Rysk lagstiftning kring äggdonation


Egg donation is not the method of choice — it is the method of exclusion"...If I would have known at the start, what I know now, I would not have done my IVF-attempts at my age as egg donation gave us result straight away. It was the best decision of our lives!"

Karin and Pedro, Sweden


äggdonation åldersgräns

Det är inte alla länder som tillåter kvinnor att donera ägg. Ryssland är ett av de mest liberala länderna i Europa när det gäller lagstiftning om äggdonation. Givarens anonymitet är garanterad och hon kan få betalt av kliniken. Detta innebär att det är möjligt för oss på O.L.G.A. Fertilitetsklinik att upprätthålla en databas med äggdonatorer som finns tillgängliga för att erbjuda ägg till barnlösa par och ensamstående kvinnor.

Reglerna om att donera ägg

Ryssland är ett av de få europeiska länder som inte har betydande juridiska restriktioner för att donera ägg. Det möjliggör anonym äggdonation så länge givaren är i åldern 20 till 35 och har fött minst ett friskt barn. Donation av en känd donator är också tillåtet, till exempel när givaren är en släkting eller en bekant.

Det finns naturligtvis regler som alla ryska fertilitetskliniker, som O.L.G.A. Fertilitetsklinik, måste följa. Till exempel måste personuppgifter om givare och mottagare lagras säkert och är föremål för medicinsk sekretess. De medicinska sekretessbestämmelserna innebär också att information som kan identifiera en patient inte får lämnas ut till en anonym givare, eller vice versa. Vi behandlar förordningarnakring anonymitet med stor respekt. Dessutom kommer ingen information om att ett barn föddes genom äggdonation att lämnas av O.L.G.A. Fertility Clinic till barnet. Vi anser att detta är det bästa sättet att skydda föräldrar, givare och barnet. Det är helt ditt beslut vad du väljer att berätta för ditt barn.

Äggmottagare har dock rätt att känna till vissa uppgifter om den person som donerar ägg. Detta inkluderar relevant medicinsk information om henne, en beskrivning av utseende och nationalitet.

 

Att bevara givarens anonymitet innebär också att inget foto ges till mottagaren. Läkare på kliniken får ha fotografier av givare, och kan jämföra dessa med fotografier av äggmottagaren för att göra en bra matchning. Men vi träffar också alla våra donatorer personligen och erbjuder mottagaren möjlighet att träffa oss innan en matchning görs.

Enligt rysk lag är gifta ryska par som gett samtycke till fertilitetsbehandling registrerade som föräldrar till ett barn som föds som resultat av denna behandling. Detta inkluderar barn som fötts som en följd av donerade ägg. I de flesta europeiska länder är kvinnan som föder ett barn att betraktas som den rättsliga modern.

Många kliniker Europa har mycket restriktiva åldersgränser för äggmottagare. Vissa kliniker vägrar att ens behandla kvinnor som är över 40. På O.L.G.A. Fertilitetsklinik accepterar vi äggmottagare upp till 51 års ålder.

Att övervinna bristen på givare ägg

donera ägg betalt äggdonation europa

Vissa länder har försökt klara bristen på äggdonatorer genom att införa ett system där flera mottagare delar på samma ägguttag. Detta innebär att äggen samlas in från en kvinna under en IVF-behandling och sedan ges till fler än en mottagare. Den här kvinnan kan vara en äggdonator eller så är hon själv en patient. I det senare fallet måste hon gå med på att ge bort en del av sina ägg, i regel som ersättning för rabatterad eller gratis behandling. Hennes egna utsikter till en lyckad IVF-behandling kan äventyras som ett resultat av att hon ger bort några av sina ägg. Detta är dock inte tillåtet i Ryssland då IVF-patienter inte får vara äggdonatorer.

På O.L.G.A. Fertilitetsklinik garanterar vi att varje äggdonator är personligen tilldelad en äggmottagare, som tar emot alla ägg från den givaren, vilket också ökar möjligheterna till framgång.

 

 

Det finns inga frågor som är för små eller obetydliga för mig. Jag här för att diskutera dem med dig

+46 842 00 2745

Må-Fre 10:00-11:30 svensk tid
Maria Jeffs,
patientsamordnare för Sverige

Maria Jeffs

Efter 3 IVF-försök i Sverige blev det 3 missfall, Elisabet och Pär är nu föräldrar till underbara Ester och detta genom äggdonation i St. Petersburg

"... När Millenniumskiftet kom 2000, minns vi alla vad vi gjorde, eller hur? Jag hade cancer, Hodgkins lymfom ... Och nu när jag står här 17 år senare förstår du att det gick bra! Förutom en viktig sak ... "

Hillevi

”... Jag är singel kvinna och när man är ensam, är man mycket känslig ... Ni såg mig som en person och jag kände att ni kunde hjälpa mig ...”

Birgita


Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories •    
  Podcast about embryonic and maternal reasons of pregnancy losses and how we solve this
  Listen to the Podcast!
  More
  The Egg Solution
  Aftenposten, 27 September 2019, Norway. Miriam Lund Knapstad, Helle Aarnes
  More
  Olga is the miracle doctor who gives baby guarantee
  ALLAS.se, Sweden. 6 August 2019. Text & Malin Aunsbjerg
  More
  Cilla Holm became a mother on her own – this is her new Liv (life)
  Dagens Nyheter, Sweden. 7 May 2019
  More
  Russian baby guarantee is the Swedes’ last chance
  Svenska Dagbladet, Sweden. 7 April 2019
  More
  Mum through embryo donation
  Marie Granmar is my very dear patient from more than 8 years ago. Please listen to Marie’s interview on TV4 7 March 2019 in Sweden
  More
  "I became pregnant with an embryo adoption”
  One more story about our dear patient Cilla Holm by Tara Magazine, Sweden
  More
  Titiyo became this year's Comeback Mum: "I've broken the norm"
  More
  Monika and André pay 240,000 SEK for having a child
  More
  "Had to travel abroad to get pregnant after 8 IVF attempts in Norway"
  Interview with our patient Elin Renate by TV2 Norway
  More
  Report on us on Norwegian Television TV 2
  More
  Enjoy our dear patient Cilla's story, who has been interviewed by the "Dagens Nyheter", daily newspaper in Sweden
  More
  Report on us and our dear patient Hillevi on SVTPlay & SVTNews
  More
  FacebookInstagram