Embryodonation – framgångsrik och kostnadseffektiv


Egg donation is not the method of choice — it is the method of exclusion”... Jag är singel kvinna och när man är ensam, är man mycket känslig ... Ni såg mig som en person och jag kände att ni kunde hjälpa mig ...”

Birgita


Embryoadoption (eller embryodonation) är en process där donerade embryon används för att skapa din graviditet. Embryoadoption är en väldigt framgångsrik procedur och kommer snart att resultera i en frisk födsel av din egen baby. Inom vårt paket med 3 cykler för embryoadoption erbjuder vi tre embryoadoptionsförsök till priset av två. 90 procent av mottagarna lyckas få barn inom tre försök.

Med embryoadoption kommer ditt mamma-barn-band att bli starkt, respekterat och omhuldat. Även om barnet inte är genetiskt kopplat till dig kommer barnet att absorbera alla dina finaste drag, talanger, beteende och även utseende, under graviditeten, amningen och den dagliga vården, kärleken och kommunikationen.

Ditt första besök inplanerat i din cykel kräver bara att du stannar två dagar i Sankt Petersburg, vilket inkluderar ett möte med din doktor och sköterska. De kommer att ge dig alla råd inför din potentiella graviditet och praktikaliteter kring att bli och förbli gravid. Vi gör dina labbtester och embryoöverföringen. Vi ordnar också så att du hämtas upp och skjutsas tillbaka till flygplatsen, och får en sightseeing-tur i staden under din vistelse.

Enkel, utvald embryoöverföring är vår standard och leder till över 50 procents klinisk graviditetsgrad. Praxis på vår klinik är att höja framgångsgraden inte genom antal överförda embryon, utan genom noggrant urval av potentiella ägg- och spermiedonatorer, samt hög standard i laboratoriet för att försäkra oss om att endast blastocyst-embryon av excellent kvalitet används.

Varför är O.L.G.A. Fertility Clinics embryoadoptionsprogram så framgångsrikt?

 • Vi använder aldrig embryon som donerats av fertilitetspatienter, för att undvika överföring av fertilitetsproblem till framtida barn.
 • Vi använder enbart högkvalitativa färska ägg från våra väl undersökta unga, friska, professionella äggdonatorer (ej IVF-patienter!)
 • Vi använder endast högkvalitativ kryo-tolerant donatorsperma från våra väl undersökta spermadonatorer
 • Vår undersökningsprocess för potentiella ägg- och spermadonatorer är väldigt strikt och vi accepterar mindre än 25 procent av de sökande
 • Genom att skapa donatorembryon från färska donerade ägg och fryst och tinad sperma från våra spermadonatorer sker befruktningen alltid genom den naturliga metoden (genom att blanda ägg och spermier). Detta ger utrymme för det naturliga urvalet av vilken spermie som befruktar ägget, vilket ger maximal embryokvalitet och framgångsgrad.

 

Varför är O.L.G.A. Fertility Clinics embryoadoptionsprogram så kostnadseffektivt?

För att vår embryoadoptionsprocedur ska bli så kostnadseffektiv som möjligt får patienterna ett eller två omsorgsfullt matchade embryon från vår embryobank. Detta minskar kostnaderna avsevärt för mottagarna, eftersom de inte behöver täcka hela kostnaden för en-till-en-donation, som till exempel i vårt enkla en-till-en-donationsprogram. Enkel, utvald embryoöverföring är vår standard och leder till över 50 procents klinisk graviditetsgrad. Praxis på vår klinik är att höja framgångsgraden inte genom antal överförda embryon, utan genom noggrant urval av potentiella ägg- och spermiedonatorer, samt hög standard i laboratoriet för att försäkra oss om att endast blastocyst-embryon av excellent kvalitet används.

Om du planerar att ha bara ett barn är embryodonation det mest effektiva och minst kostsamma alternativet. Vår statistik visar också att det är mer kostnadseffektivt och framgångsrikt att genomföra ett paket med 3 cykler embryoadoptionsprogram för priset av 2, än en enda embryoadoptionscykel. Detta eftersom 90 procent av mottagarna lyckas få barn inom tre försök.

Om du ändå vill ha några extra embryon från samma donatorer i frysen för möjlighet till syskon i framtiden, var vänlig läs mer om vårt enkla ett-till-ett-donationsprogram med färska ägg.

Vill du berätta för oss om dina behov, så att du kan få vår professionella rekommendation om bästa val av donator?

Beställ ett samtal

Hos O.L.G.A. Fertility Clinic förstår vi att embryoadoption (=embryodonation) inte är ett enkelt val att göra, eller steg att ta. För att förbereda dig emotionellt för behandlingsprocessen, och även hjälpa dig att bli en bra förälder, kommer vi att ordna upp till tre träffar med vår erfarna familjerådgivare som en del av ditt behandlingspaket.

Var vänlig beställ ett Skype-möte med vår familjerådgivare som kan stötta dig i alla svåra val eller etiska dilemman som du kan hamna i.

Det finns många anledningar till att en kvinna kan behöva embryoadoption, och olika livsresor finns i bagaget innan kvinnorna når oss. Men oavsett orsak, eller hur de olika resorna varit, vet vi att vi här hos O.L.G.A. Fertility Clinic kan ta hand om dig och hjälpa dig att få en hälsosam graviditet och en frisk baby.

Enda anledningen till att vi inte skulle kunna uppnå detta genom embryoadoption är om kvinnan saknar livmoder, eller om det finns starka medicinska skäl till att patienten inte bör bli gravid och att embryoadoption därför blir omöjlig. Oavsett hur stor din tvekan eller oro är – glöm inte bort din önskan om att bli mamma.

Beställ en telefonkonsultation med vår läkare, så att vi ge dig personlig rådgivning om dina chanser att föda ett levande barn efter embryoadoption.

Beställ ett samtal

 

Hos O.L.G.A. Fertility Clinic är vi glada och stolta över att kunna erbjuda våra patienter chans till att få erfarenheten av att bli mamma, utan att behöva vänta i månader på donerade embryon eller få donerade embryon som kanske inte har bästa möjliga matchning eller kvalitet, som är fallet hos många andra kliniker.

Från allra första början i vår embryoadoptionsprocess är det viktigt för oss att du förstår dina medicinska orsaker och känner dig bekväm med att använda embryoadoption.

Det är också väldigt viktigt för oss att ge dig råd på ett personligt sätt kopplat till din medicinska historia och inte överdriva möjliga ägg- och/eller spermieproblem. Förvånande nog blir många av de patienter som kontaktar oss med förfrågan om embryoadoption sedan föräldrar till friska barn genom äggdonation med den egna mannens/partnerns spermier, eller till och med genom IVF med egna ägg och PGS för 23 kromosomer.

Var vänlig beställ en telefonkonsultation med vår doktor, så att vi kan ge dig personliga råd kring dina chanser till levandefödsel efter embryoadoption och alternativen.

Beställ ett samtal

Vårt medicinska synsätt är väldigt personligt utifrån varje patient och vi har väldigt hög standard på vår kommunikation, för att förebygga snarare än bota komplikationer.

Vårt yttersta mål är en frisk baby i dina armar på kortast möjliga tid!

 

Det finns inga frågor som är för små eller obetydliga för mig. Jag här för att diskutera dem med dig

+46 842 00 2745

Må-Fre 10:00-11:30 svensk tid
Maria Jeffs,
patientsamordnare för Sverige

Maria Jeffs

"... När Millenniumskiftet kom 2000, minns vi alla vad vi gjorde, eller hur? Jag hade cancer, Hodgkins lymfom ... Och nu när jag står här 17 år senare förstår du att det gick bra! Förutom en viktig sak ... "

Hillevi

“Three times I went to Russia to pick up some eggs. Six embryos tested by PGS and one was good ))) This little embryo was born when I was 44 and the egg they used was from me when I was 43…”

Susanne

"...If I would have known at the start, what I know now, I would not have done my IVF-attempts at my age as egg donation gave us result straight away. It was the best decision of our lives!"

Karin and Pedro, Sweden


Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories •    
  Podcast about embryonic and maternal reasons of pregnancy losses and how we solve this
  Listen to the Podcast!
  More
  The Egg Solution
  Aftenposten, 27 September 2019, Norway. Miriam Lund Knapstad, Helle Aarnes
  More
  Olga is the miracle doctor who gives baby guarantee
  ALLAS.se, Sweden. 6 August 2019. Text & Malin Aunsbjerg
  More
  Cilla Holm became a mother on her own – this is her new Liv (life)
  Dagens Nyheter, Sweden. 7 May 2019
  More
  Russian baby guarantee is the Swedes’ last chance
  Svenska Dagbladet, Sweden. 7 April 2019
  More
  Mum through embryo donation
  Marie Granmar is my very dear patient from more than 8 years ago. Please listen to Marie’s interview on TV4 7 March 2019 in Sweden
  More
  "I became pregnant with an embryo adoption”
  One more story about our dear patient Cilla Holm by Tara Magazine, Sweden
  More
  Titiyo became this year's Comeback Mum: "I've broken the norm"
  More
  Monika and André pay 240,000 SEK for having a child
  More
  "Had to travel abroad to get pregnant after 8 IVF attempts in Norway"
  Interview with our patient Elin Renate by TV2 Norway
  More
  Report on us on Norwegian Television TV 2
  More
  Enjoy our dear patient Cilla's story, who has been interviewed by the "Dagens Nyheter", daily newspaper in Sweden
  More
  Report on us and our dear patient Hillevi on SVTPlay & SVTNews
  More
  FacebookInstagram