Vad är äggdonation?


Egg donation is not the method of choice — it is the method of exclusionEfter 3 IVF-försök i Sverige blev det 3 missfall, Elisabet och Pär är nu föräldrar till underbara Ester och detta genom äggdonation i St. Petersburg


Vad är IVF behandling? IVF med äggdonation involverar en äggdonator och en äggmottagare. Äggdonatorn genomgår en IVF-behandling för att producera ägg. Dessa blir sedan befruktade i laboratoriet med sperma från äggmottagarens man, partner (eller en spermadonator). De befruktade äggen blir till embryon, och ett eller två av dem placeras i äggmottagarens livmoder för att skapa en graviditet.


På O.L.G.A. Fertility Clinic kan vi frysa alla extra embryon av tillräckligt god kvalitet, så att de senare kan tinas och användas vid nya försök. Dessa frusna embryon tillhör äggmottagaren och/eller hennes partner. Efter en positiv graviditet blir äggmottagaren mamma till det födda barnet.

Skillnad mellan IVF och IVF med äggdonation

Den huvudsakliga skillnaden mellan en vanlig IVF och en IVF med äggdonation är att det behövs en person till för att skapa en graviditet. Det är äggdonatorn vars ägg används när den tilltänkta mamman (äggmottagaren) inte kan använda sina egna ägg för att bli gravid. Äggdonatorn tar de vanliga medicinerna för IVF-behandling, för att stimulera äggstockarna att producera ägg. Hon får sedan sina ägg utplockade under bedövning, precis som vid en vanlig IVF-behandling. Efter detta lämnar äggdonatorn processen.

Äggen läggs i en skål i fertilitetslaboratoriet, där de blir befruktade av spermier från äggmottagarens man, partner eller en spermadonator. När äggen är befruktade kallas de för embryon. På O.L.G.A. Fertility Clinic odlar vi embryon i laboratorium under fem dagar. En embryolog följer deras utveckling från dag till dag, för att avgöra vilka embryon som har störst chans att resultera in en gravididet.

 

egg donation babies image

När embryona har vuxit i laboratoriet i fem dagar (till blastocyststadiet) väljs ett eller två av dem ut och förs in i äggmottagarens livmoder. Om det finns fler embryon kvar kan de frysas och är då mottagarens egendom (du kan välja om du och din partner ska äga dem tillsammans eller bara en av er). För att skapa en så bra miljö för embryot som möjligt i livmodern tar mottagaren hormoner som gör hennes kropp redo för en graviditet.

 

Om allt går som det ska fastnar ett eller två embryon i mottagarens livmoder och graviditeten fortlöper. Äggmottagen fortsätter att ta hormoner tills hennes egen kropp kommer ikapp och placentan producerar tillräckligt med egna hormoner för att upprätthålla graviditeten. Som vid alla graviditeter ger den gravida kvinnans kropp näring till barnet och det skapas därmed ett starkt band mellan mamma och barn. Efter att ha förlöst och ammat barnet blir bandet och närheten ännu starkare.


Antalet barn som föds genom äggdonation ökar varje år i takt med att fler kvinnor känner till behandlingen. Det kanske är något för dig?

Vanliga frågor (FAQ) om IVF med äggdonation

Vilka är mina chanser att bli gravid och få ett barn genom IVF med äggdonation?

IVF med äggdonation ger goda möjligheter till en framgångsrik graviditet och levandefödsel för kvinnor upp till 51 års ålder, som inte längre kan använda sina egna ägg. IVF med äggdonation med färska ägg och överföring av ett enda embryo ger en framgångsgrad på minst 54 %. Om patienten skulle välja att även använda pre-implantatorisk genetisk test, PGS, ökar framgångsgraden till 60 % vid en enda embryoöverföring.

Vilka garantier finns vid äggdonation hos er klinik?

Vid alla äggdonationer på vår klinik garanterar vi att ett minimum av 10 mogna donatorägg blir tillgängliga för varje mottagare till hennes IVF med äggdonation. En genomsnittlig ägginsamling från våra äggdonatorer ger mellan 15 och 17 ägg. Vi arbetar inte med äggdelning ("egg sharing"), vilket betyder att alla ägg som samlas in från din individuellt valda eller matchade äggdonator tillhör dig och kan användas bara till din egen IVF med äggdonation! Du kan läsa mer om vår "10-äggsgaranti" för varje IVF med äggdonation här >>>

Om du skulle välja att använda vår pengarna-tillbaka-garanti vid äggdonation, baserad på levandefödsel, kommer vi att garantera en framgångsrik graviditet och levandefödsel inom 3 IVF:er med äggdonation och färska ägg. Annars betalar vi tillbaka 80 % av pengarna till dig. Du kan läsa mer om vårt pengarna-tillbaka-system här >>>

Kan jag välja äggdonator till min IVF med äggdonation?

Ja! Vi är väldigt glada att kunna erbjuda våra patienter möjligheten att välja en individuell äggdonator till sin IVF med äggdonation, från vår stora äggdonatordatabas, den enda i sitt slag i Europa!

Patienter har full tillgång till databasen, gratis, vilket gör det möjligt för dem att välja en äggdonator utifrån egna prioriteringar och värderingar från ett stort antal donatorprofiler med många parametrar (över 200 personliga detaljer om donatorn, hennes familj och deras värderingar).

Vill du veta mer om hur du kan välja en äggdonator till din IVF med äggdonation? Var vänlig läs mer här >>> Om du vill få en personlig förklaring i telefon på svenska om hur du kan välja en äggdonator från databasen till din IVF med äggdonation, var vänlig ring Maria.

Kan jag se foton på äggdonatorerna som är tillgängliga för äggdonation?

Genom att använda äggdonatordatabasen kan patienter få tillgång till fotografier av äggdonatorerna vid upp till 12 års ålder. Tillsammans med den utökade äggdonatorprofilen försäkrar det oss om att vi tillmötesgår våra patienters personliga värderingar och behov, så att de känner sig trygga i sina val av äggdonatorer. Våra patienter kan behålla informationen för framtiden, om de skulle vilja berätta för sina barn om sin IVF med äggdonation.

Varifrån kommer äggen för äggdonationer?

För äggmottagaren och hennes framtida barn spelar äggdonatorn en mycket stor roll. Genom våra noggranna intervjuer med psykolog accepterar vi vid vår klinik i slutänden endast 10-20 % av de potentiella donatorerna för äggdonationer. På så vis säkerställer vi att vi bara har trevliga, välutbildade, motiverade och friska unga kvinnor med trygg social bakgrund som donatorer – som har egna friska barn och stor respekt för mammor och moderskap.

Alla våra äggdonatorer måste skriva personliga motivationsbrev, som är tillgängliga i deras individuella äggdonatorprofiler of our äggdonatorsdatabas.

Genom grundliga medicinska laboratorietester av våra potentiella äggdonatorer försäkrar vi oss om att de ägg som doneras till er vid IVF med äggdonation kommer från friska, unga kvinnor med mycket god fertilitet, utmärkt medicinsk bakgrund och psykologisk profil.

Vem tillåts bli äggdonator?

Reglerna för att bli äggdonator är väldigt strikta, både enligt lagen och hos vår klinik. Enligt rysk lag måste äggdonatorer vara under 34 år och ha egna barn. Vid vår klinik har vi sänkt åldersgränsen till 32 år, eftersom vi upplever att det ökar äggdonatorernas medicinska kapacitet och fertilitetspotential. Det säkerställer att vi endast behöver använda låga doser av läkemedel för stimulering och behandling av donatorerna som ändå producerar många ägg av utmärkt kvalitet åt mottagaren.

Vilka tester genomgår donatorerna innan äggdonationen?

Att bli äggdonator vid vår klinik är ingen snabb eller enkel process!

Många kvinnor kontaktar oss med önskemål om att donera ägg, men vi accepterar bara runt 10 % av kandidaterna.

Första steget i processen att bli äggdonator är en intervju med vårt äggdonator-team som bildar sig en uppfattning om donatorns främsta motivering till att donera ägg. Efter att framgångsrikt ha klarat den intervjun måste den potentiella äggdonatorn redogöra fullständigt för sin medicinska historia och fylla i vårt omfattande frågeformulär.

Så snart detta är klart måste donatorn göra en fullständig laboratorieundersökning och träffa tre olika läkare: en allmänläkare, en gynekolog och en psykiater.

Den psykologiska utvärderingen säkerställer att en framtida äggdonator förstår de långsiktiga konsekvenserna av hennes äggdonationer.

Tack vare den här processen kan vi försäkra våra patienter om att deras drömmar om en framtida familj blir verklighet med hjälp av äggdonatorer som inte bara får utmärkt medicinsk och psykologisk behandling, utan också är stabila i sina beslut att donera och förstår den stora betydelsen av det och vad konsekvenserna av äggdonationerna blir i det långa loppet.

Varför gör donatorerna äggdonationer?

Det finns många personliga och sociala anledningar till varför kvinnor väljer att bli äggdonatorer, även om många mottagare av äggen kanske tror att det beror enbart på finansiella behov.

Men även om äggdonatorer får ett litet ekonomiskt bidrag för sina donationer är det inte enda anledningen till att de vill donera, och genom de första bedömningar vi gör av donatorerna sållas de bort som endast är intresserade av pengarna.

Under utredningen blir de potentiella äggdonatorerna bland annat ombedda att skriva ner sina personliga skäl till att de vill donera

Potentiella äggdonatorer har också egna barn och är väl bekanta med den glädje det ger dem och deras familjer. Därför vill de hjälpa andra kvinnor att få samma magiska upplevelse av egna barn.

Många potentiella äggdonatorer berättar att de har sett egna familjemedlemmar kämpa med infertilitet och känner att de vill hjälpa andra kvinnor att bli föräldrar. Många potentiella äggdonatorer känner att de har fått en gåva som de också kan ge till andra, en gåva som ger dem lycka, entusiasm och glädje – de blir glada över att kunna dela med sig till andra som också får uppleva det fantastiska i att skapa nytt liv för sig själva och sina familjer.

Kan jag eller mitt framtida barn, som blivit till genom IVF med äggdonation, kontakta äggdonatorn i framtiden?

I Ryssland är äggdonationer anonyma, vilket betyder att även om vi kan erbjuda våra patienter omfattande äggdonatorprofiler och fotografier av äggdonatorerna kan varken patienterna eller deras framtida barn ta någon direkt kontakt med donatorerna efter äggdonationen – varken nu eller i framtiden. Äggdonatorerna kommer heller aldrig att få någon information om mottagaren av äggen, eller barnen som skapats av dem genom IVF med äggdonation.

Hur snart kan jag påbörja min behandling med IVF med äggdonation hos er klinik?

Du kan påbörja din behandling med IVF med äggdonation så snart du vill och inom en tidsram som passar dig! Allt vi behöver få veta från dig är när du kan besöka kliniken för din embryoöverföring och vilken äggdonator du föredrar. Vi kommer sedan att bygga din individuella behandlingsplan runt dessa datum, så att du kan planera din resa och semester. Om du får hjälp av en lokal doktor i ditt hemland behöver du bara besöka oss en gång, eftersom alla förberedelser kan skötas på distans. Var vänlig läs mer om schemat för IVF med äggdonation här >>>

Hur mycket medicin måste jag ta för att göra min kropp redo för IVF med äggdonation?

Vid behandlingar med IVF med äggdonation är behovet av medicinering av donatoräggmottagaren väldigt litet. Genom att använda hormonellt stöd i form av plåster, tabletter och vagitorier garanterar vi att din kropp är förberedd på bästa sätt, så att du är optimalt redo att ta emot embryot på den dag du har valt. Vill du veta mer om medicinering för donatoräggmottagare? Var vänliga titta här >>>

Kan jag använda både donerad sperma och IVF med äggdonation?

Ja! Hos O.L.G.A. Fertility Clinic hjälper vi gärna patienter som behöver både donerad sperma och IVF med donerade ägg för att bilda sin mycket efterlängtade familj. Utöver vår äggdonatordatabas kan vi erbjuda ett stort utbud av mycket bra spermadonatorer. Om du trots allt skulle vilja välja din egen spermadonator från en av de ledande europeiska spermabankerna, eller kanske redan har sperma sparad någon annanstans, hjälper vi dig gärna med transporten till vår klinik så att sperman finns redo här för din IVF med äggdonation.

Kan jag få en bror eller syster till mitt barn från samma äggdonator?

Vid äggdonationer är syftet alltid att skapa så många embryon som möjligt från de donatorägg som samlas in från din valda donator. Efter den första embryoöverföringen fryses alla övertaliga embryon av god kvalitet, så att de kan användas i framtiden om du behöver fler embryoöverföringar eller vill ha syskon. När övertaliga embryon fryses och senare används för att skapa syskon till ditt barn betyder det att barnen blir släkt med varandra även genetiskt. Var vänlig läs mer om kryokonservering av embryon här >>>

Om du har fått ditt första barn och det inte finns några frysta embryon kvar efter din IVF med äggdonation finns fortfarande en chans att din äggdonator är beredd att göra ännu en donation till dig. Våra äggdonatorer är väldigt lojala med kliniken och känner starkt för moderskap och familjeliv. Var vänlig läs personliga motivationsbrev från våra äggdonatorer här >>>

 

Kommer vår bindning mamma-barn att vara normal efter min IVF med äggdonation?

Det här är en vanligt förekommande oro hos våra äggdonationsmottagare! Därför erbjuder vi vid alla våra äggdonationer upp till 3 gratis tillfällen med vår erfarna familjeterapeut. Under dessa samtal får patienterna hjälp att utforska och eliminera sin rädsla, oro och ängslan och med familjeterapeuts stöd komma vidare i sin behandling och se fram emot att bli förälder genom IVF med äggdonation.

Vill du läsa mer om moderskap efter IVF med äggdonation? Var vänlig läs här

Behöver jag berätta för mitt barn att jag har använt IVF med äggdonation?

Beslutet om att berätta för ditt barn om din resa fram till dess födsel är helt och hållet ditt eget. Varje patient kommer att känna olika kring huruvida hen ska berätta för barnet att hen använde IVF med äggdonation för att bilda sin mycket efterlängtade familj, och när barnet växer kommer det också att påverka beslutet. Det finns inget rätt eller fel svar på frågan "berätta eller inte berätta" för ditt barn, men med familjeterapeuts stöd och vägledning kommer du att kunna göra rätt val för dig och din familj. Familjeterapeut ger dig också verktygen för att komma fram till när det är rätt tid att berätta – om du bestämmer dig för att berätta för ditt barn att det blivit till genom IVF med äggdonation.

Läs mer

"...If I would have known at the start, what I know now, I would not have done my IVF-attempts at my age as egg donation gave us result straight away. It was the best decision of our lives!"

Karin and Pedro, Sweden

"... När Millenniumskiftet kom 2000, minns vi alla vad vi gjorde, eller hur? Jag hade cancer, Hodgkins lymfom ... Och nu när jag står här 17 år senare förstår du att det gick bra! Förutom en viktig sak ... "

Hillevi

”... Jag är singel kvinna och när man är ensam, är man mycket känslig ... Ni såg mig som en person och jag kände att ni kunde hjälpa mig ...”

Birgita


Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories •    
  Podcast about embryonic and maternal reasons of pregnancy losses and how we solve this
  Listen to the Podcast!
  More
  The Egg Solution
  Aftenposten, 27 September 2019, Norway. Miriam Lund Knapstad, Helle Aarnes
  More
  Olga is the miracle doctor who gives baby guarantee
  ALLAS.se, Sweden. 6 August 2019. Text & Malin Aunsbjerg
  More
  Cilla Holm became a mother on her own – this is her new Liv (life)
  Dagens Nyheter, Sweden. 7 May 2019
  More
  Russian baby guarantee is the Swedes’ last chance
  Svenska Dagbladet, Sweden. 7 April 2019
  More
  Mum through embryo donation
  Marie Granmar is my very dear patient from more than 8 years ago. Please listen to Marie’s interview on TV4 7 March 2019 in Sweden
  More
  "I became pregnant with an embryo adoption”
  One more story about our dear patient Cilla Holm by Tara Magazine, Sweden
  More
  Titiyo became this year's Comeback Mum: "I've broken the norm"
  More
  Monika and André pay 240,000 SEK for having a child
  More
  "Had to travel abroad to get pregnant after 8 IVF attempts in Norway"
  Interview with our patient Elin Renate by TV2 Norway
  More
  Report on us on Norwegian Television TV 2
  More
  Enjoy our dear patient Cilla's story, who has been interviewed by the "Dagens Nyheter", daily newspaper in Sweden
  More
  Report on us and our dear patient Hillevi on SVTPlay & SVTNews
  More
  FacebookInstagram