. 7 April 2019
  More
  Mum through embryo donation
  Marie Granmar is my very dear patient from more than 8 years ago. Please listen to Marie’s interview on TV4 7 March 2019 in Sweden
  More
  "I became pregnant with an embryo adoption”
  One more story about our dear patient Cilla Holm by Tara Magazine, Sweden
  More
  Titiyo became this year's Comeback Mum: "I've broken the norm"
  More
  Monika and André pay 240,000 SEK for having a child
  More
  "Had to travel abroad to get pregnant after 8 IVF attempts in Norway"
  Interview with our patient Elin Renate by TV2 Norway
  More
  Report on us on Norwegian Television TV 2
  More
  Enjoy our dear patient Cilla's story, who has been interviewed by the "Dagens Nyheter", daily newspaper in Sweden
  More
  Report on us and our dear patient Hillevi on SVTPlay & SVTNews
  More
  FacebookInstagram