PGS-principen

PGS-teorin baseras på 3 viktiga fakta:

1. Mänskliga embryon är ofta aneuploida:

 • Vid åldern 30-35  30-40 % av blastocystenra är aneuploida
 • Vid åldern 40-42 70-80 % av blastocysterna är aneuploida [Fragouli et al., 2012]

2. Aneuploidi är nästan alltid dödligt – leder till att embryot slutar utvecklas beroende på brist eller överskott av genetiskt material [Scott at al., 2012]

3. Inflytandet av kromosomavvikelser på embryots morfologi är väldigt obetyligt. Med andra ord kan ett embryo som “ser bra ut” vara aneupliot. [Alfarawati et al., 2011]

Konsekvenser:

Aneuploida embryon kan väljas för överföring (ET), eftersom de ser lika bra eller bättre ut än sina euploida syskon som då tragiskt nog inte väljs ut. Oftast leder en överföring till livmodern av aneuploida embryon inte till någon graviditet, eller så blir det ett tidigt missfall före 12 veckor. Enbart några få typer av kromosomavvikelser är kompatibla med en fullständig graviditet och kan till exempel leda till att ett barn föds med Downs syndrom (trisomy 21) eller Turners syndrom (45, XO). 

Slutsats: Ett felaktigt kromosomtal är främsta anledningen till att ett embryo av morfologiskt god kvalitet inte fäster och/eller utvecklas vidare till ett levande fött barn.

Lösning:

Test av alla 23 kromosompar i blastocystembryon som “ser bra ut”, för att välja dem som inte bara har största chansen att fästa utan även stanna kvar och resultera i en levandefödsel.

Denna embryotestning kallas Preimplantatorisk genetisk screening = PGS.

Huvudprincipen för PGS för 23 kromosompar är att sortera ut de embryon som har god morfologi men samtidigt fel kromosomtal, och varken använda dessa för färsk embryoöverföring eller frysning.

PGS gör inte dina embryon bättre. Det hjälper till att välja de mest livskraftiga embryon som du har. PGS ökar inte det kumulativa resultatet av en IVF-stimulering, inklusive alla färska och frysta överföringar från en eller flera IVF-cykler. Men det ökar andelen lyckade inplanteringar, kliniska graviditeter och levandefödslar per embryoöverföring. Därför minskar PGS för 23 kromosompar tiden som du lägger på att nå fram till en graviditet och levandefödsel.

Ju äldre äggen är som används för att skapa graviditeten desto högre är risken för abnormitet. Risken blir också högre för att plocka upp ett onormalt embryo för överföring om man väljer enbart utifrån morfologin.

Ju äldre kvinnan är desto större nytta kan hon dra av att embryon väljs för överföring baserat både på morfologi och PGD för 23 kromosompar.

Slutsats: PGS för 23 kromosompar eliminerar de negativa effekterna av moderns ålder på inplanteringen (om det finns kromosommässigt normala embryon och överföring är möjlig)

 

Det finns inga frågor som är för små eller obetydliga för mig. Jag här för att diskutera dem med dig

+46 842 00 2745

Må-Fre 10:00-11:30 svensk tid
Maria Jeffs,
patientsamordnare för Sverige

Maria Jeffs

“Three times I went to Russia to pick up some eggs. Six embryos tested by PGS and one was good ))) This little embryo was born when I was 44 and the egg they used was from me when I was 43…”

Susanne

”... Jag är singel kvinna och när man är ensam, är man mycket känslig ... Ni såg mig som en person och jag kände att ni kunde hjälpa mig ...”

Birgita

Efter 3 IVF-försök i Sverige blev det 3 missfall, Elisabet och Pär är nu föräldrar till underbara Ester och detta genom äggdonation i St. Petersburg


Having questions? Ask our doctors now!

A blog by Tone Bråten

A blog — to help you on your journey to become parents!

Our patients tell their stories •    
  Podcast about embryonic and maternal reasons of pregnancy losses and how we solve this
  Listen to the Podcast!
  More
  The Egg Solution
  Aftenposten, 27 September 2019, Norway. Miriam Lund Knapstad, Helle Aarnes
  More
  Olga is the miracle doctor who gives baby guarantee
  ALLAS.se, Sweden. 6 August 2019. Text & Malin Aunsbjerg
  More
  Cilla Holm became a mother on her own – this is her new Liv (life)
  Dagens Nyheter, Sweden. 7 May 2019
  More
  Russian baby guarantee is the Swedes’ last chance
  Svenska Dagbladet, Sweden. 7 April 2019
  More
  Mum through embryo donation
  Marie Granmar is my very dear patient from more than 8 years ago. Please listen to Marie’s interview on TV4 7 March 2019 in Sweden
  More
  "I became pregnant with an embryo adoption”
  One more story about our dear patient Cilla Holm by Tara Magazine, Sweden
  More
  Titiyo became this year's Comeback Mum: "I've broken the norm"
  More
  Monika and André pay 240,000 SEK for having a child
  More
  "Had to travel abroad to get pregnant after 8 IVF attempts in Norway"
  Interview with our patient Elin Renate by TV2 Norway
  More
  Report on us on Norwegian Television TV 2
  More
  Enjoy our dear patient Cilla's story, who has been interviewed by the "Dagens Nyheter", daily newspaper in Sweden
  More
  Report on us and our dear patient Hillevi on SVTPlay & SVTNews
  More
  FacebookInstagram