Pris och Paket

Packages IVF with own eggs, 2021

Single cycle IVF

3 990 €
What is includedWho can applyExtra Costs

One IVF cycle incl. stimulation,
egg retrieval embryo transfer

 • One treatment plan for ovarian stimulation
 • Laboratory tests at our clinic for 1 IVF cycle
 • One sperm freezing if necessary
 • One ICSI if necessary
 • One Blastocyst culture
 • One freezing of embryos
 • Embryo storage for up to two years
 • One treatment plan for one embryo transfer
Women till 44th birthday can applyMedication;
If necessary:
Donor sperm
PGT-A
Hysteroscopy
ERA
Second and following FETs if applicable

3хIVF Package with 100% Live Birth Money Back Guarantee

11 900 €
What is includedWho can applyExtra Costs

100% money refund if no baby is born after transfers of all usable embryos within up to 3 IVF cycles with own eggs

 • Up to 3 treatment plans for ovarian stimulation
 • Laboratory tests at our clinic for up to 3 IVF cycles
 • Sperm freezing if necessary
 • Up to 3 IVF/ICSIs
 • Up to 3 Blastocyst cultures
 • Up to 3 embryo freezing procedures
 • Embryo storage for up to two years
  from contract begin
 • Transfers of all usable embryos till Live Birth is achieved and treatment plans for them
 • Hysteroscopy if necessary
 • ERA test if necessary
Women till 35th birthday can apply

Medication;

If necessary:
Donor sperm
PGT-A

3хIVF Package with PGT-A and 100% Live Birth Money Back Guarantee

17 900 €
What is includedWho can applyExtra Costs

100% money refund if no baby is born after transfers of all usable embryos within up to 3 IVF cycles with own eggs

 • Up to 3 treatment plans for ovarian stimulation
 • Laboratory tests at our clinic for up to 3 IVF cycles
 • Sperm freezing if necessary
 • Up to 3 IVF/ICSIs
 • Up to 3 Blastocyst cultures
 • Up to 3 PGT-A procedures
 • Up to 3 embryo freezing procedures
 • Embryo storage for up to two years
  from contract begin
 • Transfers of all usable embryos till Live Birth is achieved and treatment plans for them
 • Hysteroscopy if necessary
 • ERA test if necessary

Women till 39th birthday can apply

Medication;

If necessary:
Donor sperm

4хIVF Package with PGT-A and 100% Live Birth Money Back Guarantee

23 900 €
What is includedWho can applyExtra Costs

100% money refund if no baby is born after transfers of all usable embryos within up to 4 IVF cycles with own eggs

 • Up to 4 treatment plans for ovarian stimulation
 • Laboratory tests at our clinic for up to 4 IVF cycles
 • Sperm freezing if necessary
 • Up to 4 IVF/ICSIs
 • Up to 4 Blastocyst cultures
 • Up to 4 PGT-A procedures
 • Up to 4 embryo freezing procedures
 • Embryo storage for up to two years
  from contract begin
 • Transfers of all usable embryos till Live Birth is achieved and treatment plans for them
 • Hysteroscopy if necessary
 • ERA test if necessary
Women till 41st birthday can
apply

Medication;

If necessary:
Donor sperm

Äggdonationspaket, 2021

Enkel Äggdonation - IVF Cykel med 10 färska ägg och Garanti om minst 3 blastocyster

9 900 €
Vad ingårVem kan ansökaExtra Kostnader
IVF cykel med 10 färska donatorägg och en garanti om ett minimum av 3 blastocyster
 • Utökade donatorprofiler inklusive donatorfoton, fysisk beskrivning, familje- och medicinskhistoria, utbildning, yrke, intressen och mycket mer
 • Kompensation för äggdonatorn, medicinsk och psykologisk screening, stimulering, medicinering för stimuleringen
 • En ICSI-procedur vid behov
 • En blastocyst-kultur
 • Frysning av embryon
 • Embryoförvaring i upp till två år
 • En behandlingsplan för en embryoöverföring
 • Laboratorietester på vår klinik för en embryoöverföringscykel
 • En embryoöverföring
Kvinnor upp till 51: a födelsedagen kan ansökaMedicinering för patienten (mottagaren av donatorägg)

Vid behov: Spermafrysning Donatorsperma, Hysteroskopi, ERA
Följande FET

Äggdonation med 100% Garanti - levande födsel eller pengarna tillbaka

24 900 €
Vad ingårVem kan ansökaExtra Kostnader

100% av pengarna återbetalas om inget barn föds inom upp till 3 IVF / ICSI-cykler med donatorägg

Upp till 3 IVF-cykler med donatorägg till levande födelse uppnås

 • Utökade donatorsprofiler inklusive donatorsfoton, fysisk beskrivning, familje- och medicinskhistoria, utbildning, yrke, intressen och mycket mer
 • Upp till 3 kompensationer till äggdonatorerna, medicinsk och psykologisk screening, stimuleringar, medicinering för stimuleringen
 • Upp till 3 IVF-cykler med färska donatorägg
 • Upp till 3 ICSI-procedurer vid behov
 • Upp till 3 blastocyst-kulturer
 • Upp till 3 embryofrysningsprocedurer
 • Embryoförvaring upp till två år från avtalets datum
 • Behandlingsplan för varje embryoöverföring till levande födelse har uppnåtts
 • Laboratorietester på vår klinik för varje embryoöverföringscykel
 • Överföringar av användbara embryon till levande födelse uppnås
 • Hysteroskopi vid behov
 • ERA vid behov
 • Spermafrysning och förvaring vid behov
 • Individuell kommunikation med personlig läkare och personlig sjuksköterska till levande födelse uppnås och därefter
Kvinnor upp till 49:de födelsedagen kan ansökaMedicinering för patienten (mottagaren av donatorägg)

Vid behov: Donatorsperma

Kombinerad IVF med egna ägg & Äggdonation med 100% Garanti - levande födsel eller pengarna tillbaka

24 900 €
Vad ingårVem kan ansökaExtra Kostnader
100% av pengarna återbetalas om inget barn föds inom upp till 2 IVF / ICSI-cykler med dina egna ägg och upp till 2 IVF / ICSI-cykler med donatorägg

Upp till 2 IVF-cykler med dina egna ägg tills levande födelse uppnås:
 • Upp till 2 behandlingsplaner för stimulering av äggstockarna
 • Laboratorietester på vår klinik för upp till 2 IVF-cykler
 • Upp till 2 äggplock under generell anestesi
 • Upp till 2 befruktningar av alla ägg via IVF
 • Upp till 2 ICSI-procedurer vid behov
 • Upp till 2 blastocyst-kulturer
 • Upp till två embryofrysningsprocedurer
 • Förvaring av embryon i upp till 2 år från avtalets datum
 • Överföring av alla användbara embryon
 • Spermafrysning och lagring vid behov

Om ingen levande födelse inom två IVF-cykler med egna ägg övergår vi till försök med donatorrägg:

Upp till 2 IVF-cykler med donatorägg till levande födelse uppnåtts:
 • Utökade donatorsprofiler inklusive donatorfoton, fysisk beskrivning, familje- och medicinskhistoria, utbildning, yrke, intressen och mycket mer
 • Upp till 2 kompensationer till äggdonatorerna, medicinsk och psykologisk screening, stimuleringar, medicinering för stimuleringen
 • Upp till 2 IVF-cykler med färska donatorägg
 • Upp till 2 ICSI-procedurer vid behov
 • Upp till 2 blastocyst-kulturer
 • Upp till 2 embryofrysningsprocedurer
 • Embryoförvaring upp till två år från avtalets datum
 • Behandlingsplan för varje embryoöverföring till levande födelse har uppnåtts
 • Laboratorietester på vår klinik för varje embryoöverföringscykel
 • Överföringar av användbara embryon till levande födelse uppnås
 • Hysteroskopi vid behov
 • ERA vid behov
 • Spermafrysning och förvaring vid behov
 • Individuell kommunikation med personlig läkare och personlig sjuksköterska till levande födelse uppnås och utöver detta
Kvinnor upp till 44-årsdagen kan ansökaMedicinering för patienten (mottagare av donatorägg)

Om nödvändigt:
PGT-A inom IVF / ICSI med dina egna ägg
Donatorspermier

Embryodonationspaket, 2021

Embryodonation Enkel Cykel

3 990 €
Vad ingårVem kan ansökaExtra Kostnader
Enkel Embryodonations cykel
 • Donatorägg och spermadonation för att skapa donatorembryon
 • Utökade donatorsprofiler inklusive donatorfoton, fysisk beskrivning, familje- och medicinskhistoria, utbildning, yrke, intressen och mycket mer
 • En behandlingsplan för en embryoöverföring av donatorembryo
 • Laboratorietester på vår klinik för en embryoöverföringscykel för ett donatorembryo
 • Överföring av 1 donatorembryo i blastocyststadium av bästa morfologi
Kvinnor upp till 51: a födelsedagen kan ansökaMedicinering för patienten (mottagaren av donatorembryot)

Vid behov: Hysteroscopy, ERA

Embryodonation med 100% Garanti - levande födsel eller pengarna tillbaka

15 900 €
Vad ingårVem kan ansökaExtra Kostnader

100% av pengarna återbetalas om inget barn föds inom upp till fyra embryoadoptionsförsök 

 • Donatorägg och spermadonation för att skapa donatorembryon
 • Utökade donatorsprofiler inklusive donatorsfoton, fysisk beskrivning, familje- och medicinskhistoria, utbildning, yrke, intressen och mycket mer
 • Upp till 4 embryoadoptionsförsök tills levande födelse uppnås
 • Upp till 4 behandlingsplaner för upp till 4 embryoöverföringar
 • Laboratorietester på vår klinik för upp till 4 embryoöverföringscykler
 • Upp till 4 överföringar av 1 donatorembryo i blastocyststadium av bästa morfologi tills levande födelse uppnås
  (2 blastocyster kan överföras i specifika fall)
 • Hysteroskopi vid behov
 • ERA vid behov
 • Individuell kommunikation med personlig läkare och personlig sjuksköterska tills levande födelse uppnås och därefter
Women till 49th birthday can applyMedication for the Patient (egg donor recipient)

Kombinerad IVF med egna ägg & Embryodonation med 100% Garanti - levande födsel eller pengarna tillbaka

17 900 €
Vad ingårVem kan ansökaExtra Kostnader
100% av pengarna återbetalas om inget barn föds inom upp till 2 IVF-cykler med dina egna ägg och upp till 3 embryoadoptionsförsök

Upp till 2 IVF-cykler med egna ägg tills levande födelse uppnås
 • Upp till 2 behandlingsplaner för stimulering av äggstockarna
 • Laboratorietester på vår klinik för upp till 2 IVF-cykler
 • Upp till 2 äggplock under generell anestesi
 • Upp till 2 befruktningar av alla ägg via IVF
 • Upp till 2 ICSI-procedurer vid behov
 • Upp till 2 blastocyst-kulturer
 • Upp till två embryofrysningsprocedurer
 • Förvaring av embryon i upp till 2 år från avtalets datum
 • Överföring av alla användbara embryon
 • Spermafrysning och förvaring vid behov

Om ingen levande födelse inom två IVF-cykler med egna ägg övergår vi till försök med donatorrembryon:

Upp till 3 embryoadoptionsförsök tills levande födelse uppnåtts
 • Donatorägg och donatorsperma för att skapa donatorembryon
 • Utökade donatorprofiler inklusive donatorfoton, fysisk beskrivning, familje- och medicinskhistoria, utbildning, yrke, intressen och mycket mer
 • Upp till 3 behandlingsplaner för upp till 3 embryoöverföringar
 • Laboratorietester på vår klinik för upp till 3 embryoöverföringscykler
 • Upp till 3 överföringar av 1 donatorembryo i blastocyststadium av bästa morfologi tills levande födelse uppnås (2 blastocyster kan överföras i specifika fall)
 • Hysteroskopi vid behov
 • ERA vid behov
 • Individuell kommunikation med personlig läkare och personlig sjuksköterska tills levande födelse uppnås och därefter
Kvinnor upp till 44-årsdagen kan ansökaMedicinering för patienten (mottagaren av givarägg)

Om nödvändigt:
Donatorspermier för IVF / ICSI med dina egna ägg
PGT-A inom IVF / ICSI med dina egna ägg

 

Additional services

Please be aware that special offers and discounts are not applicable to the additional services

PGT (Pre-implantation Genetic Testing of your embryos)

The price for PGS does not include your IVF or egg donation cycle and is calculated per number of embryos sent for diagnostic; please speak to us for more detail on appropriate programmes and costs.

430 € per embryo
Cryopreservation of embryos via vitrification (incl. 1 year storage)if relevant, included into your IVF or egg donation treatment
Transfer of your thawed embryos, frozen via vitrification1 850 €
Sperm cryopreservation (incl. the first year storage)350 €
Every next year of storage (embryos or sperm)110 €
TESA950 €
Hysteroscopy1 290 €
ERA test840 €


Please ask us for a Skype / telephone consultation, this will allow one of our doctors to talk to you about your medical history and personally advise you about your ideal treatment plan for having a baby.

We hope we can help more women become mothers. If you wish to discuss your situation and options with our doctors, please contact us now!

Kontakta oss nu! Få en gratis konsultation!

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Vi ber dig att uppge ditt födelsedatum för mer exakt medicinsk rådgivning
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Dr. Olga's Patients' Gathering in Stockholm

Dr. Olga's Patients' Gathering in Stockholm

August 2017


Our Webinars

By Dr. Elena Lapina
Head doctor and co-founder of O.L.G.A. Clinic

View Now Free

Dr. Elena Lapina with little Emma, born a year ago after immune and hormonal therapy in our clinic. Her dear Mom Anna @annaepelbaoum came to us at the age of 38 in the first days of her 5th pregnancy. The previous 4 pregnancies have sadly been lost. Elena has saved this baby.


Dr. Olga's Patients' Gathering in Oslo

Dr. Olga's Patients' Gathering in Oslo

September 2017


Success Stories

After 7 unsuccessful embryo transfers in a local clinic, in April Andreas and Hanna have got their sweet baby boy after their second embryo transfer in O.L.G.A. Clinic. "Dear Dr. Nina, You were our doctor during IVF at O.L.G.A. clinic and I just wanted to let you know that our baby boy is here now!! You made the impossible possible!!! And we are forever grateful to the bottom of our hearts!!!" - Hanna and Andreas

Read more

Till er som fortfarande går i tankarna att ”är jag verkligen redo att ge upp mina ägg” eller ”hur viktigt för mig är det att det är mina gener etc.”, Linda Ammitzboll

Read more

Kära vänner, för att ge er hopp och stöd delar vi med er framgångsrika behandlingshistorier från vår klinik.

Read more

Read more

Watch video about our Team!Media & Press

TV4, Sweden. 7 mars 2019 Marie Granmar

Read more

ALLAS.se, Sweden. 6 August 2019. Text & Malin Aunsbjerg

Read more

Expressen.se, 17 Nov 2018 18:11. Text: Lars-Olof Strömberg. Photo: Jens Christian

Read more
Join Our Webinars. Find out more!