Din IVF-process — ett steg i taget

  Inledning

  Vi vet alla att livet sällan ger oss allt på en gång - utbildning, karriär, partner och barn. Varje steg kräver tid och energi och alla vill självklart göra ett bra jobb.

  Samma sak behövs för en effektiv och framgångsrik IVF-process.

  Det är sällan patienter kommer till oss för sin första IVF- eller IUI-cykel. De kommer i regel till oss efter flera misslyckade IVF och missfall. Och det finns ofta flera skäl till att de inte blev gravida eller att barnet tyvärr gick förlorat.

  För att komma fram till varför en IVF inte lyckades eller ledde till missfall i vår IVF-process tar vi ett steg i taget.

  Skäl till att IVF inte lyckas eller att det blir missfall

  Det finns två orsaker till att IVF misslyckas eller att det blir missfall – embryot och kvinnan.

  När embryot är orsak till att IVF inte lyckas eller leder till missfall kan det bero på brister i embryot som gör att det inte är livskraftigt. Det kan då inte utvecklas även om det inte är något fel på kvinnan.

  När kvinnor misslyckas med IVF eller får missfall kan det bero på den kvinnliga organismen och kan förklaras av hormonella, immun- eller livmoderfaktorer.

  Embryots roll vid missfall och misslyckad IVF

  Embryot spelar den största rollen vid missfall och IVF-fel och minst 75 % av misslyckandena beror på embryot.

  1. Det genetiska tillståndet i embryotGenetic situation in human embryos

  • Embryon hos kvinnor som är 35 år eller äldre har ofta en onormalt stor mängd kromosomer [Fragouli et al., 2012]
  • För många kromosomer i embryot leder nästan alltid till implantationsfel i pre-implantationsstadiet eller missfall vid implantationsstadiet. [Scott al., 2012]
  • Onormalt många kromosomer beror nästan alltid på ägget
  • Ju äldre ägg desto större risk att embryot har kromosomavvikelser
  • Kromosomavvikelser i embryots uppbyggnad före implantationsstadiet (fram t.o.m. dag 5) är obetydliga  [Alfarawati et al., 2011]

  Hur stor andel embryon i blastocyststadiet (embryon som har fäst i livmodern) förväntas ha ett normalt antal kromosomer?

  • Varannan blastocyst förväntas ha ett normalt antal kromosomer hos kvinnor som är 35-37 år;
  • Endast var åttonde blastocyst förväntas ha ett normalt antal kromosomer hos kvinnor som är 43 år.

  Andel blastocyster med normalt antal kromosomer hos kvinnor i olika åldersgrupper:

  35-37 
år38-40 
år41-42
 år43-44 år
  46%33%19%13%

  [S. Munne et al. Blastocyster som krävs för att överföra minst ett euploidembryo: Data från 10 852 genetiska screeningar (PGS) före implantation. Fertilitetsterilitet september 2015 Volym 104, nummer 3, tillägg, sidorna 13–14]

  Finns det något sätt att upptäcka om blastocyster som ”ser bra ut” också har ett normalt antal kromosomer och vilka som inte har det?

  — Ja! Det kallas genetisk testning av embryon, PGT-A (PGS)

  2. PGT-A — Genetisk testning av embryon

  Vad är PGT-A?

  PGT-A är Preimplantatorisk Genetisk Testning för att hitta aneuploidier, d.v.s. alla embryon med ett onormalt antal kromosomer. Vid denna genetiska testning av embryon hittar man de normala embryona som skiljs ut från alla tillgängliga embryon. Genom att se till att icke-normala embryon tas bort blir resultatet fler födslar per överfört embryo.

  Vad är syftet med PGT-A?

  PGT-A gör inte att ett embryo blir bättre, utan letar upp just de embryon som har ett normalt antal kromosomer så att vi kan skilja ut dem från alla tillgängliga embryon.

  Vad gör PGT-A?

  PGT-A räknar antalet kromosomer i DNA som tas från embryot. Embryon med ett onormalt antal kromosomer kommer inte att leda till en lyckad graviditet och sorteras därför bort. Enbart embryon med normalt antal kromosomer överförs till livmodern.


  Vilka är målen med PGT-A?

  • Att öka antalet graviditeter.
  • Att minska riskerna för missfall.
  • Att öka andelen lyckade graviditeter per överförda embryon.
  • Att förkorta tiden till att det blir en graviditet genom att färre embryoöverföringar behövs för att leda till en graviditet.

  Vilka är siffrorna?

  STAR1-försök jämfört med SART (Nationell sammanfattningsrapport USA 2014 - 2017) Graviditetsresultat

  STAR1 Trial Compared with SART(National Summary report USA 2014 - 2017) Pregnancy outcomes

  STAR — 20 veckors pågående graviditet per överföring.
  Observera att alla 20 veckors pågående graviditeter ledde till en normal förlossning

  SART — Antal lyckade födslar per SET-överföring

  Kan du ha nytta av att använda PGT-A?

  Kvinnor, 35 år och äldre, har en statistisk säkerställd ökning av normala förlossningar per embryo som överförts efter PGT-A jämfört med kontrollgruppen (inga PGS).

  Hur ser processen för PGT-A ut?

  1. En liten bit av embryots yttre lager (den framtida moderkakan) tas ut med en pipett.
   A small piece of the embryonic external layer (future placenta) is taken by a pipette
  2. Varje blastocyst är fryst genom förglasning, vitrifikation, efter biopsin.
    
  3. Från det tagna provet extraheras DNA, som multipliceras och testas för att se om det innehåller 23 par kromosomer.
  4. Embryon med ett onormalt antal kromosomer används inte utan tas bort.
  5.  Embryon med ett normalt antal kromosomer används för att överföras till livmodern.

  Har du frågor?

  Få en gratis konsultation!

  Kvinnans roll vid missfall eller en misslyckad IVF

  Orsakerna till missfall eller misslyckad IVF kan vara hormonella, bero på immunitet eller på tillståndet i livmodern. Ofta ser vi en kombination av dessa faktorer när vi behandlar våra patienter.

  1. Att implantationsfönstret missas – främsta skälet till att det blir fel vid implantationen i IVF-cykler med färska ägg

  Att få ett embryo att fästa i livmodern kallas implantation. Implantationen börjar med att receptorer på ytan av det kläckta embryot kan känna igen olika receptorer på livmoderns slemhinna.

  Implanteringsfönstret är tidsramen då receptorerna finns på livmoderslemhinnan. Det är i regel 5-7 dagar efter att produktionen av det kvinnliga könshormonet progesteron, gulkroppshormon, har satt igång i en follikel som skapats vid ägglossningen.

  I vanliga fall startar produktionen av progesteron samma dag som ägglossningen sker. Embryon är oftast klara för en implantation på dag 5-7 i utvecklingen.

  Naturen har alltså, på ett väl fungerande sätt, synkroniserat de båda processerna för embryonal och endometrial beredskap för implantation:

  • Embryot är redo att implanteras 5-7 dagar efter ägglossningen.
  • Livmoderslemhinnan är redo för implantation 5-7 dagar efter ägglossningen

  Embryot är redo att implanteras 5-7 dagar efter ägglossningen
  Embryot är redo att implanteras 5-7 dagar efter ägglossningen

  Endometriet är klart för implantation 5-7 dagar efter ägglossningen

  Endometriet är klart för implantation 5-7 dagar efter ägglossningen En synkroniserad process i äggstockarna och livmodern i en naturlig menstruationscykel

  FSH, ett follikelstimulerande hormon, stimulerar follikulär tillväxt från dag 4 till 14

  En säck, en follikel, med ett ägg växer och producerar östrogen som gör att fostret växer i livmodern

  Vid ägglossning släpps ett ägg vilket öppnar implantationsfönstret

  Produktionen av progesteron börjar omedelbart efter ägglossningen

  Progesteron gör att livmoderslemhinnan blir mottaglig för embryot.

  Slemhinnan kan ta emot embryot 5-7 dagar efter att progesteron börjar produceras och implantationsfönstret öppnats

  En stimulering av äggstockarna kan dessvärre också göra att de båda processerna går i otakt och implantationen av embryot sätter igång innan slemhinnan i livmodern är redo. Det kan bero på alltför höga, s. k. suprafysiologiska, nivåer av hormoner i kroppen. I många stimulerade cykler går produktionen av progesteron då igång för tidigt – kanske flera dagar före ägglossningen.

  Om produktionen av progesteron börjar tidigare än när embryot skapas kommer receptorerna i livmoderslemhinnan, som ska kännma igen embryot, vara på plats alltför tidigt och när embryot når blastocystkläckningsstadiet finns receptorerna inte längre kvar i livmodern.

  Den nödvändiga dialogen mellan embryot och livmodersslemhinnan kan då inte ske och det blir ingen implantation!

  Att det inte sker en synkronisering mellan embryot och livmodersslemhinnan vid implantation är en av de vanligaste orsakerna till att implantationen misslyckas vid IVF
  Desynchronization of the embryo’s and endometrium’s readiness for implantation is one of the most frequent reasons for implantation failure in fresh IVF cycles

  2. Att återupprätta dialogen mellan embryot och livmodern genom att ta ett steg i taget i din IVF-process

  Bristen på dialog mellan embryot och endometriet kan vi ofta undvika genom att utföra en uppgift i taget.

  Det första steget är att få fram fungerande ägg och livskraftiga embryon genom att använda en individuellt anpassad stimuleringsprocess. Vid denna stimulering fokuserar vi enbart på folliklar, ägg och embryon. Det går just då inte att göra något åt livmoderslemhinnan.

  När blastocysterna är redo fryser vi dem försiktigt. Då vi fått den fortsatta utvecklingen av embryona att stanna upp inriktar vi oss på att göra en optimal förberedelse av livmodern så att den klarar att ta emot embryot.

  Inför överföringen av embryot skapar vi en period där vi fokuserar på att få livmodersslemhinnan att bli den bästa möjliga mottagaren av embryot vid den mest lämpliga tidpunkten. Efter stimuleringsperioden krävs det ofta en menstruationscykel för att äggstockarna ska sluta producera mer progesteron. Vi rekommenderar därför ett avbrott i processen efter ägglossningen innan vi överför embryot.

  Andra saker som kan ställa till problem för den blivande modern är hormoner, immunitet och annat som rör livmodern.
  Hur vi hanterar de frågorna tar vi upp i beskrivningen av Steg-för-steg i IVF-processen.

  Har du frågor?

  Få en gratis konsultation!

  Din IVF-resa: Ett steg i taget

  Vi har sällan patienter där det bara finns en enda anledning till att det blir missfall eller att IVF misslyckas.

  För att hitta orsaker till tidigare fel eller förluster genomför vi alltid vår IVF-process noggrant, steg för steg, där vi i varje steg fokuserar på att lösa ett eller flera problem.

  Varje steg på din IVF-resa har sitt eget fokus och mål:

  Steg i din IVF-processMål  Fokus
  Cykel 1:
  Din stimuleringscykel
  Livskraftiga embryon i blastocyststadiet. Normalt med 23 kromosompar
  • Skapa väl fungerande ägg genom individualiserad stimulering
  • Växande blastocyster
  • PGT-A – val av embryo med 23 kromosompar från alla tillgängliga embryon (PGT-A gäller för kvinnor, 35 år och äldre)
  • Mild frysning av blastocyster genom förglasning, en specialfrysning, för att hindra embryonas åldrande gör oss fria att flytta fokus till nästa steg – en optimal beredning av livmoderslemhinnan för att få den att bli redo för implantation.
  Cykel 2:
  Träningscykel
  Mottagande livmodersslemhinna
  • Östrogen- och progesteronbehandling i din förberedande cykel hjälper till att återställa mottagligheten i livmoderslemhinnan inför överföringen av embryot.
  • Kontroll av livmodern med hjälp av liten videokamera, hysteroskopi
  • Kirurgisk och/eller medicinsk behandling för att upptäcka onormalt innehåll i livmodern.
  • Irritera livmoderslemhinnan såpass mycket att förmågan att ta emot embryot blir större.
  • Antibakteriella och antivirala insatser jämte immunterapi för att få förbättrade tillväxtfaktorer.
  Cykel 3:
  Överföring av embryon
  Implantationen
  • Se till att ha ett livskraftigt embryo
  • Överför embryot till en väl förberedd livmoderslemhinna
  • Överföring vid rätt tidpunkt
  Behandling efter att embryot överförts tills en lyckad förlossning skerBarnet
  • Fortsatt hormonellt stöd, lågmolekylärt heparin mot blodproppar och annan medicinering kommer du att få för att undvika risk för missfall och minska risken för en för tidig födsel
  • Du kommer också att få utbildning om vad du kan göra för att förebygga missfall
  • Du kommer att ha en fortsatt dialog via e-post, telefon, Skype o.s.v. med våra läkare och sjuksköterskor fram till förlossningen!

  Cycle 1
  Din stimuleringscykel

  Mål: Att, vid blastocyststadiet, ha ett livskraftigt embryo med normalt 23 par kromosomer

  Vi får ofta frågan om vi är kända för att vi använder PGT-A (PGS) för att förbättra ägg- och embryokvaliteten.

  Nej, PGT-A är bara en metod för att testa embryot. Det hjälper oss att kunna ta bort blastocyster som kan synas vara bra men är onormala och inte ska användas. Testet gör alltså inte dina embryon bättre utan görs för att hjälpa oss att hitta de embryon som har ett normalt antal kromosomer bland alla dem som finns tillgängliga.

  För att kunna testa embryon, som verkar vara bra i blastocyststadiet, måste vi först skapa dem. Det kan vara utmanande, särskilt hos patienter som inte har haft blastocyster i tidigare försök. Vi har respekt för dessa utmaningar och vet hur vi ska hantera dem.

  Hur kan man få fram livskraftiga blastocyster även om tidigare försök lett till att det inte blivit några blastocyster alls?

  Steg 1. En stimulering som är anpassad till dig

  Mål: Att få fram fungerande ägg

  Två kvinnor i samma ålder och och med samma AMH-nivåer kan ändå behöva olika stimuleringsprogram.

  När vi får veta mer om dig ger det oss en bra grund som baseras på din medicinska historik, dina testresultat och information om dina tidigare IVF-försök.

  När du berättar om dina tidigare IVF-försök skapar du en grund som gör att vi kan hitta den mest framgångsrika stimuleringsvägen för dig.

  Under två veckor från början av ägglossningscykeln, eller äggplockningen, måste äggen multiplicera energiresurserna hundratals gånger. Det är helt klart att energi behövs för att skapa ett livskraftigt embryo.

  En spermie ger hälften av ett genom, men det är bara ägget som har krafter nog att producera embryot. Krafterna kallas mitokondrier och om en cell vore en stad så skulle mitokondrierna vara stadens kraftverk.

  En individualiserad, balanserad och lämplig längd på stimuleringen hjälper äggen att få tillräckligt med energi för att klara av både befruktning och embryonal utveckling.

  Vi rekommenderar också vitaminer och kosttillskott för att öka äggens energinivå.

  Steg 2. En skonsam, snabb och smärtfri hämtning av ägg

  Mål: En follikel med ett moget ägg

  Vi är arbetar mycket försiktig med att göra äggplockningen mjuk, snabb och smärtfri. Det garanterar att dagen för äggplockning blir en bra dag för alla våra patienter.

  Under äggplockningen fokuserar vi på varje follikel och varje ägg. Om du som patient vill gå vidare mot äggplockning med enbart en enda follikel kommer vi att göra vårt bästa för dig.

  Steg 3. En förstklassig process i vårt embryolaboratorium

  Mål: Blastocyster med 23 kromosompar
  • Elegant genomförda och skonsamma IVF- och ICSI-procedurer.
  • Att få en välgjord och pålitlig blastocyst att växa.
  • Genomföra PGT-A, en genetisk testning av embryon för att få fram normala och fungerande exemplar bland alla tillgängliga embryon.

  Embryon är som barn eller blommor. Vi måste umgås med dem på ett ömsint sätt och hantera dem med kärlek och omsorg. Våra embryologer känner det ofta som att de sköter om blommor eller arbetar på en förskola, snarare än att de odlar embryon.

  Svetlana Shlykova, den ledande embryologen vid O.L.G.A. Clinic, är både förälskad i blommor och i sina barnbarn och embryona i hennes laboratorium får också ta del av den särskilda kärlek hon har.

  Steg 4. Varsam nedfrysning av dina blastocyster genom förglasning, snabb nedfrysning

  Mål: Att hejda embryonas utveckling och få tid att låta livmoderslemhinnan
  • Varför överför vi inte färska embryon?
   – Eftersom livmoderns mottaglighet är lägre i stimulerade cykler än i naturliga cykler, eller cykler med HRT, hormonersättningsterapi.
  • Varför fryser vi alla embryon?
   – Vi fryser alla embryon för att stoppa deras utveckling så att vi får ett par månader på oss att fokusera på din livmoderslemhinna och på andra faktorer hos dig som kvinna.
  • Varför inte prova med ett färskt embryo först och sedan försöka med ett fruset embryo om överföringen med ett färskt embryo inte fungerade?
   – Många patienter har bara ett användbart embryo och vi måste alltid skapa bästa möjliga förutsättning för att uppnå ett maximalt resultat.
  • Varför är ni inte rädda för "att riskera embryot genom att frysa det"?
   – Eftersom vi har goda erfarenheter som visar att mer än 95 % av embryona överlever en frysning/tining via förglasning.

  Cykel 2
  Din träningscykel

  Mål: Att göra livmoderslemhinnan beredd att ta emot embryot

  Cykel 2 kommer efter din ägglossning och före överföringen av embryot.

  A. Träningscykel med östrogen och progesteron

  Behandlingen i en förcykel består i regel av att använda naturliga eller syntetiska östrogen- och progesteronhormoner för att imitera faserna i den normala menstruationscykeln.
  Vi kallar detta en träningscykel, eftersom det hjälper oss att i förväg utvärdera hur din livmoderslemhinna svarar på vissa hormonella doser så att vi i förväg kan välja rätt hormondosering just för dig i din embryoöverföringscykel.
  Hormonterapi med östrogen och progesteron hjälper också till att återställa livmoderslemhinnans mottaglighet, även för patienter som haft nedsatt mottaglighet hos livmoderslemhinnan.

  Under denna träningscykel kan hysteroskopi och andra behandlingar som tillsättning av antibiotika och antivirala läkemedel göras. Vi kan också föra in tillväxtfaktorer och göra immunterapi om det behövs. Allt gör vi för att skapa bästa möjliga bas för nästa cykel, cykel nr 3, som är en överföringscykel för embryot.

  I förberedelserna för överföringen av embryon ingår cykel nr 2 och 3.
  Målet med den medicin som används inför överföringen av ditt embryo är att se till att din livmoderslemhinna är redo för implantation på bästa sätt och i rätt tid.

  B. Hysteroskopi följt av medicinering

  När vi fått studera din slemhinna i olika stadier före och under stimuleringen och vid äggplockningen informerar vi dig ifall vi, med hjälp av ultraljud, kunnat se tecken på polyper, vidhäftningar eller andra strukturer i livmoderslemhinnan som kan göra det svårare för en implantation. Om vi ​​ser risker för IVF-fel rekommenderar vi en hysteroskopi.

  En hysteroskopi är en videokameraundersökning av livmodern där vi tittar på livmodern från insidan!

  Hysteroskopi kommer från det grekiska ordet för livmoder, hyster, och skopi som betyder se på grekiska.

  Om det krävs en hysteroskopi kommer vi göra den i din cykel nr 2 för att inte slösa bort någon tid.

  Med hysteroskopi kan vi med hjälp av en en liten videokamera se hur det ser ut i din livmoder. Hittar vi något onormalt tar vi bort det med mikrokirurgi, en åtgärd som ökar chansen för en lyckad implantation.

  Vår klinik har utrustning för en fullständig kirurgisk hysteroskopi under narkos så att vi kan föra in vätska i livmodern för att få slemhinnan slätare så att vi kan se alla detaljer som annars kan gömma sig vid en mer ordinär hysteroskopi.

  Efter att ha jämnat ut livmoderslemhinnan och fått full överblick över den, utan att patienten känner någon smärta, kan vi upptäcka och korrigera alla onormala fynd som stora och små polyper och ärrvävnad och behandla eventuella skador i livmoderslemhinnan.

  Sedan vi ”skrapat” slemhinnan blir den fräschare och smidigare med ett bättre blodflöde varvid det blir betydligt lättare för embryot att fästa där, vilket underlättar implantationen.

  Scratching, which is a nice peeling for the uterus — can be done to improve blood flow and facilitate implantation

  Beroende på vad vi finner under hysteroskopin kommer vi att informera dig om vilken behandling som kan bli aktuell. Det kan vara att tillföra tillväxtfaktorer när vi tagit bort ärrvävnad eller funnit att slemhinnan är för tunn, eller att ge antibiotika mot kronisk inflammation och ge immunterapi inklusive intralipider, särskilda fettemulsioner, i de fall då autoimmunitet misstänks.

  I vissa fall, till exempel vid endometrios, då vävnad som liknar livmoderslemhinnan växer utanför livmlodern, kan vi efter hysterskopin rekommendera längre behandlingar för att hålla endometriosen nere så att implantationen inte misslyckas.

  All medicin som måste tas efter hysteroskopin och fram till överföringen av embryot finns i apotek i vår närhet.

  Efter hysteroskopin och borttagning av polyper eller ärrvävnad, hormonell och immun- och blodförtunnande terapi kommer det att vara mycket lättare för ett embryo att fästa i livmodern.

  Hysteroscopy findings can explain why it may be so hard for embryos to attach and growHysteroskopifynd kan förklara varför det är vara svårt för embryon att fästa och växa.

  Luxurious environment for your VIP embryo after hysteroscopy and treatment Luxurious environment for your VIP embryo after hysteroscopy and treatment

   

  C. ERA-test — Endometrial Receptivity Array

  En genetisk analys som talar om vid vilken tidpunkt ett embryo har störst sannolikhet att fästa i livmoderslemhinnan.

  Under hysteroskopin kan vi också göra ett ERA-test för att kunna säga vilken dag, efter att vi börjat med progesterontillskott, livmoderslemhinnan är mest mottaglig för embryot.

  ERA-testet kontrollerar alltså hur beredd slemhinnan är för implantationen baserat på hur hinnan ser ut när implantationsfönstret finns där.

  Hos en majoritet av kvinnor finns ett implantationsfönster som varar cirka 72 timmar och visar sig hos kvinnan när det gått cirka sex dagar efter tillskottet av progesteron.

  Men hos mellan 20 och 30 % av kvinnorna kan implantationsfönstret komma tidigare eller senare. Varför det är så undersöker vi hos patienter som kommit till oss efter flera misslyckade försök.

  D. Nedreglering

  Om hysteroskopin visar att det inte finns något skäl att skjuta upp din embryoöverföring senare än i cykel nr 3 får du ett "nedreglerande" hormon i slutet av cykel nr 2.

  Nedregleringsinjektionen ges för att undvika en för tidig ägglossning som kan göra att tidpunkten för implantationsfönstret blir annorlunda än vad som var tänkt för att överföra embryot.

  Nedregleringsbehandlingen, utan östrogenbeläggning i det hormonella systemet, överstiger inte sju dagar och det är därför inte sannolikt att oönskade symptom ska dyka upp på så kort tid.

  Cykel 3
  Din cykel för överföring av embryon

  Mål: Att få en lyckad implantation

  A. Medicinering för att få fram en mottaglig livmoderslemhinna

  När du har slutat med östradiol, ett kraftfullt östrogen, och med progesteron under cykel nr 2, din träningscykel, börjar menstruationen och det är också början på din cykel nr 3.

  Beredningen av livmoderslemhinnan fortsätter med östrogener för att hjälpa hinnan att få den rätta tjockleken och vara redo för överföringen av embryot. Tillväxten av slemhinnan övervakas med hjälp av ultraljud hos din lokala läkare för att se hur tjock slemhinnan är och om det krävs mer östrogen.

  De östrogendoser vi föreskriver inför överföring av embryon är alltid mycket lägre än de östrogennivåer som finns under graviditeten och som skapas av moderkakan.

  Vi använder också tillväxtpreparat för att öka slemhinnetjockleken hos patienter som tidigare haft svårigheter att få slemhinnan att växa och vi använder även lågmolekylära hepariner för att förbättra blodflödet i livmodern såväl före, som under och efter överföringen av embryon.

  Intralipider och IVIG sätter vi in för att påverka en potentiell modersimmunitet mot embryot i vissa patientgrupper.
  Efter ett grundligt studium av din medicinska historia lägger vi till eventuellt nödvändig medicinering till din behandlingsplan.

  B. Progesteron

  Sex dagar före planerat datum för din överföring av embryot börjar du med progesteron. Om ERA-testet har visat att implantationsfönstret ligger tidigare eller senare, sätter vi igång progesteronbehandlingen med hänsyn till detta.

  Nu måste du ta två varianter av progesteron på samma gång: Vaginalt pessar/vaginal-kräm och injektioner.
  Varför båda?
  – Eftersom den här kombinationen är det bästa sättet att minska risken för genomblödning, tidigt missfall, samtidigt som det ökar chansen att graviditeten kan fortsätta.

  Men det här är bara ett resultat som leder till att få igång din graviditet – slutresultatet är ju din baby!

  C. Överföringen av embryot

  I vår standardbehandling ingår enbart en embryoöverföring.

  En lyckad förlossning per embryoöverföring efter PGT-A på vår klinik ligger i genomsnitt på 40 %. Det innebär att 40 % av överföringarna vid vår klinik av ett enda normalt embryo med 23 kromosomer leder till att det föds ett barn.

  Att överföra två embryon ökar inte graviditetsgraden särskilt mycket, men ökar däremot risken för moderns liv och hälsa och för barnen om det blir en tvillingfödsel.

  Därför håller vi oss till vårt koncept, som lett till stora framgångar, inte genom att öka antalet överförda embryon, utan genom att bygga upp en väl fungerande klinisk strategi och noggrant laboratoriearbete.

  Dagen för överföring av embryot är en mycket viktig dag för varje patient.
  All information om medicinering och den vidare processen får du av våra läkare och sjuksköterskor dagen före din embryoöverföring. Då kan du känna dig säker och vara bekväm med att veta att alla steg efter överföringen av embryot är väl förberedda.
  Vi vill alltid att din embryoöverföring ska innebära en mjuk och mild procedur och en lycklig upplevelse för dig.

  Har du frågor?

  Få en gratis konsultation!

  Behandling efter din överföring av embryot fram till det levande barnets födelse

  Mål: En bebis

  När embryot har överförts till din livmoder fortsätter du att ta östradiol och progesteron i tio dagar innan du gör ett graviditetstest i form av ett blodprov. Om testresultatet är positivt får du göra en ultraljudsskanning tre veckor senare för att bekräfta graviditeten.

  Du fortsätter sedan din hormonella medicinering i 12-13 veckor tills moderkakan blivit mogen och producerar tillräckligt med hormoner för att stödja själva graviditeten.
  Nu behöver du i regel inte något mer specifikt stöd. Det som sker nu kan liknas vid en naturlig graviditet och prognosen för att bära den till fullo är mycket bra.
  När det mesta av ditt hormonella stöd nu har upphört får du bara progesteron i en låg dos fram till vecka 32. Det är för att hålla livmoderhalsen lång, stark och stängd och minska risken för sent missfall eller för tidig födsel. I vissa fall rekommenderar vi att du fortsätter med laspirin i låga doser och lågmolekylärt heparin för att förbättra moderkakans funktion och minska risken för sena komplikationer under graviditeten som till exempel havandeskapsförgiftning, s.k. preeklampsi.

  Vi kommer att fortsätta ha kontakt med dig fram till ett positivt graviditetstest, en ultraljudsundersökning och själva förlossningen. Vi bistår med rådgivning och stöttar dig under hela resan.

  Vi gör det för att vi vet att en graviditet inte är det enda resultat du vill ha. Det viktigaste resultatet för dig är en bebis i dina armar.

  Kontakta oss gärna för att konsultera en av våra läkare som kan prata med dig om din medicinska historia och ge dig råd om den bästa behandlingsplanen för att du ska få ett barn.

  Vi vill gärna hjälpa fler kvinnor att bli mödrar med sina egna ägg.

  Så vill du prata med våra läkare om din situation och få veta vilka alternativ som finns, får du gärna kontakta oss!

  Få en gratis konsultation!

  Ordlista

  Aneuploid — ett onormalt antal kromosomer i cellen. Ett onormalt antal kromosomer i embryoceller gör att embryots utveckling upphör. Det svarar för 70 - 80 % av graviditetsförlusterna under de första 12 veckorna av en graviditet.

  Blastocyst — det stadium som ett mänskligt embryo normalt når på utvecklingsdag fem.Det är i detta stadium som processen med implantation av embryot börjar.

  Kromosom — en enhet med genetisk information i en cell som innehåller DNA ochproteiner. Ett onormalt antal kromosomer i embryoceller gör att embryots utveckling upphör vilket bidrar till 70 - 80 % av graviditetsförlusterna under de första 12 veckorna.

  Endometrium — livmoderslemhinna.

  ERA-test — är en förkortning för ”Endometrial Receptivity Array”. ERA-testet ska tala om på vilken dag, efter starten av progesteronbehandlingen, som livmoderslemhinnan är mottaglig för embryon och en implantation troligen kan ske.

  Östradiol — det mest verksamma kvinnliga hormonet som får livmoderslemhinnan att utvecklas. Östradiol produceras av den växande follikeln i äggstocken.

  Follikel — en cirka två centimeter stor bubbla som innehåller ett ägg med en diameter på 0,1 mm. Folliklar finns i äggstocken.

  Kläckning — en process med embryon som lämnar äggstocken. Efter kläckning skulle en kyckling, bildlikt sett, kunna gå iväg och sedan klara sig själv.
  Blastocyster tar hand om sig själv genom att deras receptorer letar efter receptorer i livmoderslemhinnan att fästa vid för att kunna fortsätta att leva.

  Hysteroskopi — kontroll med hjälp av videokamera som förs in i livmodern den naturliga vägen. "Hyster" betyder "uterus" och "skopi" står för "se" på grekiska. Hysteroskopi möjliggör kirurgisk behandling av sådant i livmodern som kan leda till IVF-fel.

  Implantation — en process för igenkänning och koppling mellan receptorer på ytan av embryot och på ytan av livmoderslemhinnan som som gör att embryot kan tränga in i slemhinnan och fästa sig där.

  Implantationsfönster — en tidsram på cirka 72 timmar när speciella receptorer finns på ytan av livmoderslemhinnan som i sin tur kan känna igen receptorer på ytan av embryot för att sätta igång implantationen.

  Levande födsel — beräknas per antalet embryoöverföringar. Begreppet visar i procent hur många embryoöverföringar som resulterat i levande födslar.

  Ägglossning — när ägget lämnar äggstocken

  PGT-A (PGS - historiskt namn) — Preimplantation Genetisk testning för aneuploidier. Med denna genetiska testning av embryon i blastocyststadiet hittar vi normala embryon med 23 par kromosomer bland alla tillgängliga embryon.
  Genom att vi tar bort alla onormala embryon från användning ökar levandefödelsetalen per överfört embryo, samtidigt som tiden till en graviditet förkortas. PGT-A används på kvinnor som är 35 år och äldre.

  Progesteron - ett gulkroppshormon och det främsta graviditetshormonet. Progesteron börjar produceras i äggstockarna vid ägglossningen. Progesteron påverkar livmoderslemhinnan och ökar beredskapen för implantation samt öppnar implantationsfönstret.

  Receptor — en proteinstruktur på ytan av en cell som känner igen receptorer på ytan av en annan cell (som en nyckel i ett lås). Med hjälp av receptorer kan cellerna kommunicera med varandra som exempelvis i en implantationsdialog mellan embryonala celler och celler i livmoderslemhinnan under implantationsprocessen.

  Få en gratis konsultation!

  Titta på våra webbseminarier!

  Because of multiple reasons of miscarriages and IVF failures we split IVF process in parts to solve each of them and achieve live birth

  By Dr. Olga Zaytseff
  The founder of O.L.G.A. Clinic

  Get Access Free

  How to identify challenges, grow competent eggs, create viable embryos and screen them by PGT-A

  By Dr. Olga Zaytseff
  The founder of O.L.G.A. Clinic

  Get Access Free

  This webinar about optimizing uterus by hysteroscopy, boosting uterine lining by specific medication, precise timing of embryo transfer with the help of ERA test, hormonal and immune treatment

  By Dr. Elena Lapina
  Head doctor and co-founder of O.L.G.A. Clinic

  Get Access Free

  How to identify and solve them to achieve successful pregnancy and live birth

  By Dr. Elena Lapina
  Head doctor and co-founder of O.L.G.A. Clinic

  Get Access Free

  Hot and controversial topics explained from the very beginning — basic genetics, indications, embryo biopsy and freezing, challenges, results and new frontiers

  By Dr. Anna Gusareva
  Embryo Lab Chief at O.L.G.A. Clinic

  Get Access Free

  How embryos are created and grow in the lab? How embryologists make sure that embryos feel at home in the lab? How to choose the best embryo that will result in live birth?

  By Dr. Anna Gusareva
  Embryo Lab Chief at O.L.G.A. Clinic

  Get Access Free

  By Dr. Alena Egorova
  Leading fertility specialist at O.L.G.A. Clinic

  Get Access Free

  How to make decision and process comfortable and friendly for you, and your result — efficient.

  By Dr. Olga Zaytseff
  The founder of O.L.G.A. Clinic

  Get Access Free

  Valeria shares different aspects of her work and show even examples of excellent egg donor choices based on physical characteristics and non-physical parameters, such as education, personal motivation, occupation...

  By Valeria Sergeeva
  The leading egg donation expert at O.L.G.A. Clinic

  Get Access Free

  Egg donation… Embryo adoption…
  How normal is the whole process? Who are the donors and what I should/can know about them? Where is the border of my influence?

  By Valeria Sergeeva
  The leading egg donation expert at O.L.G.A. Clinic

  Get Access Free

  We prepared a very special video where egg donors personally tell about themselves, their principles of life, their reasons to donate and the philosophy of this huge project called "Egg Donation" at O.L.G.A Fertility Clinic

  By Valeria Sergeeva
  The leading egg donation expert at O.L.G.A. Clinic

  Get Access Free
  Four Steps to Wellbeing and Balance during Fertility Treatment

  By Tatiana Varzaeva
  Perinatal psychologist at O.L.G.A. Clinic

  Get Access Free

  • We ask you provide your full Date of Birth for more exact medical advice
  • Hidden
  • Hidden
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

   

  Kontakta oss nu! Få en gratis konsultation!

  • Vi ber dig att uppge ditt födelsedatum för mer exakt medicinsk rådgivning
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

  Media & Press

  VG.no, Norway | 30 March 2024 | Nora Thorp Bjørnstad | Fredrik Solstad (Photo) | Translation to English: Anna Svarynskaya

  Read more

  Read more

  Tara (Sweden) | By Anna-Maria Stawreberg | Translation from Swedish by Anna Svarinskaya

  Read more

  Success Stories

  Alltid, alltid ska jag känna djup tacksamhet till Olga och hennes team för att de förverkligade min dröm och gav mig min älskade Elvira.

  Read more

  Kära vänner, för att ge er hopp och stöd delar vi med er framgångsrika behandlingshistorier från vår klinik.

  Read more

  Read more

  Dr. Olga's Patients' Gathering in Stockholm

  Dr. Olga's Patients' Gathering in Stockholm

  August 2017


  Dr. Olga's Patients' Gathering in Oslo

  Dr. Olga's Patients' Gathering in Oslo

  September 2017


  Watch video about our Team!